Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 110 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 110 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 3 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 10 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 131 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Luty 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Marzec 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Kwiecień 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Maj 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Czerwiec 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Lipiec 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Sierpień 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Wrzesień 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Październik 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Listopad 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Grudzień 131,00 12,79 1,97 3,21 10,17 0,00 0,00 102,86
Rocznie 1 572,00 153,48 23,64 38,52 0,00 0,00 0,00 1 234,32
Wynagrodzenie pracownika 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 13 zł
Ubezpieczenie rentowe 9 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 2 zł
Fundusz Pracy (FP) 3 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 158 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Luty 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Marzec 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Kwiecień 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Maj 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Czerwiec 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Lipiec 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Sierpień 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Wrzesień 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Październik 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Listopad 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Grudzień 131,00 12,79 8,52 2,19 3,34 157,84 zł
Rocznie 1 572,00 153,48 102,24 26,28 40,08 1 894,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 131 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 103 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 103 zł netto poniesie łączny koszt równy 158 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 110 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 15 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 12 zł
Zaliczka na podatek 13 zł
Całość - kwota brutto 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Luty 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Marzec 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Kwiecień 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Maj 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Czerwiec 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Lipiec 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Sierpień 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Wrzesień 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Październik 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Listopad 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Grudzień 150,00 14,64 2,25 0,00 11,98 106,00 13,00 108,41
Rocznie 1 800,00 175,68 27,00 0,00 143,76 1 272,00 12,00 1 300,92
Wynagrodzenie pracownika 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 15 zł
Ubezpieczenie rentowe 10 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 4 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 178 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Luty 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Marzec 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Kwiecień 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Maj 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Czerwiec 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Lipiec 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Sierpień 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Wrzesień 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Październik 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Listopad 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Grudzień 150,00 14,64 9,75 0,00 3,83 178,22 zł
Rocznie 1 800,00 175,68 117,00 0,00 45,96 2 138,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 108 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 108 zł netto poniesie łączny koszt równy 178 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 110 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 23 zł
Całość - kwota brutto 133 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Luty 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Marzec 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Kwiecień 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Maj 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Czerwiec 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Lipiec 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Sierpień 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Wrzesień 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Październik 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Listopad 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Grudzień 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 23,00 110,00
Rocznie 1 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596,00 276,00 1 320,00
Wynagrodzenie pracownika 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 133 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Luty 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Marzec 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Kwiecień 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Maj 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Czerwiec 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Lipiec 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Sierpień 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Wrzesień 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Październik 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Listopad 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Grudzień 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 zł
Rocznie 1 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 596,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 133 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 133 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 110 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę -157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 114 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -156,90
Luty 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -156,90
Marzec 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -156,90
Kwiecień 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -156,90
Maj 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -156,90
Czerwiec 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 -156,90
Lipiec 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -420,49
Sierpień 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -420,49
Wrzesień 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -420,49
Październik 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -420,49
Listopad 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -420,49
Grudzień 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -420,49
Rocznie 1 368,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -3 464,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 114 zł brutto otrzymają na rękę kwotę -157 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.