Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 552 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 036 zł
Ubezpieczenie rentowe 313 zł
Ubezpieczenie chorobowe 511 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 620 zł
Zaliczka na podatek 1 830 zł
Całość - kwota brutto 20 862 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 862,00 2 036,13 312,93 511,12 1 620,16 17 752,00 1 830,00 14 551,66
Luty 20 862,00 2 036,13 312,93 511,12 1 620,16 17 752,00 1 830,00 14 551,66
Marzec 20 862,00 2 036,13 312,93 511,12 1 620,16 17 752,00 1 830,00 14 551,66
Kwiecień 20 862,00 2 036,13 312,93 511,12 1 620,16 17 752,00 1 830,00 14 551,66
Maj 20 862,00 2 036,13 312,93 511,12 1 620,16 17 752,00 1 830,00 14 551,66
Czerwiec 20 862,00 2 036,13 312,93 511,12 1 620,16 17 752,00 1 830,00 14 551,66
Lipiec 20 862,00 2 036,13 312,93 511,12 1 620,16 17 752,00 2 683,00 13 698,66
Sierpień 20 862,00 2 036,13 312,93 511,12 1 620,16 17 752,00 5 681,00 10 700,66
Wrzesień 20 862,00 2 036,13 312,93 511,12 1 620,16 17 752,00 5 681,00 10 700,66
Październik 20 862,00 1 980,51 304,38 511,12 1 625,94 17 816,00 5 701,00 10 739,05
Listopad 20 862,00 0,00 0,00 511,12 1 831,58 20 101,00 6 432,00 12 087,30
Grudzień 20 862,00 0,00 0,00 511,12 1 831,58 20 101,00 6 432,00 12 087,30
Rocznie 250 344,00 20 305,68 3 120,75 6 133,44 19 870,54 217 786,00 23 720,00 157 323,59
Wynagrodzenie pracownika 20 862 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 036 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 356 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 348 zł
Fundusz Pracy (FP) 511 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 135 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 862,00 2 036,13 1 356,03 348,40 531,98 25 134,54 zł
Luty 20 862,00 2 036,13 1 356,03 348,40 531,98 25 134,54 zł
Marzec 20 862,00 2 036,13 1 356,03 348,40 531,98 25 134,54 zł
Kwiecień 20 862,00 2 036,13 1 356,03 348,40 531,98 25 134,54 zł
Maj 20 862,00 2 036,13 1 356,03 348,40 531,98 25 134,54 zł
Czerwiec 20 862,00 2 036,13 1 356,03 348,40 531,98 25 134,54 zł
Lipiec 20 862,00 2 036,13 1 356,03 348,40 531,98 25 134,54 zł
Sierpień 20 862,00 2 036,13 1 356,03 348,40 531,98 25 134,54 zł
Wrzesień 20 862,00 2 036,13 1 356,03 348,40 531,98 25 134,54 zł
Październik 20 862,00 1 980,51 1 318,98 348,40 531,98 25 041,87 zł
Listopad 20 862,00 0,00 0,00 348,40 531,98 21 742,38 zł
Grudzień 20 862,00 0,00 0,00 348,40 531,98 21 742,38 zł
Rocznie 250 344,00 20 305,68 13 523,25 4 180,80 6 383,76 294 737,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 862 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 552 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 552 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 135 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 151 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 912 zł
Ubezpieczenie rentowe 294 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 565 zł
Zaliczka na podatek 1 669 zł
Całość - kwota brutto 19 591 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Luty 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Marzec 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Kwiecień 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Maj 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Czerwiec 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Lipiec 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Sierpień 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Wrzesień 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Październik 19 591,00 1 912,08 293,87 0,00 1 564,65 13 908,00 1 669,00 14 151,44
Listopad 19 591,00 1 184,88 182,05 0,00 1 640,17 14 579,00 1 749,00 14 834,42
Grudzień 19 591,00 0,00 0,00 0,00 1 763,19 15 673,00 1 881,00 15 947,05
Rocznie 235 092,00 20 305,68 3 120,75 0,00 19 049,86 169 332,00 1 267,00 172 295,87
Wynagrodzenie pracownika 19 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 912 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 273 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 480 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Luty 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Marzec 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Kwiecień 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Maj 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Czerwiec 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Lipiec 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Sierpień 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Wrzesień 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Październik 19 591,00 1 912,08 1 273,42 0,00 499,57 23 276,07 zł
Listopad 19 591,00 1 184,88 789,05 0,00 499,57 22 064,50 zł
Grudzień 19 591,00 0,00 0,00 0,00 499,57 20 090,57 zł
Rocznie 235 092,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 994,84 274 915,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 591 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 151 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 151 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 330 zł
Całość - kwota brutto 17 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Luty 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Marzec 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Kwiecień 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Maj 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Czerwiec 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Lipiec 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Sierpień 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Wrzesień 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Październik 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Listopad 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Grudzień 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 704,00 2 330,00 14 800,00
Rocznie 205 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 448,00 27 960,00 177 600,00
Wynagrodzenie pracownika 17 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Luty 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Marzec 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Kwiecień 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Maj 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Czerwiec 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Lipiec 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Sierpień 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Wrzesień 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Październik 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Listopad 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Grudzień 17 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 130,00 zł
Rocznie 205 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 606 zł
Zaliczka na podatek 3 485 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 843 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 843,00 0,00 0,00 0,00 1 605,87 0,00 3 485,00 0,00 12 752,13
Luty 17 843,00 0,00 0,00 0,00 1 605,87 0,00 5 285,00 0,00 10 952,13
Marzec 17 843,00 0,00 0,00 0,00 1 605,87 0,00 5 285,00 0,00 10 952,13
Kwiecień 17 843,00 0,00 0,00 0,00 1 605,87 0,00 5 285,00 0,00 10 952,13
Maj 17 843,00 0,00 0,00 0,00 1 605,87 0,00 5 285,00 0,00 10 952,13
Czerwiec 17 843,00 0,00 0,00 0,00 1 605,87 0,00 5 285,00 0,00 10 952,13
Lipiec 17 843,00 176,27 72,24 0,00 1 605,87 15,08 5 200,00 0,00 10 773,54
Sierpień 17 843,00 176,27 72,24 0,00 1 605,87 15,08 5 200,00 0,00 10 773,54
Wrzesień 17 843,00 176,27 72,24 0,00 1 605,87 15,08 5 200,00 0,00 10 773,54
Październik 17 843,00 176,27 72,24 0,00 1 605,87 15,08 5 200,00 0,00 10 773,54
Listopad 17 843,00 176,27 72,24 0,00 1 605,87 15,08 5 200,00 0,00 10 773,54
Grudzień 17 843,00 176,27 72,24 0,00 1 605,87 15,08 5 200,00 0,00 10 773,54
Rocznie 214 116,00 1 057,62 433,44 0,00 19 270,44 0,00 61 110,00 0,00 132 154,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 752 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.