Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 064 zł
Ubezpieczenie rentowe 317 zł
Ubezpieczenie chorobowe 518 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 642 zł
Zaliczka na podatek 1 860 zł
Całość - kwota brutto 21 146 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 146,00 2 063,85 317,19 518,08 1 642,22 17 997,00 1 860,00 14 744,66
Luty 21 146,00 2 063,85 317,19 518,08 1 642,22 17 997,00 1 860,00 14 744,66
Marzec 21 146,00 2 063,85 317,19 518,08 1 642,22 17 997,00 1 860,00 14 744,66
Kwiecień 21 146,00 2 063,85 317,19 518,08 1 642,22 17 997,00 1 860,00 14 744,66
Maj 21 146,00 2 063,85 317,19 518,08 1 642,22 17 997,00 1 860,00 14 744,66
Czerwiec 21 146,00 2 063,85 317,19 518,08 1 642,22 17 997,00 1 860,00 14 744,66
Lipiec 21 146,00 2 063,85 317,19 518,08 1 642,22 17 997,00 3 055,00 13 549,66
Sierpień 21 146,00 2 063,85 317,19 518,08 1 642,22 17 997,00 5 759,00 10 845,66
Wrzesień 21 146,00 2 063,85 317,19 518,08 1 642,22 17 997,00 5 759,00 10 845,66
Październik 21 146,00 1 731,03 266,04 518,08 1 676,78 18 381,00 5 882,00 11 072,07
Listopad 21 146,00 0,00 0,00 518,08 1 856,51 20 378,00 6 521,00 12 250,41
Grudzień 21 146,00 0,00 0,00 518,08 1 856,51 20 378,00 6 521,00 12 250,41
Rocznie 253 752,00 20 305,68 3 120,75 6 216,96 20 169,78 221 110,00 24 482,00 159 281,83
Wynagrodzenie pracownika 21 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 064 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 374 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 353 zł
Fundusz Pracy (FP) 518 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 477 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 146,00 2 063,85 1 374,49 353,14 539,23 25 476,71 zł
Luty 21 146,00 2 063,85 1 374,49 353,14 539,23 25 476,71 zł
Marzec 21 146,00 2 063,85 1 374,49 353,14 539,23 25 476,71 zł
Kwiecień 21 146,00 2 063,85 1 374,49 353,14 539,23 25 476,71 zł
Maj 21 146,00 2 063,85 1 374,49 353,14 539,23 25 476,71 zł
Czerwiec 21 146,00 2 063,85 1 374,49 353,14 539,23 25 476,71 zł
Lipiec 21 146,00 2 063,85 1 374,49 353,14 539,23 25 476,71 zł
Sierpień 21 146,00 2 063,85 1 374,49 353,14 539,23 25 476,71 zł
Wrzesień 21 146,00 2 063,85 1 374,49 353,14 539,23 25 476,71 zł
Październik 21 146,00 1 731,03 1 152,84 353,14 539,23 24 922,24 zł
Listopad 21 146,00 0,00 0,00 353,14 539,23 22 038,37 zł
Grudzień 21 146,00 0,00 0,00 353,14 539,23 22 038,37 zł
Rocznie 253 752,00 20 305,68 13 523,25 4 237,68 6 470,76 298 289,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 146 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 745 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 745 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 477 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 342 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 938 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 586 zł
Zaliczka na podatek 1 691 zł
Całość - kwota brutto 19 855 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Luty 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Marzec 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Kwiecień 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Maj 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Czerwiec 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Lipiec 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Sierpień 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Wrzesień 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Październik 19 855,00 1 937,85 297,83 0,00 1 585,74 14 095,00 1 691,00 14 342,18
Listopad 19 855,00 927,18 142,45 0,00 1 690,68 15 028,00 1 803,00 15 291,33
Grudzień 19 855,00 0,00 0,00 0,00 1 786,95 15 884,00 1 906,00 16 161,97
Rocznie 238 260,00 20 305,68 3 120,75 0,00 19 335,03 171 862,00 1 292,00 174 875,10
Wynagrodzenie pracownika 19 855 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 938 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 486 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Luty 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Marzec 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Kwiecień 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Maj 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Czerwiec 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Lipiec 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Sierpień 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Wrzesień 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Październik 19 855,00 1 937,85 1 290,58 0,00 506,31 23 589,74 zł
Listopad 19 855,00 927,18 617,45 0,00 506,31 21 905,94 zł
Grudzień 19 855,00 0,00 0,00 0,00 506,31 20 361,31 zł
Rocznie 238 260,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 075,72 278 164,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 342 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 342 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 361 zł
Całość - kwota brutto 17 361 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Luty 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Marzec 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Kwiecień 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Maj 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Czerwiec 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Lipiec 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Sierpień 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Wrzesień 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Październik 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Listopad 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Grudzień 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 2 361,00 15 000,00
Rocznie 208 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 668,00 28 332,00 180 000,00
Wynagrodzenie pracownika 17 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Luty 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Marzec 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Kwiecień 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Maj 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Czerwiec 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Lipiec 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Sierpień 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Wrzesień 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Październik 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Listopad 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Grudzień 17 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 361,00 zł
Rocznie 208 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 628 zł
Zaliczka na podatek 3 562 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 084 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 084,00 0,00 0,00 0,00 1 627,56 0,00 3 562,00 0,00 12 894,44
Luty 18 084,00 0,00 0,00 0,00 1 627,56 0,00 5 362,00 0,00 11 094,44
Marzec 18 084,00 0,00 0,00 0,00 1 627,56 0,00 5 362,00 0,00 11 094,44
Kwiecień 18 084,00 0,00 0,00 0,00 1 627,56 0,00 5 362,00 0,00 11 094,44
Maj 18 084,00 0,00 0,00 0,00 1 627,56 0,00 5 362,00 0,00 11 094,44
Czerwiec 18 084,00 0,00 0,00 0,00 1 627,56 0,00 5 362,00 0,00 11 094,44
Lipiec 18 084,00 176,27 72,24 0,00 1 627,56 15,08 5 277,00 0,00 10 915,85
Sierpień 18 084,00 176,27 72,24 0,00 1 627,56 15,08 5 277,00 0,00 10 915,85
Wrzesień 18 084,00 176,27 72,24 0,00 1 627,56 15,08 5 277,00 0,00 10 915,85
Październik 18 084,00 176,27 72,24 0,00 1 627,56 15,08 5 277,00 0,00 10 915,85
Listopad 18 084,00 176,27 72,24 0,00 1 627,56 15,08 5 277,00 0,00 10 915,85
Grudzień 18 084,00 176,27 72,24 0,00 1 627,56 15,08 5 277,00 0,00 10 915,85
Rocznie 217 008,00 1 057,62 433,44 0,00 19 530,72 0,00 62 034,00 0,00 133 861,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 894 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.