Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 049 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie chorobowe 514 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 631 zł
Zaliczka na podatek 982 zł
Całość - kwota brutto 20 996 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 996,00 2 049,21 314,94 514,40 1 630,57 17 867,00 982,00 15 504,88
Luty 20 996,00 2 049,21 314,94 514,40 1 630,57 17 867,00 982,00 15 504,88
Marzec 20 996,00 2 049,21 314,94 514,40 1 630,57 17 867,00 982,00 15 504,88
Kwiecień 20 996,00 2 049,21 314,94 514,40 1 630,57 17 867,00 982,00 15 504,88
Maj 20 996,00 2 049,21 314,94 514,40 1 630,57 17 867,00 982,00 15 504,88
Czerwiec 20 996,00 2 049,21 314,94 514,40 1 630,57 17 867,00 982,00 15 504,88
Lipiec 20 996,00 2 049,21 314,94 514,40 1 630,57 17 867,00 1 742,00 14 744,88
Sierpień 20 996,00 2 049,21 314,94 514,40 1 630,57 17 867,00 4 087,00 12 399,88
Wrzesień 20 996,00 945,94 145,38 514,40 1 745,13 19 140,00 4 380,00 13 265,15
Październik 20 996,00 0,00 0,00 514,40 1 843,34 20 232,00 4 631,00 14 007,26
Listopad 20 996,00 0,00 0,00 514,40 1 843,34 20 232,00 4 631,00 14 007,26
Grudzień 20 996,00 0,00 0,00 514,40 1 843,34 20 232,00 4 631,00 14 007,26
Rocznie 251 952,00 17 339,62 2 664,90 6 172,80 20 319,71 222 772,00 29 994,00 175 460,97
Wynagrodzenie pracownika 20 996 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 049 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 365 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 351 zł
Fundusz Pracy (FP) 514 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 996,00 2 049,21 1 364,74 350,63 535,40 25 295,98 zł
Luty 20 996,00 2 049,21 1 364,74 350,63 535,40 25 295,98 zł
Marzec 20 996,00 2 049,21 1 364,74 350,63 535,40 25 295,98 zł
Kwiecień 20 996,00 2 049,21 1 364,74 350,63 535,40 25 295,98 zł
Maj 20 996,00 2 049,21 1 364,74 350,63 535,40 25 295,98 zł
Czerwiec 20 996,00 2 049,21 1 364,74 350,63 535,40 25 295,98 zł
Lipiec 20 996,00 2 049,21 1 364,74 350,63 535,40 25 295,98 zł
Sierpień 20 996,00 2 049,21 1 364,74 350,63 535,40 25 295,98 zł
Wrzesień 20 996,00 945,94 629,98 350,63 535,40 23 457,95 zł
Październik 20 996,00 0,00 0,00 350,63 535,40 21 882,03 zł
Listopad 20 996,00 0,00 0,00 350,63 535,40 21 882,03 zł
Grudzień 20 996,00 0,00 0,00 350,63 535,40 21 882,03 zł
Rocznie 251 952,00 17 339,62 11 547,90 4 207,56 6 424,80 291 471,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 996 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 505 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 505 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 925 zł
Ubezpieczenie rentowe 296 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 575 zł
Zaliczka na podatek 1 024 zł
Całość - kwota brutto 19 719 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 719,00 1 924,57 295,79 0,00 1 574,88 13 999,00 1 024,00 14 899,76
Luty 19 719,00 1 924,57 295,79 0,00 1 574,88 13 999,00 1 024,00 14 899,76
Marzec 19 719,00 1 924,57 295,79 0,00 1 574,88 13 999,00 1 024,00 14 899,76
Kwiecień 19 719,00 1 924,57 295,79 0,00 1 574,88 13 999,00 1 024,00 14 899,76
Maj 19 719,00 1 924,57 295,79 0,00 1 574,88 13 999,00 1 024,00 14 899,76
Czerwiec 19 719,00 1 924,57 295,79 0,00 1 574,88 13 999,00 1 024,00 14 899,76
Lipiec 19 719,00 1 924,57 295,79 0,00 1 574,88 13 999,00 1 024,00 14 899,76
Sierpień 19 719,00 1 924,57 295,79 0,00 1 574,88 13 999,00 1 024,00 14 899,76
Wrzesień 19 719,00 1 924,57 295,79 0,00 1 574,88 13 999,00 1 024,00 14 899,76
Październik 19 719,00 18,49 2,79 0,00 1 772,79 15 758,00 1 152,00 16 772,93
Listopad 19 719,00 0,00 0,00 0,00 1 774,71 15 775,00 1 154,00 16 790,29
Grudzień 19 719,00 0,00 0,00 0,00 1 774,71 15 775,00 1 154,00 16 790,29
Rocznie 236 628,00 17 339,62 2 664,90 0,00 19 496,13 173 299,00 12 676,00 184 451,35
Wynagrodzenie pracownika 19 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 925 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 483 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 428 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 719,00 1 924,57 1 281,74 0,00 502,84 23 428,15 zł
Luty 19 719,00 1 924,57 1 281,74 0,00 502,84 23 428,15 zł
Marzec 19 719,00 1 924,57 1 281,74 0,00 502,84 23 428,15 zł
Kwiecień 19 719,00 1 924,57 1 281,74 0,00 502,84 23 428,15 zł
Maj 19 719,00 1 924,57 1 281,74 0,00 502,84 23 428,15 zł
Czerwiec 19 719,00 1 924,57 1 281,74 0,00 502,84 23 428,15 zł
Lipiec 19 719,00 1 924,57 1 281,74 0,00 502,84 23 428,15 zł
Sierpień 19 719,00 1 924,57 1 281,74 0,00 502,84 23 428,15 zł
Wrzesień 19 719,00 1 924,57 1 281,74 0,00 502,84 23 428,15 zł
Październik 19 719,00 18,49 12,24 0,00 502,84 20 252,57 zł
Listopad 19 719,00 0,00 0,00 0,00 502,84 20 221,84 zł
Grudzień 19 719,00 0,00 0,00 0,00 502,84 20 221,84 zł
Rocznie 236 628,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 034,08 271 549,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 719 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 428 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 345 zł
Całość - kwota brutto 17 245 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Luty 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Marzec 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Kwiecień 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Maj 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Czerwiec 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Lipiec 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Sierpień 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Wrzesień 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Październik 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Listopad 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Grudzień 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 2 345,00 14 900,00
Rocznie 206 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 552,00 28 140,00 178 800,00
Wynagrodzenie pracownika 17 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 245 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Luty 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Marzec 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Kwiecień 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Maj 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Czerwiec 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Lipiec 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Sierpień 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Wrzesień 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Październik 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Listopad 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Grudzień 17 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 245,00 zł
Rocznie 206 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 245 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 523 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 964 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 523,00 0,00 14 441,00
Luty 17 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 323,00 0,00 12 641,00
Marzec 17 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 323,00 0,00 12 641,00
Kwiecień 17 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 323,00 0,00 12 641,00
Maj 17 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 323,00 0,00 12 641,00
Czerwiec 17 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 323,00 0,00 12 641,00
Lipiec 17 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 239,00 0,00 12 461,41
Sierpień 17 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 239,00 0,00 12 461,41
Wrzesień 17 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 239,00 0,00 12 461,41
Październik 17 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 239,00 0,00 12 461,41
Listopad 17 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 239,00 0,00 12 461,41
Grudzień 17 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 239,00 0,00 12 461,41
Rocznie 215 568,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 61 572,00 0,00 152 414,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 964 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 441 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.