Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 994 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie chorobowe 501 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 587 zł
Zaliczka na podatek 943 zł
Całość - kwota brutto 20 429 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 429,00 1 993,87 306,44 500,51 1 586,54 17 378,00 943,00 15 098,64
Luty 20 429,00 1 993,87 306,44 500,51 1 586,54 17 378,00 943,00 15 098,64
Marzec 20 429,00 1 993,87 306,44 500,51 1 586,54 17 378,00 943,00 15 098,64
Kwiecień 20 429,00 1 993,87 306,44 500,51 1 586,54 17 378,00 943,00 15 098,64
Maj 20 429,00 1 993,87 306,44 500,51 1 586,54 17 378,00 943,00 15 098,64
Czerwiec 20 429,00 1 993,87 306,44 500,51 1 586,54 17 378,00 943,00 15 098,64
Lipiec 20 429,00 1 993,87 306,44 500,51 1 586,54 17 378,00 1 190,00 14 851,64
Sierpień 20 429,00 1 993,87 306,44 500,51 1 586,54 17 378,00 3 974,00 12 067,64
Wrzesień 20 429,00 1 388,66 213,38 500,51 1 649,38 18 076,00 4 135,00 12 542,07
Październik 20 429,00 0,00 0,00 500,51 1 793,56 19 678,00 4 503,00 13 631,93
Listopad 20 429,00 0,00 0,00 500,51 1 793,56 19 678,00 4 503,00 13 631,93
Grudzień 20 429,00 0,00 0,00 500,51 1 793,56 19 678,00 4 503,00 13 631,93
Rocznie 245 148,00 17 339,62 2 664,90 6 006,12 19 722,38 216 134,00 28 466,00 170 948,98
Wynagrodzenie pracownika 20 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 994 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 328 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 341 zł
Fundusz Pracy (FP) 501 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 613 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 429,00 1 993,87 1 327,89 341,16 520,94 24 612,86 zł
Luty 20 429,00 1 993,87 1 327,89 341,16 520,94 24 612,86 zł
Marzec 20 429,00 1 993,87 1 327,89 341,16 520,94 24 612,86 zł
Kwiecień 20 429,00 1 993,87 1 327,89 341,16 520,94 24 612,86 zł
Maj 20 429,00 1 993,87 1 327,89 341,16 520,94 24 612,86 zł
Czerwiec 20 429,00 1 993,87 1 327,89 341,16 520,94 24 612,86 zł
Lipiec 20 429,00 1 993,87 1 327,89 341,16 520,94 24 612,86 zł
Sierpień 20 429,00 1 993,87 1 327,89 341,16 520,94 24 612,86 zł
Wrzesień 20 429,00 1 388,66 924,78 341,16 520,94 23 604,54 zł
Październik 20 429,00 0,00 0,00 341,16 520,94 21 291,10 zł
Listopad 20 429,00 0,00 0,00 341,16 520,94 21 291,10 zł
Grudzień 20 429,00 0,00 0,00 341,16 520,94 21 291,10 zł
Rocznie 245 148,00 17 339,62 11 547,90 4 093,92 6 251,28 284 380,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 429 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 099 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 099 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 613 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 873 zł
Ubezpieczenie rentowe 288 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 533 zł
Zaliczka na podatek 996 zł
Całość - kwota brutto 19 189 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 189,00 1 872,85 287,84 0,00 1 532,55 13 623,00 996,00 14 499,76
Luty 19 189,00 1 872,85 287,84 0,00 1 532,55 13 623,00 996,00 14 499,76
Marzec 19 189,00 1 872,85 287,84 0,00 1 532,55 13 623,00 996,00 14 499,76
Kwiecień 19 189,00 1 872,85 287,84 0,00 1 532,55 13 623,00 996,00 14 499,76
Maj 19 189,00 1 872,85 287,84 0,00 1 532,55 13 623,00 996,00 14 499,76
Czerwiec 19 189,00 1 872,85 287,84 0,00 1 532,55 13 623,00 996,00 14 499,76
Lipiec 19 189,00 1 872,85 287,84 0,00 1 532,55 13 623,00 996,00 14 499,76
Sierpień 19 189,00 1 872,85 287,84 0,00 1 532,55 13 623,00 996,00 14 499,76
Wrzesień 19 189,00 1 872,85 287,84 0,00 1 532,55 13 623,00 996,00 14 499,76
Październik 19 189,00 483,97 74,34 0,00 1 676,76 14 905,00 1 090,00 15 863,93
Listopad 19 189,00 0,00 0,00 0,00 1 727,01 15 351,00 1 123,00 16 338,99
Grudzień 19 189,00 0,00 0,00 0,00 1 727,01 15 351,00 1 123,00 16 338,99
Rocznie 230 268,00 17 339,62 2 664,90 0,00 18 923,73 168 214,00 12 300,00 179 039,75
Wynagrodzenie pracownika 19 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 873 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 247 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 470 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 798 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 189,00 1 872,85 1 247,29 0,00 489,32 22 798,46 zł
Luty 19 189,00 1 872,85 1 247,29 0,00 489,32 22 798,46 zł
Marzec 19 189,00 1 872,85 1 247,29 0,00 489,32 22 798,46 zł
Kwiecień 19 189,00 1 872,85 1 247,29 0,00 489,32 22 798,46 zł
Maj 19 189,00 1 872,85 1 247,29 0,00 489,32 22 798,46 zł
Czerwiec 19 189,00 1 872,85 1 247,29 0,00 489,32 22 798,46 zł
Lipiec 19 189,00 1 872,85 1 247,29 0,00 489,32 22 798,46 zł
Sierpień 19 189,00 1 872,85 1 247,29 0,00 489,32 22 798,46 zł
Wrzesień 19 189,00 1 872,85 1 247,29 0,00 489,32 22 798,46 zł
Październik 19 189,00 483,97 322,29 0,00 489,32 20 484,58 zł
Listopad 19 189,00 0,00 0,00 0,00 489,32 19 678,32 zł
Grudzień 19 189,00 0,00 0,00 0,00 489,32 19 678,32 zł
Rocznie 230 268,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 871,84 265 027,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 189 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 798 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 282 zł
Całość - kwota brutto 16 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Luty 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Marzec 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Kwiecień 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Maj 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Czerwiec 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Lipiec 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Sierpień 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Wrzesień 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Październik 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Listopad 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Grudzień 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 2 282,00 14 500,00
Rocznie 201 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 112,00 27 384,00 174 000,00
Wynagrodzenie pracownika 16 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Luty 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Marzec 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Kwiecień 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Maj 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Czerwiec 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Lipiec 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Sierpień 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Wrzesień 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Październik 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Listopad 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Grudzień 16 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 782,00 zł
Rocznie 201 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 369 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 482 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 369,00 0,00 14 113,00
Luty 17 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 169,00 0,00 12 313,00
Marzec 17 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 169,00 0,00 12 313,00
Kwiecień 17 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 169,00 0,00 12 313,00
Maj 17 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 169,00 0,00 12 313,00
Czerwiec 17 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 169,00 0,00 12 313,00
Lipiec 17 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 085,00 0,00 12 133,41
Sierpień 17 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 085,00 0,00 12 133,41
Wrzesień 17 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 085,00 0,00 12 133,41
Październik 17 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 085,00 0,00 12 133,41
Listopad 17 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 085,00 0,00 12 133,41
Grudzień 17 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 085,00 0,00 12 133,41
Rocznie 209 784,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 59 724,00 0,00 148 478,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 113 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.