Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 077 zł
Ubezpieczenie rentowe 319 zł
Ubezpieczenie chorobowe 521 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 653 zł
Zaliczka na podatek 1 001 zł
Całość - kwota brutto 21 279 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 279,00 2 076,83 319,19 521,34 1 652,55 18 112,00 1 001,00 15 708,09
Luty 21 279,00 2 076,83 319,19 521,34 1 652,55 18 112,00 1 001,00 15 708,09
Marzec 21 279,00 2 076,83 319,19 521,34 1 652,55 18 112,00 1 001,00 15 708,09
Kwiecień 21 279,00 2 076,83 319,19 521,34 1 652,55 18 112,00 1 001,00 15 708,09
Maj 21 279,00 2 076,83 319,19 521,34 1 652,55 18 112,00 1 001,00 15 708,09
Czerwiec 21 279,00 2 076,83 319,19 521,34 1 652,55 18 112,00 1 001,00 15 708,09
Lipiec 21 279,00 2 076,83 319,19 521,34 1 652,55 18 112,00 2 019,00 14 690,09
Sierpień 21 279,00 2 076,83 319,19 521,34 1 652,55 18 112,00 4 143,00 12 566,09
Wrzesień 21 279,00 724,98 111,38 521,34 1 792,92 19 671,00 4 502,00 13 626,38
Październik 21 279,00 0,00 0,00 521,34 1 868,19 20 508,00 4 694,00 14 195,47
Listopad 21 279,00 0,00 0,00 521,34 1 868,19 20 508,00 4 694,00 14 195,47
Grudzień 21 279,00 0,00 0,00 521,34 1 868,19 20 508,00 4 694,00 14 195,47
Rocznie 255 348,00 17 339,62 2 664,90 6 256,08 20 617,89 226 091,00 30 752,00 177 717,51
Wynagrodzenie pracownika 21 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 077 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 355 zł
Fundusz Pracy (FP) 521 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 637 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 279,00 2 076,83 1 383,14 355,36 542,62 25 636,95 zł
Luty 21 279,00 2 076,83 1 383,14 355,36 542,62 25 636,95 zł
Marzec 21 279,00 2 076,83 1 383,14 355,36 542,62 25 636,95 zł
Kwiecień 21 279,00 2 076,83 1 383,14 355,36 542,62 25 636,95 zł
Maj 21 279,00 2 076,83 1 383,14 355,36 542,62 25 636,95 zł
Czerwiec 21 279,00 2 076,83 1 383,14 355,36 542,62 25 636,95 zł
Lipiec 21 279,00 2 076,83 1 383,14 355,36 542,62 25 636,95 zł
Sierpień 21 279,00 2 076,83 1 383,14 355,36 542,62 25 636,95 zł
Wrzesień 21 279,00 724,98 482,78 355,36 542,62 23 384,74 zł
Październik 21 279,00 0,00 0,00 355,36 542,62 22 176,98 zł
Listopad 21 279,00 0,00 0,00 355,36 542,62 22 176,98 zł
Grudzień 21 279,00 0,00 0,00 355,36 542,62 22 176,98 zł
Rocznie 255 348,00 17 339,62 11 547,90 4 264,32 6 511,44 295 011,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 279 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 708 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 708 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 637 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 950 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 596 zł
Zaliczka na podatek 1 037 zł
Całość - kwota brutto 19 983 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 983,00 1 950,34 299,75 0,00 1 595,96 14 186,00 1 037,00 15 099,95
Luty 19 983,00 1 950,34 299,75 0,00 1 595,96 14 186,00 1 037,00 15 099,95
Marzec 19 983,00 1 950,34 299,75 0,00 1 595,96 14 186,00 1 037,00 15 099,95
Kwiecień 19 983,00 1 950,34 299,75 0,00 1 595,96 14 186,00 1 037,00 15 099,95
Maj 19 983,00 1 950,34 299,75 0,00 1 595,96 14 186,00 1 037,00 15 099,95
Czerwiec 19 983,00 1 950,34 299,75 0,00 1 595,96 14 186,00 1 037,00 15 099,95
Lipiec 19 983,00 1 950,34 299,75 0,00 1 595,96 14 186,00 1 037,00 15 099,95
Sierpień 19 983,00 1 950,34 299,75 0,00 1 595,96 14 186,00 1 037,00 15 099,95
Wrzesień 19 983,00 1 736,90 266,90 0,00 1 618,13 14 383,00 1 052,00 15 309,07
Październik 19 983,00 0,00 0,00 0,00 1 798,47 15 986,00 1 169,00 17 015,53
Listopad 19 983,00 0,00 0,00 0,00 1 798,47 15 986,00 1 169,00 17 015,53
Grudzień 19 983,00 0,00 0,00 0,00 1 798,47 15 986,00 1 169,00 17 015,53
Rocznie 239 796,00 17 339,62 2 664,90 0,00 19 781,22 175 829,00 12 855,00 187 155,26
Wynagrodzenie pracownika 19 983 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 950 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 299 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 490 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 742 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 983,00 1 950,34 1 298,90 0,00 509,56 23 741,80 zł
Luty 19 983,00 1 950,34 1 298,90 0,00 509,56 23 741,80 zł
Marzec 19 983,00 1 950,34 1 298,90 0,00 509,56 23 741,80 zł
Kwiecień 19 983,00 1 950,34 1 298,90 0,00 509,56 23 741,80 zł
Maj 19 983,00 1 950,34 1 298,90 0,00 509,56 23 741,80 zł
Czerwiec 19 983,00 1 950,34 1 298,90 0,00 509,56 23 741,80 zł
Lipiec 19 983,00 1 950,34 1 298,90 0,00 509,56 23 741,80 zł
Sierpień 19 983,00 1 950,34 1 298,90 0,00 509,56 23 741,80 zł
Wrzesień 19 983,00 1 736,90 1 156,70 0,00 509,56 23 386,16 zł
Październik 19 983,00 0,00 0,00 0,00 509,56 20 492,56 zł
Listopad 19 983,00 0,00 0,00 0,00 509,56 20 492,56 zł
Grudzień 19 983,00 0,00 0,00 0,00 509,56 20 492,56 zł
Rocznie 239 796,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 114,72 274 798,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 983 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 742 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 377 zł
Całość - kwota brutto 17 477 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Luty 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Marzec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Kwiecień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Maj 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Czerwiec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Lipiec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Sierpień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Wrzesień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Październik 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Listopad 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Grudzień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Rocznie 209 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 784,00 28 524,00 181 200,00
Wynagrodzenie pracownika 17 477 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 477 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Luty 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Marzec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Kwiecień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Maj 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Czerwiec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Lipiec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Sierpień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Wrzesień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Październik 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Listopad 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Grudzień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Rocznie 209 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 477 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 477 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 604 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 601 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 205 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 601,00 0,00 14 604,00
Luty 18 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 401,00 0,00 12 804,00
Marzec 18 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 401,00 0,00 12 804,00
Kwiecień 18 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 401,00 0,00 12 804,00
Maj 18 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 401,00 0,00 12 804,00
Czerwiec 18 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 401,00 0,00 12 804,00
Lipiec 18 205,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 316,00 0,00 12 625,41
Sierpień 18 205,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 316,00 0,00 12 625,41
Wrzesień 18 205,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 316,00 0,00 12 625,41
Październik 18 205,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 316,00 0,00 12 625,41
Listopad 18 205,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 316,00 0,00 12 625,41
Grudzień 18 205,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 316,00 0,00 12 625,41
Rocznie 218 460,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 62 502,00 0,00 154 376,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 604 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ