Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 841 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 078 zł
Ubezpieczenie rentowe 319 zł
Ubezpieczenie chorobowe 522 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 653 zł
Zaliczka na podatek 1 874 zł
Całość - kwota brutto 21 287 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 287,00 2 077,61 319,31 521,53 1 653,17 18 119,00 1 874,00 14 841,38
Luty 21 287,00 2 077,61 319,31 521,53 1 653,17 18 119,00 1 874,00 14 841,38
Marzec 21 287,00 2 077,61 319,31 521,53 1 653,17 18 119,00 1 874,00 14 841,38
Kwiecień 21 287,00 2 077,61 319,31 521,53 1 653,17 18 119,00 1 874,00 14 841,38
Maj 21 287,00 2 077,61 319,31 521,53 1 653,17 18 119,00 1 874,00 14 841,38
Czerwiec 21 287,00 2 077,61 319,31 521,53 1 653,17 18 119,00 1 874,00 14 841,38
Lipiec 21 287,00 2 077,61 319,31 521,53 1 653,17 18 119,00 3 241,00 13 474,38
Sierpień 21 287,00 2 077,61 319,31 521,53 1 653,17 18 119,00 5 798,00 10 917,38
Wrzesień 21 287,00 2 077,61 319,31 521,53 1 653,17 18 119,00 5 798,00 10 917,38
Październik 21 287,00 1 607,19 246,96 521,53 1 702,02 18 661,00 5 972,00 11 237,30
Listopad 21 287,00 0,00 0,00 521,53 1 868,89 20 515,00 6 565,00 12 331,58
Grudzień 21 287,00 0,00 0,00 521,53 1 868,89 20 515,00 6 565,00 12 331,58
Rocznie 255 444,00 20 305,68 3 120,75 6 258,36 20 318,33 222 762,00 24 866,00 160 257,88
Wynagrodzenie pracownika 21 287 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 078 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 384 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 355 zł
Fundusz Pracy (FP) 522 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 647 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 287,00 2 077,61 1 383,66 355,49 542,82 25 646,58 zł
Luty 21 287,00 2 077,61 1 383,66 355,49 542,82 25 646,58 zł
Marzec 21 287,00 2 077,61 1 383,66 355,49 542,82 25 646,58 zł
Kwiecień 21 287,00 2 077,61 1 383,66 355,49 542,82 25 646,58 zł
Maj 21 287,00 2 077,61 1 383,66 355,49 542,82 25 646,58 zł
Czerwiec 21 287,00 2 077,61 1 383,66 355,49 542,82 25 646,58 zł
Lipiec 21 287,00 2 077,61 1 383,66 355,49 542,82 25 646,58 zł
Sierpień 21 287,00 2 077,61 1 383,66 355,49 542,82 25 646,58 zł
Wrzesień 21 287,00 2 077,61 1 383,66 355,49 542,82 25 646,58 zł
Październik 21 287,00 1 607,19 1 070,31 355,49 542,82 24 862,81 zł
Listopad 21 287,00 0,00 0,00 355,49 542,82 22 185,31 zł
Grudzień 21 287,00 0,00 0,00 355,49 542,82 22 185,31 zł
Rocznie 255 444,00 20 305,68 13 523,25 4 265,88 6 513,84 300 052,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 287 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 841 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 841 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 647 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 951 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 596 zł
Zaliczka na podatek 1 703 zł
Całość - kwota brutto 19 988 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Luty 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Marzec 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Kwiecień 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Maj 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Czerwiec 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Lipiec 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Sierpień 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Wrzesień 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Październik 19 988,00 1 950,83 299,82 0,00 1 596,36 14 190,00 1 703,00 14 438,19
Listopad 19 988,00 797,38 122,55 0,00 1 716,13 15 254,00 1 830,00 15 521,46
Grudzień 19 988,00 0,00 0,00 0,00 1 798,92 15 990,00 1 919,00 16 270,28
Rocznie 239 856,00 20 305,68 3 120,75 0,00 19 478,65 173 144,00 1 294,00 176 173,64
Wynagrodzenie pracownika 19 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 951 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 299 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 490 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 748 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Luty 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Marzec 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Kwiecień 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Maj 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Czerwiec 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Lipiec 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Sierpień 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Wrzesień 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Październik 19 988,00 1 950,83 1 299,22 0,00 509,70 23 747,75 zł
Listopad 19 988,00 797,38 531,05 0,00 509,70 21 826,13 zł
Grudzień 19 988,00 0,00 0,00 0,00 509,70 20 497,70 zł
Rocznie 239 856,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 116,40 279 801,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 438 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 438 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 748 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 377 zł
Całość - kwota brutto 17 477 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Luty 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Marzec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Kwiecień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Maj 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Czerwiec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Lipiec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Sierpień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Wrzesień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Październik 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Listopad 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Grudzień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 982,00 2 377,00 15 100,00
Rocznie 209 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 784,00 28 524,00 181 200,00
Wynagrodzenie pracownika 17 477 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 477 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Luty 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Marzec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Kwiecień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Maj 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Czerwiec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Lipiec 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Sierpień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Wrzesień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Październik 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Listopad 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Grudzień 17 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 477,00 zł
Rocznie 209 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 477 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 477 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 638 zł
Zaliczka na podatek 3 601 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 205 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 205,00 0,00 0,00 0,00 1 638,45 0,00 3 601,00 0,00 12 965,55
Luty 18 205,00 0,00 0,00 0,00 1 638,45 0,00 5 401,00 0,00 11 165,55
Marzec 18 205,00 0,00 0,00 0,00 1 638,45 0,00 5 401,00 0,00 11 165,55
Kwiecień 18 205,00 0,00 0,00 0,00 1 638,45 0,00 5 401,00 0,00 11 165,55
Maj 18 205,00 0,00 0,00 0,00 1 638,45 0,00 5 401,00 0,00 11 165,55
Czerwiec 18 205,00 0,00 0,00 0,00 1 638,45 0,00 5 401,00 0,00 11 165,55
Lipiec 18 205,00 176,27 72,24 0,00 1 638,45 15,08 5 316,00 0,00 10 986,96
Sierpień 18 205,00 176,27 72,24 0,00 1 638,45 15,08 5 316,00 0,00 10 986,96
Wrzesień 18 205,00 176,27 72,24 0,00 1 638,45 15,08 5 316,00 0,00 10 986,96
Październik 18 205,00 176,27 72,24 0,00 1 638,45 15,08 5 316,00 0,00 10 986,96
Listopad 18 205,00 176,27 72,24 0,00 1 638,45 15,08 5 316,00 0,00 10 986,96
Grudzień 18 205,00 176,27 72,24 0,00 1 638,45 15,08 5 316,00 0,00 10 986,96
Rocznie 218 460,00 1 057,62 433,44 0,00 19 661,40 0,00 62 502,00 0,00 134 715,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 966 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.