Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 008 zł
Ubezpieczenie rentowe 309 zł
Ubezpieczenie chorobowe 504 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 598 zł
Zaliczka na podatek 953 zł
Całość - kwota brutto 20 571 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 571,00 2 007,73 308,57 503,99 1 597,56 17 501,00 953,00 15 200,15
Luty 20 571,00 2 007,73 308,57 503,99 1 597,56 17 501,00 953,00 15 200,15
Marzec 20 571,00 2 007,73 308,57 503,99 1 597,56 17 501,00 953,00 15 200,15
Kwiecień 20 571,00 2 007,73 308,57 503,99 1 597,56 17 501,00 953,00 15 200,15
Maj 20 571,00 2 007,73 308,57 503,99 1 597,56 17 501,00 953,00 15 200,15
Czerwiec 20 571,00 2 007,73 308,57 503,99 1 597,56 17 501,00 953,00 15 200,15
Lipiec 20 571,00 2 007,73 308,57 503,99 1 597,56 17 501,00 1 329,00 14 824,15
Sierpień 20 571,00 2 007,73 308,57 503,99 1 597,56 17 501,00 4 003,00 12 150,15
Wrzesień 20 571,00 1 277,78 196,34 503,99 1 673,36 18 343,00 4 196,00 12 723,53
Październik 20 571,00 0,00 0,00 503,99 1 806,03 19 817,00 4 535,00 13 725,98
Listopad 20 571,00 0,00 0,00 503,99 1 806,03 19 817,00 4 535,00 13 725,98
Grudzień 20 571,00 0,00 0,00 503,99 1 806,03 19 817,00 4 535,00 13 725,98
Rocznie 246 852,00 17 339,62 2 664,90 6 047,88 19 871,93 217 802,00 28 851,00 172 076,67
Wynagrodzenie pracownika 20 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 008 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 344 zł
Fundusz Pracy (FP) 504 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 784 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 571,00 2 007,73 1 337,12 343,54 524,56 24 783,95 zł
Luty 20 571,00 2 007,73 1 337,12 343,54 524,56 24 783,95 zł
Marzec 20 571,00 2 007,73 1 337,12 343,54 524,56 24 783,95 zł
Kwiecień 20 571,00 2 007,73 1 337,12 343,54 524,56 24 783,95 zł
Maj 20 571,00 2 007,73 1 337,12 343,54 524,56 24 783,95 zł
Czerwiec 20 571,00 2 007,73 1 337,12 343,54 524,56 24 783,95 zł
Lipiec 20 571,00 2 007,73 1 337,12 343,54 524,56 24 783,95 zł
Sierpień 20 571,00 2 007,73 1 337,12 343,54 524,56 24 783,95 zł
Wrzesień 20 571,00 1 277,78 850,94 343,54 524,56 23 567,82 zł
Październik 20 571,00 0,00 0,00 343,54 524,56 21 439,10 zł
Listopad 20 571,00 0,00 0,00 343,54 524,56 21 439,10 zł
Grudzień 20 571,00 0,00 0,00 343,54 524,56 21 439,10 zł
Rocznie 246 852,00 17 339,62 11 547,90 4 122,48 6 294,72 286 156,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 571 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 784 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 886 zł
Ubezpieczenie rentowe 290 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 543 zł
Zaliczka na podatek 1 003 zł
Całość - kwota brutto 19 322 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 322,00 1 885,83 289,83 0,00 1 543,17 13 717,00 1 003,00 14 600,17
Luty 19 322,00 1 885,83 289,83 0,00 1 543,17 13 717,00 1 003,00 14 600,17
Marzec 19 322,00 1 885,83 289,83 0,00 1 543,17 13 717,00 1 003,00 14 600,17
Kwiecień 19 322,00 1 885,83 289,83 0,00 1 543,17 13 717,00 1 003,00 14 600,17
Maj 19 322,00 1 885,83 289,83 0,00 1 543,17 13 717,00 1 003,00 14 600,17
Czerwiec 19 322,00 1 885,83 289,83 0,00 1 543,17 13 717,00 1 003,00 14 600,17
Lipiec 19 322,00 1 885,83 289,83 0,00 1 543,17 13 717,00 1 003,00 14 600,17
Sierpień 19 322,00 1 885,83 289,83 0,00 1 543,17 13 717,00 1 003,00 14 600,17
Wrzesień 19 322,00 1 885,83 289,83 0,00 1 543,17 13 717,00 1 003,00 14 600,17
Październik 19 322,00 367,15 56,43 0,00 1 700,86 15 119,00 1 106,00 16 091,56
Listopad 19 322,00 0,00 0,00 0,00 1 738,98 15 458,00 1 130,00 16 453,02
Grudzień 19 322,00 0,00 0,00 0,00 1 738,98 15 458,00 1 130,00 16 453,02
Rocznie 231 864,00 17 339,62 2 664,90 0,00 19 067,35 169 488,00 12 393,00 180 399,13
Wynagrodzenie pracownika 19 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 886 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 473 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 956 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 322,00 1 885,83 1 255,93 0,00 492,71 22 956,47 zł
Luty 19 322,00 1 885,83 1 255,93 0,00 492,71 22 956,47 zł
Marzec 19 322,00 1 885,83 1 255,93 0,00 492,71 22 956,47 zł
Kwiecień 19 322,00 1 885,83 1 255,93 0,00 492,71 22 956,47 zł
Maj 19 322,00 1 885,83 1 255,93 0,00 492,71 22 956,47 zł
Czerwiec 19 322,00 1 885,83 1 255,93 0,00 492,71 22 956,47 zł
Lipiec 19 322,00 1 885,83 1 255,93 0,00 492,71 22 956,47 zł
Sierpień 19 322,00 1 885,83 1 255,93 0,00 492,71 22 956,47 zł
Wrzesień 19 322,00 1 885,83 1 255,93 0,00 492,71 22 956,47 zł
Październik 19 322,00 367,15 244,53 0,00 492,71 20 426,39 zł
Listopad 19 322,00 0,00 0,00 0,00 492,71 19 814,71 zł
Grudzień 19 322,00 0,00 0,00 0,00 492,71 19 814,71 zł
Rocznie 231 864,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 912,52 266 664,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 322 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 956 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 298 zł
Całość - kwota brutto 16 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Luty 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Marzec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Kwiecień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Maj 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Czerwiec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Lipiec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Sierpień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Wrzesień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Październik 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Listopad 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Grudzień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Rocznie 202 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 216,00 27 576,00 175 200,00
Wynagrodzenie pracownika 16 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Luty 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Marzec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Kwiecień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Maj 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Czerwiec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Lipiec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Sierpień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Wrzesień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Październik 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Listopad 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Grudzień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Rocznie 202 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 408 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 602 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 408,00 0,00 14 194,00
Luty 17 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 0,00 12 394,00
Marzec 17 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 0,00 12 394,00
Kwiecień 17 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 0,00 12 394,00
Maj 17 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 0,00 12 394,00
Czerwiec 17 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208,00 0,00 12 394,00
Lipiec 17 602,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 123,00 0,00 12 215,41
Sierpień 17 602,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 123,00 0,00 12 215,41
Wrzesień 17 602,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 123,00 0,00 12 215,41
Październik 17 602,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 123,00 0,00 12 215,41
Listopad 17 602,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 123,00 0,00 12 215,41
Grudzień 17 602,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 5 123,00 0,00 12 215,41
Rocznie 211 224,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 60 186,00 0,00 149 456,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 194 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.