Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 358 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 009 zł
Ubezpieczenie rentowe 309 zł
Ubezpieczenie chorobowe 504 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 598 zł
Zaliczka na podatek 1 801 zł
Całość - kwota brutto 20 579 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 1 801,00 14 358,43
Luty 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 1 801,00 14 358,43
Marzec 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 1 801,00 14 358,43
Kwiecień 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 1 801,00 14 358,43
Maj 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 1 801,00 14 358,43
Czerwiec 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 1 801,00 14 358,43
Lipiec 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 2 312,00 13 847,43
Sierpień 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 5 603,00 10 556,43
Wrzesień 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 5 603,00 10 556,43
Październik 20 579,00 2 008,51 308,69 504,19 1 598,18 17 508,00 5 603,00 10 556,43
Listopad 20 579,00 220,58 33,85 504,19 1 783,83 19 570,00 6 262,00 11 774,55
Grudzień 20 579,00 0,00 0,00 504,19 1 806,73 19 825,00 6 344,00 11 924,08
Rocznie 246 948,00 20 305,68 3 120,75 6 050,28 19 572,36 214 475,00 22 960,00 155 365,93
Wynagrodzenie pracownika 20 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 009 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 338 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 344 zł
Fundusz Pracy (FP) 504 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 794 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Luty 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Marzec 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Kwiecień 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Maj 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Czerwiec 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Lipiec 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Sierpień 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Wrzesień 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Październik 20 579,00 2 008,51 1 337,64 343,67 524,77 24 793,59 zł
Listopad 20 579,00 220,58 146,85 343,67 524,77 21 814,87 zł
Grudzień 20 579,00 0,00 0,00 343,67 524,77 21 447,44 zł
Rocznie 246 948,00 20 305,68 13 523,25 4 124,04 6 297,24 291 198,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 579 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 358 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 358 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 794 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 886 zł
Ubezpieczenie rentowe 290 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 543 zł
Zaliczka na podatek 1 646 zł
Całość - kwota brutto 19 326 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Luty 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Marzec 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Kwiecień 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Maj 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Czerwiec 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Lipiec 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Sierpień 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Wrzesień 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Październik 19 326,00 1 886,22 289,89 0,00 1 543,49 13 720,00 1 646,00 13 960,00
Listopad 19 326,00 1 443,48 221,85 0,00 1 589,46 14 129,00 1 695,00 14 375,73
Grudzień 19 326,00 0,00 0,00 0,00 1 739,34 15 461,00 1 855,00 15 731,34
Rocznie 231 912,00 20 305,68 3 120,75 0,00 18 763,70 166 790,00 1 252,00 169 707,07
Wynagrodzenie pracownika 19 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 886 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 256 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 473 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 961 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Luty 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Marzec 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Kwiecień 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Maj 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Czerwiec 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Lipiec 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Sierpień 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Wrzesień 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Październik 19 326,00 1 886,22 1 256,19 0,00 492,82 22 961,23 zł
Listopad 19 326,00 1 443,48 961,35 0,00 492,82 22 223,65 zł
Grudzień 19 326,00 0,00 0,00 0,00 492,82 19 818,82 zł
Rocznie 231 912,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 913,84 271 654,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 326 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 960 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 961 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 298 zł
Całość - kwota brutto 16 898 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Luty 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Marzec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Kwiecień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Maj 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Czerwiec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Lipiec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Sierpień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Wrzesień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Październik 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Listopad 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Grudzień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 518,00 2 298,00 14 600,00
Rocznie 202 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 216,00 27 576,00 175 200,00
Wynagrodzenie pracownika 16 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 898 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Luty 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Marzec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Kwiecień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Maj 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Czerwiec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Lipiec 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Sierpień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Wrzesień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Październik 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Listopad 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Grudzień 16 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 898,00 zł
Rocznie 202 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 898 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 898 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 584 zł
Zaliczka na podatek 3 408 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 602 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 602,00 0,00 0,00 0,00 1 584,18 0,00 3 408,00 0,00 12 609,82
Luty 17 602,00 0,00 0,00 0,00 1 584,18 0,00 5 208,00 0,00 10 809,82
Marzec 17 602,00 0,00 0,00 0,00 1 584,18 0,00 5 208,00 0,00 10 809,82
Kwiecień 17 602,00 0,00 0,00 0,00 1 584,18 0,00 5 208,00 0,00 10 809,82
Maj 17 602,00 0,00 0,00 0,00 1 584,18 0,00 5 208,00 0,00 10 809,82
Czerwiec 17 602,00 0,00 0,00 0,00 1 584,18 0,00 5 208,00 0,00 10 809,82
Lipiec 17 602,00 176,27 72,24 0,00 1 584,18 15,08 5 123,00 0,00 10 631,23
Sierpień 17 602,00 176,27 72,24 0,00 1 584,18 15,08 5 123,00 0,00 10 631,23
Wrzesień 17 602,00 176,27 72,24 0,00 1 584,18 15,08 5 123,00 0,00 10 631,23
Październik 17 602,00 176,27 72,24 0,00 1 584,18 15,08 5 123,00 0,00 10 631,23
Listopad 17 602,00 176,27 72,24 0,00 1 584,18 15,08 5 123,00 0,00 10 631,23
Grudzień 17 602,00 176,27 72,24 0,00 1 584,18 15,08 5 123,00 0,00 10 631,23
Rocznie 211 224,00 1 057,62 433,44 0,00 19 010,16 0,00 60 186,00 0,00 130 446,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 610 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.