Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 455 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 022 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie chorobowe 508 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 609 zł
Zaliczka na podatek 1 815 zł
Całość - kwota brutto 20 720 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 1 815,00 14 455,15
Luty 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 1 815,00 14 455,15
Marzec 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 1 815,00 14 455,15
Kwiecień 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 1 815,00 14 455,15
Maj 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 1 815,00 14 455,15
Czerwiec 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 1 815,00 14 455,15
Lipiec 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 2 496,00 13 774,15
Sierpień 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 5 641,00 10 629,15
Wrzesień 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 5 641,00 10 629,15
Październik 20 720,00 2 022,27 310,80 507,64 1 609,14 17 629,00 5 641,00 10 629,15
Listopad 20 720,00 82,98 12,75 507,64 1 810,50 19 867,00 6 357,00 11 949,13
Grudzień 20 720,00 0,00 0,00 507,64 1 819,11 19 962,00 6 388,00 12 005,25
Rocznie 248 640,00 20 305,68 3 120,75 6 091,68 19 721,01 216 119,00 23 335,00 156 346,88
Wynagrodzenie pracownika 20 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 022 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 347 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 346 zł
Fundusz Pracy (FP) 508 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 24 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Luty 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Marzec 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Kwiecień 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Maj 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Czerwiec 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Lipiec 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Sierpień 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Wrzesień 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Październik 20 720,00 2 022,27 1 346,80 346,02 528,36 24 963,45 zł
Listopad 20 720,00 82,98 55,25 346,02 528,36 21 732,61 zł
Grudzień 20 720,00 0,00 0,00 346,02 528,36 21 594,38 zł
Rocznie 248 640,00 20 305,68 13 523,25 4 152,24 6 340,32 292 961,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 455 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 455 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 055 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 899 zł
Ubezpieczenie rentowe 292 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 554 zł
Zaliczka na podatek 1 658 zł
Całość - kwota brutto 19 458 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Luty 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Marzec 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Kwiecień 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Maj 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Czerwiec 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Lipiec 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Sierpień 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Wrzesień 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Październik 19 458,00 1 899,10 291,87 0,00 1 554,03 13 814,00 1 658,00 14 055,32
Listopad 19 458,00 1 314,68 202,05 0,00 1 614,71 14 353,00 1 722,00 14 604,20
Grudzień 19 458,00 0,00 0,00 0,00 1 751,22 15 566,00 1 868,00 15 838,86
Rocznie 233 496,00 20 305,68 3 120,75 0,00 18 906,23 168 059,00 1 265,00 170 996,26
Wynagrodzenie pracownika 19 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 899 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 477 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 23 118 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Luty 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Marzec 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Kwiecień 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Maj 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Czerwiec 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Lipiec 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Sierpień 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Wrzesień 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Październik 19 458,00 1 899,10 1 264,77 0,00 496,18 23 118,05 zł
Listopad 19 458,00 1 314,68 875,55 0,00 496,18 22 144,41 zł
Grudzień 19 458,00 0,00 0,00 0,00 496,18 19 954,18 zł
Rocznie 233 496,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 954,16 273 279,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 055 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 055 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 118 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 314 zł
Całość - kwota brutto 17 014 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Luty 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Marzec 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Kwiecień 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Maj 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Czerwiec 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Lipiec 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Sierpień 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Wrzesień 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Październik 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Listopad 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Grudzień 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 611,00 2 314,00 14 700,00
Rocznie 204 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 332,00 27 768,00 176 400,00
Wynagrodzenie pracownika 17 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 014 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Luty 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Marzec 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Kwiecień 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Maj 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Czerwiec 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Lipiec 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Sierpień 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Wrzesień 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Październik 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Listopad 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Grudzień 17 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 014,00 zł
Rocznie 204 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 014 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 014 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 595 zł
Zaliczka na podatek 3 446 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 723 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 723,00 0,00 0,00 0,00 1 595,07 0,00 3 446,00 0,00 12 681,93
Luty 17 723,00 0,00 0,00 0,00 1 595,07 0,00 5 246,00 0,00 10 881,93
Marzec 17 723,00 0,00 0,00 0,00 1 595,07 0,00 5 246,00 0,00 10 881,93
Kwiecień 17 723,00 0,00 0,00 0,00 1 595,07 0,00 5 246,00 0,00 10 881,93
Maj 17 723,00 0,00 0,00 0,00 1 595,07 0,00 5 246,00 0,00 10 881,93
Czerwiec 17 723,00 0,00 0,00 0,00 1 595,07 0,00 5 246,00 0,00 10 881,93
Lipiec 17 723,00 176,27 72,24 0,00 1 595,07 15,08 5 162,00 0,00 10 702,34
Sierpień 17 723,00 176,27 72,24 0,00 1 595,07 15,08 5 162,00 0,00 10 702,34
Wrzesień 17 723,00 176,27 72,24 0,00 1 595,07 15,08 5 162,00 0,00 10 702,34
Październik 17 723,00 176,27 72,24 0,00 1 595,07 15,08 5 162,00 0,00 10 702,34
Listopad 17 723,00 176,27 72,24 0,00 1 595,07 15,08 5 162,00 0,00 10 702,34
Grudzień 17 723,00 176,27 72,24 0,00 1 595,07 15,08 5 162,00 0,00 10 702,34
Rocznie 212 676,00 1 057,62 433,44 0,00 19 140,84 0,00 60 648,00 0,00 131 305,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 682 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.