Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 091 zł
Ubezpieczenie rentowe 321 zł
Ubezpieczenie chorobowe 525 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 664 zł
Zaliczka na podatek 1 624 zł
Całość - kwota brutto 21 425 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 425,00 2 091,08 321,38 524,91 1 663,89 18 238,00 1 624,00 15 199,74
Luty 21 425,00 2 091,08 321,38 524,91 1 663,89 18 238,00 1 624,00 15 199,74
Marzec 21 425,00 2 091,08 321,38 524,91 1 663,89 18 238,00 1 624,00 15 199,74
Kwiecień 21 425,00 2 091,08 321,38 524,91 1 663,89 18 238,00 1 624,00 15 199,74
Maj 21 425,00 2 091,08 321,38 524,91 1 663,89 18 238,00 2 473,00 14 350,74
Czerwiec 21 425,00 2 091,08 321,38 524,91 1 663,89 18 238,00 4 403,00 12 420,74
Lipiec 21 425,00 2 091,08 321,38 524,91 1 663,89 18 238,00 4 403,00 12 420,74
Sierpień 21 425,00 760,79 116,89 524,91 1 802,02 19 772,00 4 775,00 13 445,39
Wrzesień 21 425,00 0,00 0,00 524,91 1 881,01 20 650,00 4 988,00 14 031,08
Październik 21 425,00 0,00 0,00 524,91 1 881,01 20 650,00 4 988,00 14 031,08
Listopad 21 425,00 0,00 0,00 524,91 1 881,01 20 650,00 4 988,00 14 031,08
Grudzień 21 425,00 0,00 0,00 524,91 1 881,01 20 650,00 4 988,00 14 031,08
Rocznie 257 100,00 15 398,35 2 366,55 6 298,92 20 973,29 230 038,00 42 502,00 169 560,89
Wynagrodzenie pracownika 21 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 091 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 393 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 358 zł
Fundusz Pracy (FP) 525 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 813 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 425,00 2 091,08 1 392,63 357,80 546,34 25 812,85 zł
Luty 21 425,00 2 091,08 1 392,63 357,80 546,34 25 812,85 zł
Marzec 21 425,00 2 091,08 1 392,63 357,80 546,34 25 812,85 zł
Kwiecień 21 425,00 2 091,08 1 392,63 357,80 546,34 25 812,85 zł
Maj 21 425,00 2 091,08 1 392,63 357,80 546,34 25 812,85 zł
Czerwiec 21 425,00 2 091,08 1 392,63 357,80 546,34 25 812,85 zł
Lipiec 21 425,00 2 091,08 1 392,63 357,80 546,34 25 812,85 zł
Sierpień 21 425,00 760,79 506,64 357,80 546,34 23 596,57 zł
Wrzesień 21 425,00 0,00 0,00 357,80 546,34 22 329,14 zł
Październik 21 425,00 0,00 0,00 357,80 546,34 22 329,14 zł
Listopad 21 425,00 0,00 0,00 357,80 546,34 22 329,14 zł
Grudzień 21 425,00 0,00 0,00 357,80 546,34 22 329,14 zł
Rocznie 257 100,00 15 398,35 10 255,05 4 293,60 6 556,08 293 603,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 425 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 813 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 963 zł
Ubezpieczenie rentowe 302 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 607 zł
Zaliczka na podatek 1 044 zł
Całość - kwota brutto 20 116 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 116,00 1 963,32 301,74 0,00 1 606,58 14 281,00 1 044,00 15 200,36
Luty 20 116,00 1 963,32 301,74 0,00 1 606,58 14 281,00 1 044,00 15 200,36
Marzec 20 116,00 1 963,32 301,74 0,00 1 606,58 14 281,00 1 044,00 15 200,36
Kwiecień 20 116,00 1 963,32 301,74 0,00 1 606,58 14 281,00 1 044,00 15 200,36
Maj 20 116,00 1 963,32 301,74 0,00 1 606,58 14 281,00 1 044,00 15 200,36
Czerwiec 20 116,00 1 963,32 301,74 0,00 1 606,58 14 281,00 1 044,00 15 200,36
Lipiec 20 116,00 1 963,32 301,74 0,00 1 606,58 14 281,00 1 044,00 15 200,36
Sierpień 20 116,00 1 655,11 254,37 0,00 1 638,59 14 565,00 1 065,00 15 502,93
Wrzesień 20 116,00 0,00 0,00 0,00 1 810,44 16 093,00 1 177,00 17 128,56
Październik 20 116,00 0,00 0,00 0,00 1 810,44 16 093,00 1 177,00 17 128,56
Listopad 20 116,00 0,00 0,00 0,00 1 810,44 16 093,00 1 177,00 17 128,56
Grudzień 20 116,00 0,00 0,00 0,00 1 810,44 16 093,00 1 177,00 17 128,56
Rocznie 241 392,00 15 398,35 2 366,55 0,00 20 126,41 178 904,00 13 081,00 190 419,69
Wynagrodzenie pracownika 20 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 963 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 308 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 493 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 116,00 1 963,32 1 307,54 0,00 512,96 23 899,82 zł
Luty 20 116,00 1 963,32 1 307,54 0,00 512,96 23 899,82 zł
Marzec 20 116,00 1 963,32 1 307,54 0,00 512,96 23 899,82 zł
Kwiecień 20 116,00 1 963,32 1 307,54 0,00 512,96 23 899,82 zł
Maj 20 116,00 1 963,32 1 307,54 0,00 512,96 23 899,82 zł
Czerwiec 20 116,00 1 963,32 1 307,54 0,00 512,96 23 899,82 zł
Lipiec 20 116,00 1 963,32 1 307,54 0,00 512,96 23 899,82 zł
Sierpień 20 116,00 1 655,11 1 102,27 0,00 512,96 23 386,34 zł
Wrzesień 20 116,00 0,00 0,00 0,00 512,96 20 628,96 zł
Październik 20 116,00 0,00 0,00 0,00 512,96 20 628,96 zł
Listopad 20 116,00 0,00 0,00 0,00 512,96 20 628,96 zł
Grudzień 20 116,00 0,00 0,00 0,00 512,96 20 628,96 zł
Rocznie 241 392,00 15 398,35 10 255,05 0,00 6 155,52 273 200,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 393 zł
Całość - kwota brutto 17 593 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Luty 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Marzec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Kwiecień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Maj 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Czerwiec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Lipiec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Sierpień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Wrzesień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Październik 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Listopad 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Grudzień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Rocznie 211 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 888,00 28 716,00 182 400,00
Wynagrodzenie pracownika 17 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Luty 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Marzec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Kwiecień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Maj 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Czerwiec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Lipiec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Sierpień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Wrzesień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Październik 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Listopad 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Grudzień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Rocznie 211 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 593 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 743 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 743,00 0,00 15 200,19
Luty 18 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 743,00 0,00 15 200,19
Marzec 18 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 743,00 0,00 15 200,19
Kwiecień 18 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 743,00 0,00 15 200,19
Maj 18 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 657,00 0,00 14 286,19
Czerwiec 18 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 491,00 0,00 12 452,19
Lipiec 18 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 413,00 0,00 12 284,99
Sierpień 18 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 413,00 0,00 12 284,99
Wrzesień 18 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 413,00 0,00 12 284,99
Październik 18 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 413,00 0,00 12 284,99
Listopad 18 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 413,00 0,00 12 284,99
Grudzień 18 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 413,00 0,00 12 284,99
Rocznie 219 900,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 52 598,00 0,00 161 249,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 200 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ