Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 091 zł
Ubezpieczenie rentowe 321 zł
Ubezpieczenie chorobowe 525 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 664 zł
Zaliczka na podatek 1 889 zł
Całość - kwota brutto 21 429 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 429,00 2 091,47 321,44 525,01 1 664,20 18 241,00 1 889,00 14 937,88
Luty 21 429,00 2 091,47 321,44 525,01 1 664,20 18 241,00 1 889,00 14 937,88
Marzec 21 429,00 2 091,47 321,44 525,01 1 664,20 18 241,00 1 889,00 14 937,88
Kwiecień 21 429,00 2 091,47 321,44 525,01 1 664,20 18 241,00 1 889,00 14 937,88
Maj 21 429,00 2 091,47 321,44 525,01 1 664,20 18 241,00 1 889,00 14 937,88
Czerwiec 21 429,00 2 091,47 321,44 525,01 1 664,20 18 241,00 1 889,00 14 937,88
Lipiec 21 429,00 2 091,47 321,44 525,01 1 664,20 18 241,00 3 426,00 13 400,88
Sierpień 21 429,00 2 091,47 321,44 525,01 1 664,20 18 241,00 5 837,00 10 989,88
Wrzesień 21 429,00 2 091,47 321,44 525,01 1 664,20 18 241,00 5 837,00 10 989,88
Październik 21 429,00 1 482,45 227,79 525,01 1 727,44 18 944,00 6 062,00 11 404,31
Listopad 21 429,00 0,00 0,00 525,01 1 881,36 20 654,00 6 609,00 12 413,63
Grudzień 21 429,00 0,00 0,00 525,01 1 881,36 20 654,00 6 609,00 12 413,63
Rocznie 257 148,00 20 305,68 3 120,75 6 300,12 20 467,96 224 421,00 25 249,00 161 239,49
Wynagrodzenie pracownika 21 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 091 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 393 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 358 zł
Fundusz Pracy (FP) 525 zł
FGŚP 21 zł
Cała kwota 25 818 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 429,00 2 091,47 1 392,89 357,86 546,44 25 817,66 zł
Luty 21 429,00 2 091,47 1 392,89 357,86 546,44 25 817,66 zł
Marzec 21 429,00 2 091,47 1 392,89 357,86 546,44 25 817,66 zł
Kwiecień 21 429,00 2 091,47 1 392,89 357,86 546,44 25 817,66 zł
Maj 21 429,00 2 091,47 1 392,89 357,86 546,44 25 817,66 zł
Czerwiec 21 429,00 2 091,47 1 392,89 357,86 546,44 25 817,66 zł
Lipiec 21 429,00 2 091,47 1 392,89 357,86 546,44 25 817,66 zł
Sierpień 21 429,00 2 091,47 1 392,89 357,86 546,44 25 817,66 zł
Wrzesień 21 429,00 2 091,47 1 392,89 357,86 546,44 25 817,66 zł
Październik 21 429,00 1 482,45 987,24 357,86 546,44 24 802,99 zł
Listopad 21 429,00 0,00 0,00 357,86 546,44 22 333,30 zł
Grudzień 21 429,00 0,00 0,00 357,86 546,44 22 333,30 zł
Rocznie 257 148,00 20 305,68 13 523,25 4 294,32 6 557,28 301 828,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 429 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 938 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 938 zł netto poniesie łączny koszt równy 25 818 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 964 zł
Ubezpieczenie rentowe 302 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 607 zł
Zaliczka na podatek 1 714 zł
Całość - kwota brutto 20 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Luty 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Marzec 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Kwiecień 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Maj 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Czerwiec 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Lipiec 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Sierpień 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Wrzesień 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Październik 20 120,00 1 963,71 301,80 0,00 1 606,90 14 284,00 1 714,00 14 533,51
Listopad 20 120,00 668,58 102,75 0,00 1 741,38 15 479,00 1 857,00 15 749,81
Grudzień 20 120,00 0,00 0,00 0,00 1 810,80 16 096,00 1 932,00 16 377,68
Rocznie 241 440,00 20 305,68 3 120,75 0,00 19 621,18 174 415,00 1 307,00 177 462,59
Wynagrodzenie pracownika 20 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 964 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 308 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 493 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 905 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Luty 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Marzec 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Kwiecień 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Maj 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Czerwiec 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Lipiec 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Sierpień 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Wrzesień 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Październik 20 120,00 1 963,71 1 307,80 0,00 513,06 23 904,57 zł
Listopad 20 120,00 668,58 445,25 0,00 513,06 21 746,89 zł
Grudzień 20 120,00 0,00 0,00 0,00 513,06 20 633,06 zł
Rocznie 241 440,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 156,72 281 425,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 20 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 534 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 905 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 393 zł
Całość - kwota brutto 17 593 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Luty 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Marzec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Kwiecień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Maj 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Czerwiec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Lipiec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Sierpień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Wrzesień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Październik 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Listopad 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Grudzień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 074,00 2 393,00 15 200,00
Rocznie 211 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 888,00 28 716,00 182 400,00
Wynagrodzenie pracownika 17 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 17 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Luty 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Marzec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Kwiecień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Maj 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Czerwiec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Lipiec 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Sierpień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Wrzesień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Październik 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Listopad 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Grudzień 17 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 593,00 zł
Rocznie 211 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 593 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 649 zł
Zaliczka na podatek 3 639 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 18 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 18 325,00 0,00 0,00 0,00 1 649,25 0,00 3 639,00 0,00 13 036,75
Luty 18 325,00 0,00 0,00 0,00 1 649,25 0,00 5 439,00 0,00 11 236,75
Marzec 18 325,00 0,00 0,00 0,00 1 649,25 0,00 5 439,00 0,00 11 236,75
Kwiecień 18 325,00 0,00 0,00 0,00 1 649,25 0,00 5 439,00 0,00 11 236,75
Maj 18 325,00 0,00 0,00 0,00 1 649,25 0,00 5 439,00 0,00 11 236,75
Czerwiec 18 325,00 0,00 0,00 0,00 1 649,25 0,00 5 439,00 0,00 11 236,75
Lipiec 18 325,00 176,27 72,24 0,00 1 649,25 15,08 5 355,00 0,00 11 057,16
Sierpień 18 325,00 176,27 72,24 0,00 1 649,25 15,08 5 355,00 0,00 11 057,16
Wrzesień 18 325,00 176,27 72,24 0,00 1 649,25 15,08 5 355,00 0,00 11 057,16
Październik 18 325,00 176,27 72,24 0,00 1 649,25 15,08 5 355,00 0,00 11 057,16
Listopad 18 325,00 176,27 72,24 0,00 1 649,25 15,08 5 355,00 0,00 11 057,16
Grudzień 18 325,00 176,27 72,24 0,00 1 649,25 15,08 5 355,00 0,00 11 057,16
Rocznie 219 900,00 1 057,62 433,44 0,00 19 791,00 0,00 62 964,00 0,00 135 563,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 18 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 037 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.