Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 164 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 981 zł
Ubezpieczenie rentowe 304 zł
Ubezpieczenie chorobowe 497 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 576 zł
Zaliczka na podatek 1 772 zł
Całość - kwota brutto 20 295 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 1 772,00 14 164,42
Luty 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 1 772,00 14 164,42
Marzec 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 1 772,00 14 164,42
Kwiecień 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 1 772,00 14 164,42
Maj 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 1 772,00 14 164,42
Czerwiec 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 1 772,00 14 164,42
Lipiec 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 1 940,00 13 996,42
Sierpień 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 5 524,00 10 412,42
Wrzesień 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 5 524,00 10 412,42
Październik 20 295,00 1 980,79 304,43 497,23 1 576,13 17 263,00 5 524,00 10 412,42
Listopad 20 295,00 497,78 76,45 497,23 1 730,12 18 974,00 6 072,00 11 421,42
Grudzień 20 295,00 0,00 0,00 497,23 1 781,80 19 548,00 6 255,00 11 760,97
Rocznie 243 540,00 20 305,68 3 120,75 5 966,76 19 273,22 211 152,00 22 194,00 153 402,59
Wynagrodzenie pracownika 20 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 981 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 319 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 339 zł
Fundusz Pracy (FP) 497 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 451 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Luty 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Marzec 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Kwiecień 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Maj 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Czerwiec 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Lipiec 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Sierpień 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Wrzesień 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Październik 20 295,00 1 980,79 1 319,18 338,93 517,53 24 451,43 zł
Listopad 20 295,00 497,78 331,45 338,93 517,53 21 980,69 zł
Grudzień 20 295,00 0,00 0,00 338,93 517,53 21 151,46 zł
Rocznie 243 540,00 20 305,68 13 523,25 4 067,16 6 210,36 287 646,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 295 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 164 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 164 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 451 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 769 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 860 zł
Ubezpieczenie rentowe 286 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 522 zł
Zaliczka na podatek 1 624 zł
Całość - kwota brutto 19 061 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Luty 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Marzec 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Kwiecień 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Maj 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Czerwiec 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Lipiec 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Sierpień 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Wrzesień 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Październik 19 061,00 1 860,35 285,92 0,00 1 522,33 13 532,00 1 624,00 13 768,56
Listopad 19 061,00 1 702,18 261,55 0,00 1 538,75 13 678,00 1 641,00 13 917,16
Grudzień 19 061,00 0,00 0,00 0,00 1 715,49 15 249,00 1 830,00 15 515,63
Rocznie 228 732,00 20 305,68 3 120,75 0,00 18 477,54 164 247,00 1 237,00 167 118,39
Wynagrodzenie pracownika 19 061 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 860 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 467 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 646 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Luty 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Marzec 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Kwiecień 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Maj 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Czerwiec 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Lipiec 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Sierpień 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Wrzesień 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Październik 19 061,00 1 860,35 1 238,97 0,00 486,05 22 646,37 zł
Listopad 19 061,00 1 702,18 1 133,55 0,00 486,05 22 382,78 zł
Grudzień 19 061,00 0,00 0,00 0,00 486,05 19 547,05 zł
Rocznie 228 732,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 832,60 268 393,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 19 061 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 769 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 769 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 646 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 267 zł
Całość - kwota brutto 16 667 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Luty 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Marzec 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Kwiecień 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Maj 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Czerwiec 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Lipiec 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Sierpień 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Wrzesień 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Październik 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Listopad 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Grudzień 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 334,00 2 267,00 14 400,00
Rocznie 200 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 008,00 27 204,00 172 800,00
Wynagrodzenie pracownika 16 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Luty 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Marzec 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Kwiecień 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Maj 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Czerwiec 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Lipiec 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Sierpień 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Wrzesień 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Październik 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Listopad 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Grudzień 16 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 667,00 zł
Rocznie 200 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 562 zł
Zaliczka na podatek 3 331 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 361 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 361,00 0,00 0,00 0,00 1 562,49 0,00 3 331,00 0,00 12 467,51
Luty 17 361,00 0,00 0,00 0,00 1 562,49 0,00 5 131,00 0,00 10 667,51
Marzec 17 361,00 0,00 0,00 0,00 1 562,49 0,00 5 131,00 0,00 10 667,51
Kwiecień 17 361,00 0,00 0,00 0,00 1 562,49 0,00 5 131,00 0,00 10 667,51
Maj 17 361,00 0,00 0,00 0,00 1 562,49 0,00 5 131,00 0,00 10 667,51
Czerwiec 17 361,00 0,00 0,00 0,00 1 562,49 0,00 5 131,00 0,00 10 667,51
Lipiec 17 361,00 176,27 72,24 0,00 1 562,49 15,08 5 046,00 0,00 10 488,92
Sierpień 17 361,00 176,27 72,24 0,00 1 562,49 15,08 5 046,00 0,00 10 488,92
Wrzesień 17 361,00 176,27 72,24 0,00 1 562,49 15,08 5 046,00 0,00 10 488,92
Październik 17 361,00 176,27 72,24 0,00 1 562,49 15,08 5 046,00 0,00 10 488,92
Listopad 17 361,00 176,27 72,24 0,00 1 562,49 15,08 5 046,00 0,00 10 488,92
Grudzień 17 361,00 176,27 72,24 0,00 1 562,49 15,08 5 046,00 0,00 10 488,92
Rocznie 208 332,00 1 057,62 433,44 0,00 18 749,88 0,00 59 262,00 0,00 128 738,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 468 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.