Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 967 zł
Ubezpieczenie rentowe 302 zł
Ubezpieczenie chorobowe 494 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 565 zł
Zaliczka na podatek 1 522 zł
Całość - kwota brutto 20 149 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 149,00 1 966,54 302,24 493,65 1 564,79 17 137,00 1 522,00 14 299,78
Luty 20 149,00 1 966,54 302,24 493,65 1 564,79 17 137,00 1 522,00 14 299,78
Marzec 20 149,00 1 966,54 302,24 493,65 1 564,79 17 137,00 1 522,00 14 299,78
Kwiecień 20 149,00 1 966,54 302,24 493,65 1 564,79 17 137,00 1 522,00 14 299,78
Maj 20 149,00 1 966,54 302,24 493,65 1 564,79 17 137,00 1 546,00 14 275,78
Czerwiec 20 149,00 1 966,54 302,24 493,65 1 564,79 17 137,00 4 136,00 11 685,78
Lipiec 20 149,00 1 966,54 302,24 493,65 1 564,79 17 137,00 4 136,00 11 685,78
Sierpień 20 149,00 1 632,57 250,87 493,65 1 599,47 17 522,00 4 230,00 11 942,44
Wrzesień 20 149,00 0,00 0,00 493,65 1 768,98 19 405,00 4 686,00 13 200,37
Październik 20 149,00 0,00 0,00 493,65 1 768,98 19 405,00 4 686,00 13 200,37
Listopad 20 149,00 0,00 0,00 493,65 1 768,98 19 405,00 4 686,00 13 200,37
Grudzień 20 149,00 0,00 0,00 493,65 1 768,98 19 405,00 4 686,00 13 200,37
Rocznie 241 788,00 15 398,35 2 366,55 5 923,80 19 628,92 215 101,00 38 880,00 159 590,38
Wynagrodzenie pracownika 20 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 967 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 336 zł
Fundusz Pracy (FP) 494 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 149,00 1 966,54 1 309,69 336,49 513,80 24 275,52 zł
Luty 20 149,00 1 966,54 1 309,69 336,49 513,80 24 275,52 zł
Marzec 20 149,00 1 966,54 1 309,69 336,49 513,80 24 275,52 zł
Kwiecień 20 149,00 1 966,54 1 309,69 336,49 513,80 24 275,52 zł
Maj 20 149,00 1 966,54 1 309,69 336,49 513,80 24 275,52 zł
Czerwiec 20 149,00 1 966,54 1 309,69 336,49 513,80 24 275,52 zł
Lipiec 20 149,00 1 966,54 1 309,69 336,49 513,80 24 275,52 zł
Sierpień 20 149,00 1 632,57 1 087,22 336,49 513,80 23 719,08 zł
Wrzesień 20 149,00 0,00 0,00 336,49 513,80 20 999,29 zł
Październik 20 149,00 0,00 0,00 336,49 513,80 20 999,29 zł
Listopad 20 149,00 0,00 0,00 336,49 513,80 20 999,29 zł
Grudzień 20 149,00 0,00 0,00 336,49 513,80 20 999,29 zł
Rocznie 241 788,00 15 398,35 10 255,05 4 037,88 6 165,60 277 644,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 149 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 847 zł
Ubezpieczenie rentowe 284 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 511 zł
Zaliczka na podatek 982 zł
Całość - kwota brutto 18 924 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 924,00 1 846,98 283,86 0,00 1 511,38 13 435,00 982,00 14 299,78
Luty 18 924,00 1 846,98 283,86 0,00 1 511,38 13 435,00 982,00 14 299,78
Marzec 18 924,00 1 846,98 283,86 0,00 1 511,38 13 435,00 982,00 14 299,78
Kwiecień 18 924,00 1 846,98 283,86 0,00 1 511,38 13 435,00 982,00 14 299,78
Maj 18 924,00 1 846,98 283,86 0,00 1 511,38 13 435,00 982,00 14 299,78
Czerwiec 18 924,00 1 846,98 283,86 0,00 1 511,38 13 435,00 982,00 14 299,78
Lipiec 18 924,00 1 846,98 283,86 0,00 1 511,38 13 435,00 982,00 14 299,78
Sierpień 18 924,00 1 846,98 283,86 0,00 1 511,38 13 435,00 982,00 14 299,78
Wrzesień 18 924,00 622,51 95,67 0,00 1 638,52 14 565,00 1 065,00 15 502,30
Październik 18 924,00 0,00 0,00 0,00 1 703,16 15 139,00 1 107,00 16 113,84
Listopad 18 924,00 0,00 0,00 0,00 1 703,16 15 139,00 1 107,00 16 113,84
Grudzień 18 924,00 0,00 0,00 0,00 1 703,16 15 139,00 1 107,00 16 113,84
Rocznie 227 088,00 15 398,35 2 366,55 0,00 18 839,04 167 462,00 12 242,00 178 242,06
Wynagrodzenie pracownika 18 924 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 847 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 230 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 464 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 484 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 924,00 1 846,98 1 230,06 0,00 482,56 22 483,60 zł
Luty 18 924,00 1 846,98 1 230,06 0,00 482,56 22 483,60 zł
Marzec 18 924,00 1 846,98 1 230,06 0,00 482,56 22 483,60 zł
Kwiecień 18 924,00 1 846,98 1 230,06 0,00 482,56 22 483,60 zł
Maj 18 924,00 1 846,98 1 230,06 0,00 482,56 22 483,60 zł
Czerwiec 18 924,00 1 846,98 1 230,06 0,00 482,56 22 483,60 zł
Lipiec 18 924,00 1 846,98 1 230,06 0,00 482,56 22 483,60 zł
Sierpień 18 924,00 1 846,98 1 230,06 0,00 482,56 22 483,60 zł
Wrzesień 18 924,00 622,51 414,57 0,00 482,56 20 443,64 zł
Październik 18 924,00 0,00 0,00 0,00 482,56 19 406,56 zł
Listopad 18 924,00 0,00 0,00 0,00 482,56 19 406,56 zł
Grudzień 18 924,00 0,00 0,00 0,00 482,56 19 406,56 zł
Rocznie 227 088,00 15 398,35 10 255,05 0,00 5 790,72 258 532,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 924 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 484 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 251 zł
Całość - kwota brutto 16 551 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Luty 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Marzec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Kwiecień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Maj 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Czerwiec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Lipiec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Sierpień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Wrzesień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Październik 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Listopad 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Grudzień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Rocznie 198 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 892,00 27 012,00 171 600,00
Wynagrodzenie pracownika 16 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 551 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Luty 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Marzec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Kwiecień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Maj 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Czerwiec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Lipiec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Sierpień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Wrzesień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Październik 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Listopad 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Grudzień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Rocznie 198 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 551 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 551 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 14 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 558 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 240 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 558,00 0,00 14 300,19
Luty 17 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 558,00 0,00 14 300,19
Marzec 17 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 558,00 0,00 14 300,19
Kwiecień 17 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 558,00 0,00 14 300,19
Maj 17 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 659,00 0,00 14 199,19
Czerwiec 17 240,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 144,00 0,00 11 714,19
Lipiec 17 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 066,00 0,00 11 546,99
Sierpień 17 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 066,00 0,00 11 546,99
Wrzesień 17 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 066,00 0,00 11 546,99
Październik 17 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 066,00 0,00 11 546,99
Listopad 17 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 066,00 0,00 11 546,99
Grudzień 17 240,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 5 066,00 0,00 11 546,99
Rocznie 206 880,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 48 431,00 0,00 152 396,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ