Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 967 zł
Ubezpieczenie rentowe 302 zł
Ubezpieczenie chorobowe 494 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 565 zł
Zaliczka na podatek 1 757 zł
Całość - kwota brutto 20 153 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 1 757,00 14 067,92
Luty 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 1 757,00 14 067,92
Marzec 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 1 757,00 14 067,92
Kwiecień 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 1 757,00 14 067,92
Maj 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 1 757,00 14 067,92
Czerwiec 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 1 757,00 14 067,92
Lipiec 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 1 757,00 14 067,92
Sierpień 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 5 478,00 10 346,92
Wrzesień 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 5 485,00 10 339,92
Październik 20 153,00 1 966,93 302,30 493,75 1 565,10 17 140,00 5 485,00 10 339,92
Listopad 20 153,00 636,38 97,75 493,75 1 703,26 18 675,00 5 976,00 11 245,86
Grudzień 20 153,00 0,00 0,00 493,75 1 769,33 19 409,00 6 211,00 11 678,92
Rocznie 241 836,00 20 305,68 3 120,75 5 925,00 19 123,59 209 484,00 21 812,00 152 426,98
Wynagrodzenie pracownika 20 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 967 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 337 zł
Fundusz Pracy (FP) 494 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Luty 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Marzec 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Kwiecień 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Maj 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Czerwiec 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Lipiec 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Sierpień 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Wrzesień 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Październik 20 153,00 1 966,93 1 309,95 336,56 513,90 24 280,34 zł
Listopad 20 153,00 636,38 423,75 336,56 513,90 22 063,59 zł
Grudzień 20 153,00 0,00 0,00 336,56 513,90 21 003,46 zł
Rocznie 241 836,00 20 305,68 13 523,25 4 038,72 6 166,80 285 870,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 153 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 068 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 068 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 847 zł
Ubezpieczenie rentowe 284 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 512 zł
Zaliczka na podatek 1 613 zł
Całość - kwota brutto 18 929 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Luty 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Marzec 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Kwiecień 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Maj 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Czerwiec 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Lipiec 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Sierpień 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Wrzesień 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Październik 18 929,00 1 847,47 283,94 0,00 1 511,78 13 438,00 1 613,00 13 673,25
Listopad 18 929,00 1 830,98 281,35 0,00 1 513,50 13 453,00 1 614,00 13 688,81
Grudzień 18 929,00 0,00 0,00 0,00 1 703,61 15 143,00 1 817,00 15 408,23
Rocznie 227 148,00 20 305,68 3 120,75 0,00 18 334,91 162 976,00 1 225,00 165 829,54
Wynagrodzenie pracownika 18 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 847 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 230 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 464 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Luty 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Marzec 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Kwiecień 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Maj 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Czerwiec 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Lipiec 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Sierpień 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Wrzesień 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Październik 18 929,00 1 847,47 1 230,39 0,00 482,69 22 489,55 zł
Listopad 18 929,00 1 830,98 1 219,35 0,00 482,69 22 462,02 zł
Grudzień 18 929,00 0,00 0,00 0,00 482,69 19 411,69 zł
Rocznie 227 148,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 792,28 266 769,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 929 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 673 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 673 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 251 zł
Całość - kwota brutto 16 551 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Luty 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Marzec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Kwiecień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Maj 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Czerwiec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Lipiec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Sierpień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Wrzesień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Październik 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Listopad 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Grudzień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 241,00 2 251,00 14 300,00
Rocznie 198 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 892,00 27 012,00 171 600,00
Wynagrodzenie pracownika 16 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 551 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Luty 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Marzec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Kwiecień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Maj 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Czerwiec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Lipiec 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Sierpień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Wrzesień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Październik 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Listopad 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Grudzień 16 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 551,00 zł
Rocznie 198 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 551 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 551 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 397 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 552 zł
Zaliczka na podatek 3 292 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 241 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 241,00 0,00 0,00 0,00 1 551,69 0,00 3 292,00 0,00 12 397,31
Luty 17 241,00 0,00 0,00 0,00 1 551,69 0,00 5 092,00 0,00 10 597,31
Marzec 17 241,00 0,00 0,00 0,00 1 551,69 0,00 5 092,00 0,00 10 597,31
Kwiecień 17 241,00 0,00 0,00 0,00 1 551,69 0,00 5 092,00 0,00 10 597,31
Maj 17 241,00 0,00 0,00 0,00 1 551,69 0,00 5 092,00 0,00 10 597,31
Czerwiec 17 241,00 0,00 0,00 0,00 1 551,69 0,00 5 092,00 0,00 10 597,31
Lipiec 17 241,00 176,27 72,24 0,00 1 551,69 15,08 5 008,00 0,00 10 417,72
Sierpień 17 241,00 176,27 72,24 0,00 1 551,69 15,08 5 008,00 0,00 10 417,72
Wrzesień 17 241,00 176,27 72,24 0,00 1 551,69 15,08 5 008,00 0,00 10 417,72
Październik 17 241,00 176,27 72,24 0,00 1 551,69 15,08 5 008,00 0,00 10 417,72
Listopad 17 241,00 176,27 72,24 0,00 1 551,69 15,08 5 008,00 0,00 10 417,72
Grudzień 17 241,00 176,27 72,24 0,00 1 551,69 15,08 5 008,00 0,00 10 417,72
Rocznie 206 892,00 1 057,62 433,44 0,00 18 620,28 0,00 58 800,00 0,00 127 890,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 397 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.