Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 795 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 952 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie chorobowe 490 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 554 zł
Zaliczka na podatek 913 zł
Całość - kwota brutto 20 004 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 004,00 1 952,39 300,06 490,10 1 553,53 17 011,00 913,00 14 794,92
Luty 20 004,00 1 952,39 300,06 490,10 1 553,53 17 011,00 913,00 14 794,92
Marzec 20 004,00 1 952,39 300,06 490,10 1 553,53 17 011,00 913,00 14 794,92
Kwiecień 20 004,00 1 952,39 300,06 490,10 1 553,53 17 011,00 913,00 14 794,92
Maj 20 004,00 1 952,39 300,06 490,10 1 553,53 17 011,00 913,00 14 794,92
Czerwiec 20 004,00 1 952,39 300,06 490,10 1 553,53 17 011,00 913,00 14 794,92
Lipiec 20 004,00 1 952,39 300,06 490,10 1 553,53 17 011,00 913,00 14 794,92
Sierpień 20 004,00 1 952,39 300,06 490,10 1 553,53 17 011,00 3 595,00 12 112,92
Wrzesień 20 004,00 1 720,50 264,42 490,10 1 577,61 17 279,00 3 952,00 11 999,37
Październik 20 004,00 0,00 0,00 490,10 1 756,25 19 264,00 4 408,00 13 349,65
Listopad 20 004,00 0,00 0,00 490,10 1 756,25 19 264,00 4 408,00 13 349,65
Grudzień 20 004,00 0,00 0,00 490,10 1 756,25 19 264,00 4 408,00 13 349,65
Rocznie 240 048,00 17 339,62 2 664,90 5 881,20 19 274,60 211 159,00 27 162,00 167 725,68
Wynagrodzenie pracownika 20 004 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 952 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 300 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 334 zł
Fundusz Pracy (FP) 490 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 101 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 004,00 1 952,39 1 300,26 334,07 510,10 24 100,82 zł
Luty 20 004,00 1 952,39 1 300,26 334,07 510,10 24 100,82 zł
Marzec 20 004,00 1 952,39 1 300,26 334,07 510,10 24 100,82 zł
Kwiecień 20 004,00 1 952,39 1 300,26 334,07 510,10 24 100,82 zł
Maj 20 004,00 1 952,39 1 300,26 334,07 510,10 24 100,82 zł
Czerwiec 20 004,00 1 952,39 1 300,26 334,07 510,10 24 100,82 zł
Lipiec 20 004,00 1 952,39 1 300,26 334,07 510,10 24 100,82 zł
Sierpień 20 004,00 1 952,39 1 300,26 334,07 510,10 24 100,82 zł
Wrzesień 20 004,00 1 720,50 1 145,82 334,07 510,10 23 714,49 zł
Październik 20 004,00 0,00 0,00 334,07 510,10 20 848,17 zł
Listopad 20 004,00 0,00 0,00 334,07 510,10 20 848,17 zł
Grudzień 20 004,00 0,00 0,00 334,07 510,10 20 848,17 zł
Rocznie 240 048,00 17 339,62 11 547,90 4 008,84 6 121,20 279 065,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 004 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 795 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 795 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 101 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 834 zł
Ubezpieczenie rentowe 282 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 501 zł
Zaliczka na podatek 976 zł
Całość - kwota brutto 18 793 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 793,00 1 834,20 281,90 0,00 1 500,92 13 342,00 976,00 14 199,98
Luty 18 793,00 1 834,20 281,90 0,00 1 500,92 13 342,00 976,00 14 199,98
Marzec 18 793,00 1 834,20 281,90 0,00 1 500,92 13 342,00 976,00 14 199,98
Kwiecień 18 793,00 1 834,20 281,90 0,00 1 500,92 13 342,00 976,00 14 199,98
Maj 18 793,00 1 834,20 281,90 0,00 1 500,92 13 342,00 976,00 14 199,98
Czerwiec 18 793,00 1 834,20 281,90 0,00 1 500,92 13 342,00 976,00 14 199,98
Lipiec 18 793,00 1 834,20 281,90 0,00 1 500,92 13 342,00 976,00 14 199,98
Sierpień 18 793,00 1 834,20 281,90 0,00 1 500,92 13 342,00 976,00 14 199,98
Wrzesień 18 793,00 1 834,20 281,90 0,00 1 500,92 13 342,00 976,00 14 199,98
Październik 18 793,00 831,82 127,80 0,00 1 605,00 14 267,00 1 043,00 15 185,38
Listopad 18 793,00 0,00 0,00 0,00 1 691,37 15 034,00 1 099,00 16 002,63
Grudzień 18 793,00 0,00 0,00 0,00 1 691,37 15 034,00 1 099,00 16 002,63
Rocznie 225 516,00 17 339,62 2 664,90 0,00 18 496,02 164 413,00 12 025,00 174 990,46
Wynagrodzenie pracownika 18 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 834 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 460 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 328 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 793,00 1 834,20 1 221,55 0,00 479,22 22 327,97 zł
Luty 18 793,00 1 834,20 1 221,55 0,00 479,22 22 327,97 zł
Marzec 18 793,00 1 834,20 1 221,55 0,00 479,22 22 327,97 zł
Kwiecień 18 793,00 1 834,20 1 221,55 0,00 479,22 22 327,97 zł
Maj 18 793,00 1 834,20 1 221,55 0,00 479,22 22 327,97 zł
Czerwiec 18 793,00 1 834,20 1 221,55 0,00 479,22 22 327,97 zł
Lipiec 18 793,00 1 834,20 1 221,55 0,00 479,22 22 327,97 zł
Sierpień 18 793,00 1 834,20 1 221,55 0,00 479,22 22 327,97 zł
Wrzesień 18 793,00 1 834,20 1 221,55 0,00 479,22 22 327,97 zł
Październik 18 793,00 831,82 553,95 0,00 479,22 20 657,99 zł
Listopad 18 793,00 0,00 0,00 0,00 479,22 19 272,22 zł
Grudzień 18 793,00 0,00 0,00 0,00 479,22 19 272,22 zł
Rocznie 225 516,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 750,64 260 154,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 793 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 328 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 235 zł
Całość - kwota brutto 16 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Luty 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Marzec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Kwiecień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Maj 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Czerwiec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Lipiec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Sierpień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Wrzesień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Październik 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Listopad 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Grudzień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Rocznie 197 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 776,00 26 820,00 170 400,00
Wynagrodzenie pracownika 16 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Luty 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Marzec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Kwiecień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Maj 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Czerwiec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Lipiec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Sierpień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Wrzesień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Październik 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Listopad 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Grudzień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Rocznie 197 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 867 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 253 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 253,00 0,00 13 867,00
Luty 17 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 053,00 0,00 12 067,00
Marzec 17 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 053,00 0,00 12 067,00
Kwiecień 17 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 053,00 0,00 12 067,00
Maj 17 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 053,00 0,00 12 067,00
Czerwiec 17 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 053,00 0,00 12 067,00
Lipiec 17 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 969,00 0,00 11 887,41
Sierpień 17 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 969,00 0,00 11 887,41
Wrzesień 17 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 969,00 0,00 11 887,41
Październik 17 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 969,00 0,00 11 887,41
Listopad 17 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 969,00 0,00 11 887,41
Grudzień 17 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 969,00 0,00 11 887,41
Rocznie 205 440,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 58 332,00 0,00 145 526,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 867 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.