Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 953 zł
Ubezpieczenie rentowe 300 zł
Ubezpieczenie chorobowe 490 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 554 zł
Zaliczka na podatek 1 742 zł
Całość - kwota brutto 20 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 1 742,00 13 972,21
Luty 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 1 742,00 13 972,21
Marzec 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 1 742,00 13 972,21
Kwiecień 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 1 742,00 13 972,21
Maj 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 1 742,00 13 972,21
Czerwiec 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 1 742,00 13 972,21
Lipiec 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 1 742,00 13 972,21
Sierpień 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 5 166,00 10 548,21
Wrzesień 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 5 446,00 10 268,21
Październik 20 012,00 1 953,17 300,18 490,29 1 554,15 17 018,00 5 446,00 10 268,21
Listopad 20 012,00 773,98 118,95 490,29 1 676,59 18 379,00 5 881,00 11 071,19
Grudzień 20 012,00 0,00 0,00 490,29 1 756,95 19 272,00 6 167,00 11 597,76
Rocznie 240 144,00 20 305,68 3 120,75 5 883,48 18 975,04 207 831,00 21 327,00 151 559,05
Wynagrodzenie pracownika 20 012 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 953 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 334 zł
Fundusz Pracy (FP) 490 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 24 110 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Luty 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Marzec 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Kwiecień 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Maj 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Czerwiec 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Lipiec 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Sierpień 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Wrzesień 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Październik 20 012,00 1 953,17 1 300,78 334,20 510,30 24 110,45 zł
Listopad 20 012,00 773,98 515,45 334,20 510,30 22 145,93 zł
Grudzień 20 012,00 0,00 0,00 334,20 510,30 20 856,50 zł
Rocznie 240 144,00 20 305,68 13 523,25 4 010,40 6 123,60 284 106,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 20 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 972 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 972 zł netto poniesie łączny koszt równy 24 110 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 834 zł
Ubezpieczenie rentowe 282 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 501 zł
Zaliczka na podatek 1 601 zł
Całość - kwota brutto 18 796 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Luty 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Marzec 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Kwiecień 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Maj 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Czerwiec 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Lipiec 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Sierpień 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Wrzesień 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Październik 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Listopad 18 796,00 1 834,49 281,94 0,00 1 501,16 13 344,00 1 601,00 13 577,13
Grudzień 18 796,00 126,29 19,41 0,00 1 678,53 14 920,00 1 790,00 15 181,37
Rocznie 225 552,00 20 305,68 3 120,75 0,00 18 191,29 161 704,00 1 212,00 164 529,80
Wynagrodzenie pracownika 18 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 834 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 461 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 332 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Luty 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Marzec 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Kwiecień 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Maj 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Czerwiec 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Lipiec 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Sierpień 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Wrzesień 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Październik 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Listopad 18 796,00 1 834,49 1 221,74 0,00 479,30 22 331,53 zł
Grudzień 18 796,00 126,29 84,11 0,00 479,30 19 485,70 zł
Rocznie 225 552,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 751,60 265 132,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 796 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 577 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 577 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 332 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 235 zł
Całość - kwota brutto 16 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Luty 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Marzec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Kwiecień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Maj 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Czerwiec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Lipiec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Sierpień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Wrzesień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Październik 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Listopad 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Grudzień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 148,00 2 235,00 14 200,00
Rocznie 197 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 776,00 26 820,00 170 400,00
Wynagrodzenie pracownika 16 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Luty 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Marzec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Kwiecień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Maj 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Czerwiec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Lipiec 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Sierpień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Wrzesień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Październik 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Listopad 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Grudzień 16 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 435,00 zł
Rocznie 197 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 541 zł
Zaliczka na podatek 3 253 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 120,00 0,00 0,00 0,00 1 540,80 0,00 3 253,00 0,00 12 326,20
Luty 17 120,00 0,00 0,00 0,00 1 540,80 0,00 5 053,00 0,00 10 526,20
Marzec 17 120,00 0,00 0,00 0,00 1 540,80 0,00 5 053,00 0,00 10 526,20
Kwiecień 17 120,00 0,00 0,00 0,00 1 540,80 0,00 5 053,00 0,00 10 526,20
Maj 17 120,00 0,00 0,00 0,00 1 540,80 0,00 5 053,00 0,00 10 526,20
Czerwiec 17 120,00 0,00 0,00 0,00 1 540,80 0,00 5 053,00 0,00 10 526,20
Lipiec 17 120,00 176,27 72,24 0,00 1 540,80 15,08 4 969,00 0,00 10 346,61
Sierpień 17 120,00 176,27 72,24 0,00 1 540,80 15,08 4 969,00 0,00 10 346,61
Wrzesień 17 120,00 176,27 72,24 0,00 1 540,80 15,08 4 969,00 0,00 10 346,61
Październik 17 120,00 176,27 72,24 0,00 1 540,80 15,08 4 969,00 0,00 10 346,61
Listopad 17 120,00 176,27 72,24 0,00 1 540,80 15,08 4 969,00 0,00 10 346,61
Grudzień 17 120,00 176,27 72,24 0,00 1 540,80 15,08 4 969,00 0,00 10 346,61
Rocznie 205 440,00 1 057,62 433,44 0,00 18 489,60 0,00 58 332,00 0,00 127 036,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 326 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.