Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 420 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 147 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 887 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Luty 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Marzec 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Kwiecień 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Maj 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Czerwiec 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Lipiec 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Sierpień 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Wrzesień 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Październik 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Listopad 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Grudzień 1 887,00 184,17 28,31 46,23 146,55 1 378,00 0,00 1 481,74
Rocznie 22 644,00 2 210,04 339,72 554,76 0,00 16 536,00 0,00 17 780,88
Wynagrodzenie pracownika 1 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 273 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Luty 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Marzec 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Kwiecień 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Maj 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Czerwiec 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Lipiec 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Sierpień 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Wrzesień 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Październik 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Listopad 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Grudzień 1 887,00 184,17 122,66 31,51 48,12 2 273,46 zł
Rocznie 22 644,00 2 210,04 1 471,92 378,12 577,44 27 281,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 887 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 482 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 482 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 273 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 150 zł
Zaliczka na podatek 160 zł
Całość - kwota brutto 1 883 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Luty 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Marzec 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Kwiecień 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Maj 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Czerwiec 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Lipiec 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Sierpień 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Wrzesień 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Październik 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Listopad 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Grudzień 1 883,00 183,78 28,25 0,00 150,39 1 337,00 160,00 1 360,14
Rocznie 22 596,00 2 205,36 339,00 0,00 1 804,68 16 044,00 120,00 16 321,68
Wynagrodzenie pracownika 1 883 zł
Ubezpieczenie emerytalne 184 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 237 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Luty 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Marzec 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Kwiecień 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Maj 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Czerwiec 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Lipiec 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Sierpień 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Wrzesień 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Październik 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Listopad 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Grudzień 1 883,00 183,78 122,40 0,00 48,01 2 237,19 zł
Rocznie 22 596,00 2 205,36 1 468,80 0,00 576,12 26 846,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 883 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 237 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 224 zł
Całość - kwota brutto 1 644 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Luty 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Marzec 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Kwiecień 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Maj 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Czerwiec 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Lipiec 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Sierpień 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Wrzesień 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Październik 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Listopad 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Grudzień 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 224,00 1 420,00
Rocznie 19 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 780,00 2 688,00 17 040,00
Wynagrodzenie pracownika 1 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 644 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Luty 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Marzec 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Kwiecień 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Maj 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Czerwiec 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Lipiec 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Sierpień 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Wrzesień 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Październik 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Listopad 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Grudzień 1 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644,00 zł
Rocznie 19 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 644 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 644 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 424 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 153,10
Luty 1 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 153,10
Marzec 1 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 153,10
Kwiecień 1 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 153,10
Maj 1 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 153,10
Czerwiec 1 424,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 153,10
Lipiec 1 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 889,51
Sierpień 1 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 889,51
Wrzesień 1 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 889,51
Październik 1 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 889,51
Listopad 1 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 889,51
Grudzień 1 424,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 889,51
Rocznie 17 088,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 12 255,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 424 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 153 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.