Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 939 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie chorobowe 487 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 543 zł
Zaliczka na podatek 904 zł
Całość - kwota brutto 19 862 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 862,00 1 938,53 297,93 486,62 1 542,50 16 889,00 904,00 14 692,42
Luty 19 862,00 1 938,53 297,93 486,62 1 542,50 16 889,00 904,00 14 692,42
Marzec 19 862,00 1 938,53 297,93 486,62 1 542,50 16 889,00 904,00 14 692,42
Kwiecień 19 862,00 1 938,53 297,93 486,62 1 542,50 16 889,00 904,00 14 692,42
Maj 19 862,00 1 938,53 297,93 486,62 1 542,50 16 889,00 904,00 14 692,42
Czerwiec 19 862,00 1 938,53 297,93 486,62 1 542,50 16 889,00 904,00 14 692,42
Lipiec 19 862,00 1 938,53 297,93 486,62 1 542,50 16 889,00 904,00 14 692,42
Sierpień 19 862,00 1 938,53 297,93 486,62 1 542,50 16 889,00 3 293,00 12 303,42
Wrzesień 19 862,00 1 831,38 281,46 486,62 1 553,63 17 013,00 3 891,00 11 817,91
Październik 19 862,00 0,00 0,00 486,62 1 743,78 19 125,00 4 376,00 13 255,60
Listopad 19 862,00 0,00 0,00 486,62 1 743,78 19 125,00 4 376,00 13 255,60
Grudzień 19 862,00 0,00 0,00 486,62 1 743,78 19 125,00 4 376,00 13 255,60
Rocznie 238 344,00 17 339,62 2 664,90 5 839,44 19 124,97 209 500,00 26 640,00 166 735,07
Wynagrodzenie pracownika 19 862 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 939 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 332 zł
Fundusz Pracy (FP) 487 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 930 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 862,00 1 938,53 1 291,03 331,70 506,48 23 929,74 zł
Luty 19 862,00 1 938,53 1 291,03 331,70 506,48 23 929,74 zł
Marzec 19 862,00 1 938,53 1 291,03 331,70 506,48 23 929,74 zł
Kwiecień 19 862,00 1 938,53 1 291,03 331,70 506,48 23 929,74 zł
Maj 19 862,00 1 938,53 1 291,03 331,70 506,48 23 929,74 zł
Czerwiec 19 862,00 1 938,53 1 291,03 331,70 506,48 23 929,74 zł
Lipiec 19 862,00 1 938,53 1 291,03 331,70 506,48 23 929,74 zł
Sierpień 19 862,00 1 938,53 1 291,03 331,70 506,48 23 929,74 zł
Wrzesień 19 862,00 1 831,38 1 219,66 331,70 506,48 23 751,22 zł
Październik 19 862,00 0,00 0,00 331,70 506,48 20 700,18 zł
Listopad 19 862,00 0,00 0,00 331,70 506,48 20 700,18 zł
Grudzień 19 862,00 0,00 0,00 331,70 506,48 20 700,18 zł
Rocznie 238 344,00 17 339,62 11 547,90 3 980,40 6 077,76 277 289,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 862 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 692 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 692 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 930 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 821 zł
Ubezpieczenie rentowe 280 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 490 zł
Zaliczka na podatek 969 zł
Całość - kwota brutto 18 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 660,00 1 821,22 279,90 0,00 1 490,30 13 247,00 969,00 14 099,58
Luty 18 660,00 1 821,22 279,90 0,00 1 490,30 13 247,00 969,00 14 099,58
Marzec 18 660,00 1 821,22 279,90 0,00 1 490,30 13 247,00 969,00 14 099,58
Kwiecień 18 660,00 1 821,22 279,90 0,00 1 490,30 13 247,00 969,00 14 099,58
Maj 18 660,00 1 821,22 279,90 0,00 1 490,30 13 247,00 969,00 14 099,58
Czerwiec 18 660,00 1 821,22 279,90 0,00 1 490,30 13 247,00 969,00 14 099,58
Lipiec 18 660,00 1 821,22 279,90 0,00 1 490,30 13 247,00 969,00 14 099,58
Sierpień 18 660,00 1 821,22 279,90 0,00 1 490,30 13 247,00 969,00 14 099,58
Wrzesień 18 660,00 1 821,22 279,90 0,00 1 490,30 13 247,00 969,00 14 099,58
Październik 18 660,00 948,64 145,80 0,00 1 580,90 14 052,00 1 028,00 14 956,66
Listopad 18 660,00 0,00 0,00 0,00 1 679,40 14 928,00 1 092,00 15 888,60
Grudzień 18 660,00 0,00 0,00 0,00 1 679,40 14 928,00 1 092,00 15 888,60
Rocznie 223 920,00 17 339,62 2 664,90 0,00 18 352,40 163 131,00 11 933,00 173 630,08
Wynagrodzenie pracownika 18 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 821 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 457 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 660,00 1 821,22 1 212,90 0,00 475,83 22 169,95 zł
Luty 18 660,00 1 821,22 1 212,90 0,00 475,83 22 169,95 zł
Marzec 18 660,00 1 821,22 1 212,90 0,00 475,83 22 169,95 zł
Kwiecień 18 660,00 1 821,22 1 212,90 0,00 475,83 22 169,95 zł
Maj 18 660,00 1 821,22 1 212,90 0,00 475,83 22 169,95 zł
Czerwiec 18 660,00 1 821,22 1 212,90 0,00 475,83 22 169,95 zł
Lipiec 18 660,00 1 821,22 1 212,90 0,00 475,83 22 169,95 zł
Sierpień 18 660,00 1 821,22 1 212,90 0,00 475,83 22 169,95 zł
Wrzesień 18 660,00 1 821,22 1 212,90 0,00 475,83 22 169,95 zł
Październik 18 660,00 948,64 631,80 0,00 475,83 20 716,27 zł
Listopad 18 660,00 0,00 0,00 0,00 475,83 19 135,83 zł
Grudzień 18 660,00 0,00 0,00 0,00 475,83 19 135,83 zł
Rocznie 223 920,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 709,96 258 517,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 219 zł
Całość - kwota brutto 16 319 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Luty 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Marzec 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Kwiecień 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Maj 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Czerwiec 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Lipiec 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Sierpień 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Wrzesień 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Październik 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Listopad 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Grudzień 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 055,00 2 219,00 14 100,00
Rocznie 195 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 660,00 26 628,00 169 200,00
Wynagrodzenie pracownika 16 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 319 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Luty 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Marzec 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Kwiecień 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Maj 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Czerwiec 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Lipiec 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Sierpień 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Wrzesień 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Październik 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Listopad 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Grudzień 16 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 319,00 zł
Rocznie 195 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 319 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 319 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 215 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 17 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 215,00 0,00 13 785,00
Luty 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 015,00 0,00 11 985,00
Marzec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 015,00 0,00 11 985,00
Kwiecień 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 015,00 0,00 11 985,00
Maj 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 015,00 0,00 11 985,00
Czerwiec 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 015,00 0,00 11 985,00
Lipiec 17 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 931,00 0,00 11 805,41
Sierpień 17 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 931,00 0,00 11 805,41
Wrzesień 17 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 931,00 0,00 11 805,41
Październik 17 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 931,00 0,00 11 805,41
Listopad 17 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 931,00 0,00 11 805,41
Grudzień 17 000,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 931,00 0,00 11 805,41
Rocznie 204 000,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 57 876,00 0,00 144 542,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 17 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 785 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.