Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1410 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 410 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 146 zł
Zaliczka na podatek 64 zł
Całość - kwota brutto 1 877 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Luty 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Marzec 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Kwiecień 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Maj 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Czerwiec 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Lipiec 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Sierpień 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Wrzesień 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Październik 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Listopad 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Grudzień 1 877,00 183,20 28,16 45,99 145,77 1 370,00 64,00 1 409,88
Rocznie 22 524,00 2 198,40 337,92 551,88 1 749,24 16 440,00 768,00 16 918,56
Wynagrodzenie pracownika 1 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 183 zł
Ubezpieczenie rentowe 122 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 261 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Luty 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Marzec 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Kwiecień 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Maj 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Czerwiec 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Lipiec 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Sierpień 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Wrzesień 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Październik 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Listopad 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Grudzień 1 877,00 183,20 122,01 31,35 47,87 2 261,43 zł
Rocznie 22 524,00 2 198,40 1 464,12 376,20 574,44 27 137,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 877 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 261 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1410 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 182 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 149 zł
Zaliczka na podatek 97 zł
Całość - kwota brutto 1 866 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Luty 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Marzec 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Kwiecień 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Maj 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Czerwiec 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Lipiec 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Sierpień 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Wrzesień 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Październik 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Listopad 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Grudzień 1 866,00 182,12 27,99 0,00 149,03 1 325,00 97,00 1 409,86
Rocznie 22 392,00 2 185,44 335,88 0,00 1 788,36 15 900,00 1 164,00 16 918,32
Wynagrodzenie pracownika 1 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 182 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 217 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Luty 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Marzec 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Kwiecień 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Maj 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Czerwiec 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Lipiec 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Sierpień 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Wrzesień 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Październik 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Listopad 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Grudzień 1 866,00 182,12 121,29 0,00 47,59 2 217,00 zł
Rocznie 22 392,00 2 185,44 1 455,48 0,00 571,08 26 604,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 866 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 217 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1410 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 222 zł
Całość - kwota brutto 1 632 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Luty 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Marzec 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Kwiecień 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Maj 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Czerwiec 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Lipiec 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Sierpień 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Wrzesień 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Październik 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Listopad 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Grudzień 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306,00 222,00 1 410,00
Rocznie 19 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 672,00 2 664,00 16 920,00
Wynagrodzenie pracownika 1 632 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Luty 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Marzec 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Kwiecień 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Maj 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Czerwiec 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Lipiec 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Sierpień 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Wrzesień 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Październik 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Listopad 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Grudzień 1 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632,00 zł
Rocznie 19 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 584,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 632 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1410 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 792 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 792,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 410,19
Luty 1 792,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 410,19
Marzec 1 792,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 410,19
Kwiecień 1 792,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 410,19
Maj 1 792,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 410,19
Czerwiec 1 792,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 410,19
Lipiec 1 792,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 164,99
Sierpień 1 792,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 164,99
Wrzesień 1 792,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 164,99
Październik 1 792,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 164,99
Listopad 1 792,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 164,99
Grudzień 1 792,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 164,99
Rocznie 21 504,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 15 451,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 410 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ