Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 14000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 14 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 925 zł
Ubezpieczenie rentowe 296 zł
Ubezpieczenie chorobowe 483 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 531 zł
Zaliczka na podatek 894 zł
Całość - kwota brutto 19 720 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 720,00 1 924,67 295,80 483,14 1 531,48 16 766,00 894,00 14 590,91
Luty 19 720,00 1 924,67 295,80 483,14 1 531,48 16 766,00 894,00 14 590,91
Marzec 19 720,00 1 924,67 295,80 483,14 1 531,48 16 766,00 894,00 14 590,91
Kwiecień 19 720,00 1 924,67 295,80 483,14 1 531,48 16 766,00 894,00 14 590,91
Maj 19 720,00 1 924,67 295,80 483,14 1 531,48 16 766,00 894,00 14 590,91
Czerwiec 19 720,00 1 924,67 295,80 483,14 1 531,48 16 766,00 894,00 14 590,91
Lipiec 19 720,00 1 924,67 295,80 483,14 1 531,48 16 766,00 894,00 14 590,91
Sierpień 19 720,00 1 924,67 295,80 483,14 1 531,48 16 766,00 3 013,00 12 471,91
Wrzesień 19 720,00 1 924,67 295,80 483,14 1 531,48 16 766,00 3 834,00 11 650,91
Październik 19 720,00 17,59 2,70 483,14 1 729,49 18 967,00 4 340,00 13 147,08
Listopad 19 720,00 0,00 0,00 483,14 1 731,32 18 987,00 4 345,00 13 160,54
Grudzień 19 720,00 0,00 0,00 483,14 1 731,32 18 987,00 4 345,00 13 160,54
Rocznie 236 640,00 17 339,62 2 664,90 5 797,68 18 975,45 207 835,00 26 135,00 165 727,35
Wynagrodzenie pracownika 19 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 925 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 329 zł
Fundusz Pracy (FP) 483 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 720,00 1 924,67 1 281,80 329,32 502,86 23 758,65 zł
Luty 19 720,00 1 924,67 1 281,80 329,32 502,86 23 758,65 zł
Marzec 19 720,00 1 924,67 1 281,80 329,32 502,86 23 758,65 zł
Kwiecień 19 720,00 1 924,67 1 281,80 329,32 502,86 23 758,65 zł
Maj 19 720,00 1 924,67 1 281,80 329,32 502,86 23 758,65 zł
Czerwiec 19 720,00 1 924,67 1 281,80 329,32 502,86 23 758,65 zł
Lipiec 19 720,00 1 924,67 1 281,80 329,32 502,86 23 758,65 zł
Sierpień 19 720,00 1 924,67 1 281,80 329,32 502,86 23 758,65 zł
Wrzesień 19 720,00 1 924,67 1 281,80 329,32 502,86 23 758,65 zł
Październik 19 720,00 17,59 11,70 329,32 502,86 20 581,47 zł
Listopad 19 720,00 0,00 0,00 329,32 502,86 20 552,18 zł
Grudzień 19 720,00 0,00 0,00 329,32 502,86 20 552,18 zł
Rocznie 236 640,00 17 339,62 11 547,90 3 951,84 6 034,32 275 513,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 591 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 591 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 14000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 14 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 808 zł
Ubezpieczenie rentowe 278 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 480 zł
Zaliczka na podatek 962 zł
Całość - kwota brutto 18 528 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 528,00 1 808,33 277,92 0,00 1 479,76 13 153,00 962,00 13 999,99
Luty 18 528,00 1 808,33 277,92 0,00 1 479,76 13 153,00 962,00 13 999,99
Marzec 18 528,00 1 808,33 277,92 0,00 1 479,76 13 153,00 962,00 13 999,99
Kwiecień 18 528,00 1 808,33 277,92 0,00 1 479,76 13 153,00 962,00 13 999,99
Maj 18 528,00 1 808,33 277,92 0,00 1 479,76 13 153,00 962,00 13 999,99
Czerwiec 18 528,00 1 808,33 277,92 0,00 1 479,76 13 153,00 962,00 13 999,99
Lipiec 18 528,00 1 808,33 277,92 0,00 1 479,76 13 153,00 962,00 13 999,99
Sierpień 18 528,00 1 808,33 277,92 0,00 1 479,76 13 153,00 962,00 13 999,99
Wrzesień 18 528,00 1 808,33 277,92 0,00 1 479,76 13 153,00 962,00 13 999,99
Październik 18 528,00 1 064,65 163,62 0,00 1 556,98 13 840,00 1 012,00 14 730,75
Listopad 18 528,00 0,00 0,00 0,00 1 667,52 14 822,00 1 084,00 15 776,48
Grudzień 18 528,00 0,00 0,00 0,00 1 667,52 14 822,00 1 084,00 15 776,48
Rocznie 222 336,00 17 339,62 2 664,90 0,00 18 209,86 161 861,00 11 838,00 172 283,62
Wynagrodzenie pracownika 18 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 808 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 204 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 454 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 013 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 528,00 1 808,33 1 204,32 0,00 472,47 22 013,12 zł
Luty 18 528,00 1 808,33 1 204,32 0,00 472,47 22 013,12 zł
Marzec 18 528,00 1 808,33 1 204,32 0,00 472,47 22 013,12 zł
Kwiecień 18 528,00 1 808,33 1 204,32 0,00 472,47 22 013,12 zł
Maj 18 528,00 1 808,33 1 204,32 0,00 472,47 22 013,12 zł
Czerwiec 18 528,00 1 808,33 1 204,32 0,00 472,47 22 013,12 zł
Lipiec 18 528,00 1 808,33 1 204,32 0,00 472,47 22 013,12 zł
Sierpień 18 528,00 1 808,33 1 204,32 0,00 472,47 22 013,12 zł
Wrzesień 18 528,00 1 808,33 1 204,32 0,00 472,47 22 013,12 zł
Październik 18 528,00 1 064,65 709,02 0,00 472,47 20 774,14 zł
Listopad 18 528,00 0,00 0,00 0,00 472,47 19 000,47 zł
Grudzień 18 528,00 0,00 0,00 0,00 472,47 19 000,47 zł
Rocznie 222 336,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 669,64 256 893,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 528 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 013 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 14000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 14 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 204 zł
Całość - kwota brutto 16 204 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Luty 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Marzec 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Kwiecień 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Maj 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Czerwiec 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Lipiec 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Sierpień 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Wrzesień 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Październik 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Listopad 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Grudzień 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 2 204,00 14 000,00
Rocznie 194 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 556,00 26 448,00 168 000,00
Wynagrodzenie pracownika 16 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Luty 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Marzec 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Kwiecień 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Maj 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Czerwiec 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Lipiec 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Sierpień 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Wrzesień 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Październik 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Listopad 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Grudzień 16 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 204,00 zł
Rocznie 194 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 14000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 14 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 703 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 176 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 879 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 176,00 0,00 13 703,00
Luty 16 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 976,00 0,00 11 903,00
Marzec 16 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 976,00 0,00 11 903,00
Kwiecień 16 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 976,00 0,00 11 903,00
Maj 16 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 976,00 0,00 11 903,00
Czerwiec 16 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 976,00 0,00 11 903,00
Lipiec 16 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 892,00 0,00 11 723,41
Sierpień 16 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 892,00 0,00 11 723,41
Wrzesień 16 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 892,00 0,00 11 723,41
Październik 16 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 892,00 0,00 11 723,41
Listopad 16 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 892,00 0,00 11 723,41
Grudzień 16 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 892,00 0,00 11 723,41
Rocznie 202 548,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 57 408,00 0,00 143 558,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 703 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.