Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 400 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 459 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 144 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 858 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Luty 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Marzec 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Kwiecień 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Maj 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Czerwiec 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Lipiec 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Sierpień 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Wrzesień 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Październik 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Listopad 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Grudzień 1 858,00 181,34 27,87 45,52 144,29 1 353,00 0,00 1 458,98
Rocznie 22 296,00 2 176,08 334,44 546,24 0,00 16 236,00 0,00 17 507,76
Wynagrodzenie pracownika 1 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 239 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Luty 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Marzec 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Kwiecień 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Maj 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Czerwiec 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Lipiec 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Sierpień 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Wrzesień 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Październik 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Listopad 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Grudzień 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Rocznie 22 296,00 2 176,08 1 449,24 372,36 568,56 26 862,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 858 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 459 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 459 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 239 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 341 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 148 zł
Zaliczka na podatek 158 zł
Całość - kwota brutto 1 857 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Luty 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Marzec 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Kwiecień 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Maj 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Czerwiec 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Lipiec 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Sierpień 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Wrzesień 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Październik 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Listopad 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Grudzień 1 857,00 181,24 27,86 0,00 148,31 1 318,00 158,00 1 341,43
Rocznie 22 284,00 2 174,88 334,32 0,00 1 779,72 15 816,00 120,00 16 097,16
Wynagrodzenie pracownika 1 857 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 206 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Luty 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Marzec 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Kwiecień 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Maj 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Czerwiec 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Lipiec 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Sierpień 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Wrzesień 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Październik 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Listopad 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Grudzień 1 857,00 181,24 120,71 0,00 47,36 2 206,31 zł
Rocznie 22 284,00 2 174,88 1 448,52 0,00 568,32 26 475,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 857 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 341 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 341 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 206 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 220 zł
Całość - kwota brutto 1 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Luty 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Marzec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Kwiecień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Maj 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Czerwiec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Lipiec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Sierpień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Wrzesień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Październik 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Listopad 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Grudzień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Rocznie 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 552,00 2 640,00 16 800,00
Wynagrodzenie pracownika 1 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Luty 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Marzec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Kwiecień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Maj 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Czerwiec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Lipiec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Sierpień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Wrzesień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Październik 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Listopad 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Grudzień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Rocznie 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 133 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 404 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 133,10
Luty 1 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 133,10
Marzec 1 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 133,10
Kwiecień 1 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 133,10
Maj 1 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 133,10
Czerwiec 1 404,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 133,10
Lipiec 1 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 869,51
Sierpień 1 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 869,51
Wrzesień 1 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 869,51
Październik 1 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 869,51
Listopad 1 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 869,51
Grudzień 1 404,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 869,51
Rocznie 16 848,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 12 015,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 404 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 133 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.