Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 400 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 46 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 858 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Luty 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Marzec 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Kwiecień 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Maj 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Czerwiec 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Lipiec 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Sierpień 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Wrzesień 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Październik 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Listopad 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Grudzień 1 858,00 181,34 27,87 45,52 0,00 1 353,00 0,00 1 603,27
Rocznie 22 296,00 2 176,08 334,44 546,24 0,00 16 236,00 0,00 19 239,24
Wynagrodzenie pracownika 1 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 121 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 239 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Luty 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Marzec 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Kwiecień 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Maj 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Czerwiec 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Lipiec 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Sierpień 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Wrzesień 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Październik 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Listopad 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Grudzień 1 858,00 181,34 120,77 31,03 47,38 2 238,52 zł
Rocznie 22 296,00 2 176,08 1 449,24 372,36 568,56 26 862,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 858 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 603 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 603 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 239 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 148 zł
Zaliczka na podatek 96 zł
Całość - kwota brutto 1 853 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Luty 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Marzec 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Kwiecień 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Maj 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Czerwiec 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Lipiec 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Sierpień 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Wrzesień 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Październik 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Listopad 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Grudzień 1 853,00 180,85 27,80 0,00 147,99 1 315,00 96,00 1 400,36
Rocznie 22 236,00 2 170,20 333,60 0,00 1 775,88 15 780,00 1 152,00 16 804,32
Wynagrodzenie pracownika 1 853 zł
Ubezpieczenie emerytalne 181 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 202 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Luty 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Marzec 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Kwiecień 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Maj 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Czerwiec 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Lipiec 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Sierpień 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Wrzesień 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Październik 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Listopad 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Grudzień 1 853,00 180,85 120,45 0,00 47,25 2 201,55 zł
Rocznie 22 236,00 2 170,20 1 445,40 0,00 567,00 26 418,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 853 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 202 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 220 zł
Całość - kwota brutto 1 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Luty 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Marzec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Kwiecień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Maj 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Czerwiec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Lipiec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Sierpień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Wrzesień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Październik 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Listopad 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Grudzień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 220,00 1 400,00
Rocznie 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 552,00 2 640,00 16 800,00
Wynagrodzenie pracownika 1 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Luty 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Marzec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Kwiecień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Maj 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Czerwiec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Lipiec 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Sierpień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Wrzesień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Październik 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Listopad 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Grudzień 1 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620,00 zł
Rocznie 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
Luty 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
Marzec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
Kwiecień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
Maj 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
Czerwiec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
Lipiec 1 400,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 136,41
Sierpień 1 400,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 136,41
Wrzesień 1 400,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 136,41
Październik 1 400,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 136,41
Listopad 1 400,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 136,41
Grudzień 1 400,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 136,41
Rocznie 16 800,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 218,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.