Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 912 zł
Ubezpieczenie rentowe 294 zł
Ubezpieczenie chorobowe 480 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 521 zł
Zaliczka na podatek 1 698 zł
Całość - kwota brutto 19 586 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 1 698,00 13 681,69
Luty 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 1 698,00 13 681,69
Marzec 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 1 698,00 13 681,69
Kwiecień 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 1 698,00 13 681,69
Maj 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 1 698,00 13 681,69
Czerwiec 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 1 698,00 13 681,69
Lipiec 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 1 698,00 13 681,69
Sierpień 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 4 340,00 11 039,69
Wrzesień 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 5 328,00 10 051,69
Październik 19 586,00 1 911,59 293,79 479,86 1 521,07 16 651,00 5 328,00 10 051,69
Listopad 19 586,00 1 189,78 182,85 479,86 1 596,02 17 484,00 5 595,00 10 542,49
Grudzień 19 586,00 0,00 0,00 479,86 1 719,55 18 856,00 6 034,00 11 352,59
Rocznie 235 032,00 20 305,68 3 120,75 5 758,32 18 526,27 202 850,00 19 985,00 148 809,98
Wynagrodzenie pracownika 19 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 912 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 273 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 327 zł
Fundusz Pracy (FP) 480 zł
FGŚP 20 zł
Cała kwota 23 597 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Luty 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Marzec 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Kwiecień 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Maj 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Czerwiec 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Lipiec 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Sierpień 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Wrzesień 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Październik 19 586,00 1 911,59 1 273,09 327,09 499,45 23 597,22 zł
Listopad 19 586,00 1 189,78 792,35 327,09 499,45 22 394,67 zł
Grudzień 19 586,00 0,00 0,00 327,09 499,45 20 412,54 zł
Rocznie 235 032,00 20 305,68 13 523,25 3 925,08 5 993,40 278 779,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 586 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 682 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 682 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 597 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 469 zł
Zaliczka na podatek 1 567 zł
Całość - kwota brutto 18 399 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Luty 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Marzec 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Kwiecień 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Maj 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Czerwiec 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Lipiec 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Sierpień 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Wrzesień 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Październik 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Listopad 18 399,00 1 795,74 275,99 0,00 1 469,45 13 062,00 1 567,00 13 290,38
Grudzień 18 399,00 552,54 84,86 0,00 1 598,54 14 209,00 1 705,00 14 457,98
Rocznie 220 788,00 20 305,68 3 120,75 0,00 17 762,49 157 891,00 1 185,00 160 652,16
Wynagrodzenie pracownika 18 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 796 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 196 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 451 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 860 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Luty 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Marzec 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Kwiecień 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Maj 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Czerwiec 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Lipiec 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Sierpień 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Wrzesień 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Październik 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Listopad 18 399,00 1 795,74 1 195,94 0,00 469,18 21 859,86 zł
Grudzień 18 399,00 552,54 367,91 0,00 469,18 19 788,63 zł
Rocznie 220 788,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 630,16 260 247,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 399 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 860 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 188 zł
Całość - kwota brutto 16 088 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Luty 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Marzec 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Kwiecień 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Maj 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Czerwiec 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Lipiec 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Sierpień 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Wrzesień 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Październik 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Listopad 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Grudzień 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 870,00 2 188,00 13 900,00
Rocznie 193 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 440,00 26 256,00 166 800,00
Wynagrodzenie pracownika 16 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Luty 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Marzec 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Kwiecień 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Maj 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Czerwiec 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Lipiec 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Sierpień 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Wrzesień 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Październik 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Listopad 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Grudzień 16 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 088,00 zł
Rocznie 193 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 508 zł
Zaliczka na podatek 3 138 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 759 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 759,00 0,00 0,00 0,00 1 508,31 0,00 3 138,00 0,00 12 112,69
Luty 16 759,00 0,00 0,00 0,00 1 508,31 0,00 4 938,00 0,00 10 312,69
Marzec 16 759,00 0,00 0,00 0,00 1 508,31 0,00 4 938,00 0,00 10 312,69
Kwiecień 16 759,00 0,00 0,00 0,00 1 508,31 0,00 4 938,00 0,00 10 312,69
Maj 16 759,00 0,00 0,00 0,00 1 508,31 0,00 4 938,00 0,00 10 312,69
Czerwiec 16 759,00 0,00 0,00 0,00 1 508,31 0,00 4 938,00 0,00 10 312,69
Lipiec 16 759,00 176,27 72,24 0,00 1 508,31 15,08 4 853,00 0,00 10 134,10
Sierpień 16 759,00 176,27 72,24 0,00 1 508,31 15,08 4 853,00 0,00 10 134,10
Wrzesień 16 759,00 176,27 72,24 0,00 1 508,31 15,08 4 853,00 0,00 10 134,10
Październik 16 759,00 176,27 72,24 0,00 1 508,31 15,08 4 853,00 0,00 10 134,10
Listopad 16 759,00 176,27 72,24 0,00 1 508,31 15,08 4 853,00 0,00 10 134,10
Grudzień 16 759,00 176,27 72,24 0,00 1 508,31 15,08 4 853,00 0,00 10 134,10
Rocznie 201 108,00 1 057,62 433,44 0,00 18 099,72 0,00 56 946,00 0,00 124 480,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 113 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.