Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1390 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 390 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 180 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 45 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 144 zł
Zaliczka na podatek 61 zł
Całość - kwota brutto 1 848 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Luty 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Marzec 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Kwiecień 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Maj 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Czerwiec 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Lipiec 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Sierpień 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Wrzesień 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Październik 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Listopad 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Grudzień 1 848,00 180,36 27,72 45,28 143,52 1 345,00 61,00 1 390,12
Rocznie 22 176,00 2 164,32 332,64 543,36 1 722,24 16 140,00 732,00 16 681,44
Wynagrodzenie pracownika 1 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 180 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 31 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 226 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Luty 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Marzec 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Kwiecień 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Maj 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Czerwiec 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Lipiec 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Sierpień 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Wrzesień 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Październik 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Listopad 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Grudzień 1 848,00 180,36 120,12 30,86 47,13 2 226,47 zł
Rocznie 22 176,00 2 164,32 1 441,44 370,32 565,56 26 717,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 848 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 226 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1390 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 393 zł
Ubezpieczenie emerytalne 180 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 147 zł
Zaliczka na podatek 96 zł
Całość - kwota brutto 1 844 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Luty 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Marzec 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Kwiecień 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Maj 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Czerwiec 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Lipiec 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Sierpień 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Wrzesień 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Październik 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Listopad 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Grudzień 1 844,00 179,97 27,66 0,00 147,27 1 309,00 96,00 1 393,10
Rocznie 22 128,00 2 159,64 331,92 0,00 1 767,24 15 708,00 1 152,00 16 717,20
Wynagrodzenie pracownika 1 844 zł
Ubezpieczenie emerytalne 180 zł
Ubezpieczenie rentowe 120 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 45 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 191 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Luty 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Marzec 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Kwiecień 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Maj 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Czerwiec 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Lipiec 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Sierpień 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Wrzesień 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Październik 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Listopad 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Grudzień 1 844,00 179,97 119,86 0,00 47,02 2 190,85 zł
Rocznie 22 128,00 2 159,64 1 438,32 0,00 564,24 26 290,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 844 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 393 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 393 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 191 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1390 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 219 zł
Całość - kwota brutto 1 609 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Luty 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Marzec 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Kwiecień 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Maj 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Czerwiec 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Lipiec 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Sierpień 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Wrzesień 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Październik 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Listopad 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Grudzień 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 287,00 219,00 1 390,00
Rocznie 19 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 444,00 2 628,00 16 680,00
Wynagrodzenie pracownika 1 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 609 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Luty 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Marzec 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Kwiecień 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Maj 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Czerwiec 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Lipiec 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Sierpień 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Wrzesień 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Październik 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Listopad 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Grudzień 1 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 609,00 zł
Rocznie 19 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 609 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 609 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1390 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 772 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 772,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 390,19
Luty 1 772,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 390,19
Marzec 1 772,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 390,19
Kwiecień 1 772,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 390,19
Maj 1 772,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 390,19
Czerwiec 1 772,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 390,19
Lipiec 1 772,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 144,99
Sierpień 1 772,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 144,99
Wrzesień 1 772,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 144,99
Październik 1 772,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 144,99
Listopad 1 772,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 144,99
Grudzień 1 772,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 144,99
Rocznie 21 264,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 15 211,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 772 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 390 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ