Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 389 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 897 zł
Ubezpieczenie rentowe 292 zł
Ubezpieczenie chorobowe 476 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 510 zł
Zaliczka na podatek 874 zł
Całość - kwota brutto 19 437 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 437,00 1 897,05 291,56 476,21 1 509,50 16 522,00 874,00 14 388,68
Luty 19 437,00 1 897,05 291,56 476,21 1 509,50 16 522,00 874,00 14 388,68
Marzec 19 437,00 1 897,05 291,56 476,21 1 509,50 16 522,00 874,00 14 388,68
Kwiecień 19 437,00 1 897,05 291,56 476,21 1 509,50 16 522,00 874,00 14 388,68
Maj 19 437,00 1 897,05 291,56 476,21 1 509,50 16 522,00 874,00 14 388,68
Czerwiec 19 437,00 1 897,05 291,56 476,21 1 509,50 16 522,00 874,00 14 388,68
Lipiec 19 437,00 1 897,05 291,56 476,21 1 509,50 16 522,00 874,00 14 388,68
Sierpień 19 437,00 1 897,05 291,56 476,21 1 509,50 16 522,00 2 701,00 12 561,68
Wrzesień 19 437,00 1 897,05 291,56 476,21 1 509,50 16 522,00 3 778,00 11 484,68
Październik 19 437,00 266,17 40,86 476,21 1 678,84 18 404,00 4 210,00 12 764,92
Listopad 19 437,00 0,00 0,00 476,21 1 706,47 18 711,00 4 281,00 12 973,32
Grudzień 19 437,00 0,00 0,00 476,21 1 706,47 18 711,00 4 281,00 12 973,32
Rocznie 233 244,00 17 339,62 2 664,90 5 714,52 18 677,28 204 524,00 25 369,00 163 478,68
Wynagrodzenie pracownika 19 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 897 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 263 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 325 zł
Fundusz Pracy (FP) 476 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 23 418 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 437,00 1 897,05 1 263,41 324,60 495,65 23 417,71 zł
Luty 19 437,00 1 897,05 1 263,41 324,60 495,65 23 417,71 zł
Marzec 19 437,00 1 897,05 1 263,41 324,60 495,65 23 417,71 zł
Kwiecień 19 437,00 1 897,05 1 263,41 324,60 495,65 23 417,71 zł
Maj 19 437,00 1 897,05 1 263,41 324,60 495,65 23 417,71 zł
Czerwiec 19 437,00 1 897,05 1 263,41 324,60 495,65 23 417,71 zł
Lipiec 19 437,00 1 897,05 1 263,41 324,60 495,65 23 417,71 zł
Sierpień 19 437,00 1 897,05 1 263,41 324,60 495,65 23 417,71 zł
Wrzesień 19 437,00 1 897,05 1 263,41 324,60 495,65 23 417,71 zł
Październik 19 437,00 266,17 177,21 324,60 495,65 20 700,63 zł
Listopad 19 437,00 0,00 0,00 324,60 495,65 20 257,25 zł
Grudzień 19 437,00 0,00 0,00 324,60 495,65 20 257,25 zł
Rocznie 233 244,00 17 339,62 11 547,90 3 895,20 5 947,80 271 974,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 437 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 389 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 389 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 418 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 459 zł
Zaliczka na podatek 948 zł
Całość - kwota brutto 18 263 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 263,00 1 782,47 273,95 0,00 1 458,59 12 965,00 948,00 13 799,99
Luty 18 263,00 1 782,47 273,95 0,00 1 458,59 12 965,00 948,00 13 799,99
Marzec 18 263,00 1 782,47 273,95 0,00 1 458,59 12 965,00 948,00 13 799,99
Kwiecień 18 263,00 1 782,47 273,95 0,00 1 458,59 12 965,00 948,00 13 799,99
Maj 18 263,00 1 782,47 273,95 0,00 1 458,59 12 965,00 948,00 13 799,99
Czerwiec 18 263,00 1 782,47 273,95 0,00 1 458,59 12 965,00 948,00 13 799,99
Lipiec 18 263,00 1 782,47 273,95 0,00 1 458,59 12 965,00 948,00 13 799,99
Sierpień 18 263,00 1 782,47 273,95 0,00 1 458,59 12 965,00 948,00 13 799,99
Wrzesień 18 263,00 1 782,47 273,95 0,00 1 458,59 12 965,00 948,00 13 799,99
Październik 18 263,00 1 297,39 199,35 0,00 1 508,96 13 413,00 981,00 14 276,30
Listopad 18 263,00 0,00 0,00 0,00 1 643,67 14 610,00 1 068,00 15 551,33
Grudzień 18 263,00 0,00 0,00 0,00 1 643,67 14 610,00 1 068,00 15 551,33
Rocznie 219 156,00 17 339,62 2 664,90 0,00 17 923,61 159 318,00 11 649,00 169 578,87
Wynagrodzenie pracownika 18 263 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 782 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 187 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 447 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 698 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 263,00 1 782,47 1 187,10 0,00 465,70 21 698,27 zł
Luty 18 263,00 1 782,47 1 187,10 0,00 465,70 21 698,27 zł
Marzec 18 263,00 1 782,47 1 187,10 0,00 465,70 21 698,27 zł
Kwiecień 18 263,00 1 782,47 1 187,10 0,00 465,70 21 698,27 zł
Maj 18 263,00 1 782,47 1 187,10 0,00 465,70 21 698,27 zł
Czerwiec 18 263,00 1 782,47 1 187,10 0,00 465,70 21 698,27 zł
Lipiec 18 263,00 1 782,47 1 187,10 0,00 465,70 21 698,27 zł
Sierpień 18 263,00 1 782,47 1 187,10 0,00 465,70 21 698,27 zł
Wrzesień 18 263,00 1 782,47 1 187,10 0,00 465,70 21 698,27 zł
Październik 18 263,00 1 297,39 864,00 0,00 465,70 20 890,09 zł
Listopad 18 263,00 0,00 0,00 0,00 465,70 18 728,70 zł
Grudzień 18 263,00 0,00 0,00 0,00 465,70 18 728,70 zł
Rocznie 219 156,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 588,40 253 631,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 263 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 698 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 172 zł
Całość - kwota brutto 15 972 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Luty 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Marzec 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Kwiecień 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Maj 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Czerwiec 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Lipiec 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Sierpień 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Wrzesień 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Październik 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Listopad 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Grudzień 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 778,00 2 172,00 13 800,00
Rocznie 191 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 336,00 26 064,00 165 600,00
Wynagrodzenie pracownika 15 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 972 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Luty 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Marzec 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Kwiecień 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Maj 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Czerwiec 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Lipiec 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Sierpień 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Wrzesień 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Październik 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Listopad 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Grudzień 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł
Rocznie 191 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 664,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 972 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 972 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 099 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 638 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 099,00 0,00 13 539,00
Luty 16 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 899,00 0,00 11 739,00
Marzec 16 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 899,00 0,00 11 739,00
Kwiecień 16 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 899,00 0,00 11 739,00
Maj 16 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 899,00 0,00 11 739,00
Czerwiec 16 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 899,00 0,00 11 739,00
Lipiec 16 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 815,00 0,00 11 559,41
Sierpień 16 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 815,00 0,00 11 559,41
Wrzesień 16 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 815,00 0,00 11 559,41
Październik 16 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 815,00 0,00 11 559,41
Listopad 16 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 815,00 0,00 11 559,41
Grudzień 16 638,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 815,00 0,00 11 559,41
Rocznie 199 656,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 56 484,00 0,00 141 590,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 539 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ