Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 883 zł
Ubezpieczenie rentowe 289 zł
Ubezpieczenie chorobowe 473 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 498 zł
Zaliczka na podatek 865 zł
Całość - kwota brutto 19 295 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 295,00 1 883,19 289,43 472,73 1 498,47 16 400,00 865,00 14 286,18
Luty 19 295,00 1 883,19 289,43 472,73 1 498,47 16 400,00 865,00 14 286,18
Marzec 19 295,00 1 883,19 289,43 472,73 1 498,47 16 400,00 865,00 14 286,18
Kwiecień 19 295,00 1 883,19 289,43 472,73 1 498,47 16 400,00 865,00 14 286,18
Maj 19 295,00 1 883,19 289,43 472,73 1 498,47 16 400,00 865,00 14 286,18
Czerwiec 19 295,00 1 883,19 289,43 472,73 1 498,47 16 400,00 865,00 14 286,18
Lipiec 19 295,00 1 883,19 289,43 472,73 1 498,47 16 400,00 865,00 14 286,18
Sierpień 19 295,00 1 883,19 289,43 472,73 1 498,47 16 400,00 2 545,00 12 606,18
Wrzesień 19 295,00 1 883,19 289,43 472,73 1 498,47 16 400,00 3 750,00 11 401,18
Październik 19 295,00 390,91 60,03 472,73 1 653,42 18 121,00 4 145,00 12 572,91
Listopad 19 295,00 0,00 0,00 472,73 1 694,00 18 572,00 4 249,00 12 879,27
Grudzień 19 295,00 0,00 0,00 472,73 1 694,00 18 572,00 4 249,00 12 879,27
Rocznie 231 540,00 17 339,62 2 664,90 5 672,76 18 527,65 202 865,00 24 993,00 162 342,07
Wynagrodzenie pracownika 19 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 883 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 254 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 322 zł
Fundusz Pracy (FP) 473 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 23 247 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 295,00 1 883,19 1 254,18 322,23 492,03 23 246,63 zł
Luty 19 295,00 1 883,19 1 254,18 322,23 492,03 23 246,63 zł
Marzec 19 295,00 1 883,19 1 254,18 322,23 492,03 23 246,63 zł
Kwiecień 19 295,00 1 883,19 1 254,18 322,23 492,03 23 246,63 zł
Maj 19 295,00 1 883,19 1 254,18 322,23 492,03 23 246,63 zł
Czerwiec 19 295,00 1 883,19 1 254,18 322,23 492,03 23 246,63 zł
Lipiec 19 295,00 1 883,19 1 254,18 322,23 492,03 23 246,63 zł
Sierpień 19 295,00 1 883,19 1 254,18 322,23 492,03 23 246,63 zł
Wrzesień 19 295,00 1 883,19 1 254,18 322,23 492,03 23 246,63 zł
Październik 19 295,00 390,91 260,28 322,23 492,03 20 760,45 zł
Listopad 19 295,00 0,00 0,00 322,23 492,03 20 109,26 zł
Grudzień 19 295,00 0,00 0,00 322,23 492,03 20 109,26 zł
Rocznie 231 540,00 17 339,62 11 547,90 3 866,76 5 904,36 270 198,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 295 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 286 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 286 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 247 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 770 zł
Ubezpieczenie rentowe 272 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 448 zł
Zaliczka na podatek 941 zł
Całość - kwota brutto 18 131 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 131,00 1 769,59 271,97 0,00 1 448,05 12 872,00 941,00 13 700,39
Luty 18 131,00 1 769,59 271,97 0,00 1 448,05 12 872,00 941,00 13 700,39
Marzec 18 131,00 1 769,59 271,97 0,00 1 448,05 12 872,00 941,00 13 700,39
Kwiecień 18 131,00 1 769,59 271,97 0,00 1 448,05 12 872,00 941,00 13 700,39
Maj 18 131,00 1 769,59 271,97 0,00 1 448,05 12 872,00 941,00 13 700,39
Czerwiec 18 131,00 1 769,59 271,97 0,00 1 448,05 12 872,00 941,00 13 700,39
Lipiec 18 131,00 1 769,59 271,97 0,00 1 448,05 12 872,00 941,00 13 700,39
Sierpień 18 131,00 1 769,59 271,97 0,00 1 448,05 12 872,00 941,00 13 700,39
Wrzesień 18 131,00 1 769,59 271,97 0,00 1 448,05 12 872,00 941,00 13 700,39
Październik 18 131,00 1 413,31 217,17 0,00 1 485,05 13 200,00 965,00 14 050,47
Listopad 18 131,00 0,00 0,00 0,00 1 631,79 14 505,00 1 061,00 15 438,21
Grudzień 18 131,00 0,00 0,00 0,00 1 631,79 14 505,00 1 061,00 15 438,21
Rocznie 217 572,00 17 339,62 2 664,90 0,00 17 781,08 158 058,00 11 556,00 168 230,40
Wynagrodzenie pracownika 18 131 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 770 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 444 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 541 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 131,00 1 769,59 1 178,52 0,00 462,34 21 541,45 zł
Luty 18 131,00 1 769,59 1 178,52 0,00 462,34 21 541,45 zł
Marzec 18 131,00 1 769,59 1 178,52 0,00 462,34 21 541,45 zł
Kwiecień 18 131,00 1 769,59 1 178,52 0,00 462,34 21 541,45 zł
Maj 18 131,00 1 769,59 1 178,52 0,00 462,34 21 541,45 zł
Czerwiec 18 131,00 1 769,59 1 178,52 0,00 462,34 21 541,45 zł
Lipiec 18 131,00 1 769,59 1 178,52 0,00 462,34 21 541,45 zł
Sierpień 18 131,00 1 769,59 1 178,52 0,00 462,34 21 541,45 zł
Wrzesień 18 131,00 1 769,59 1 178,52 0,00 462,34 21 541,45 zł
Październik 18 131,00 1 413,31 941,22 0,00 462,34 20 947,87 zł
Listopad 18 131,00 0,00 0,00 0,00 462,34 18 593,34 zł
Grudzień 18 131,00 0,00 0,00 0,00 462,34 18 593,34 zł
Rocznie 217 572,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 548,08 252 007,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 131 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 541 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 156 zł
Całość - kwota brutto 15 856 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Luty 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Marzec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Kwiecień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Maj 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Czerwiec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Lipiec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Sierpień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Wrzesień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Październik 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Listopad 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Grudzień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Rocznie 190 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 220,00 25 872,00 164 400,00
Wynagrodzenie pracownika 15 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 856 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Luty 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Marzec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Kwiecień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Maj 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Czerwiec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Lipiec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Sierpień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Wrzesień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Październik 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Listopad 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Grudzień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Rocznie 190 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 856 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 856 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 457 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 061 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 061,00 0,00 13 457,00
Luty 16 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 0,00 11 657,00
Marzec 16 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 0,00 11 657,00
Kwiecień 16 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 0,00 11 657,00
Maj 16 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 0,00 11 657,00
Czerwiec 16 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 861,00 0,00 11 657,00
Lipiec 16 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 776,00 0,00 11 478,41
Sierpień 16 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 776,00 0,00 11 478,41
Wrzesień 16 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 776,00 0,00 11 478,41
Październik 16 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 776,00 0,00 11 478,41
Listopad 16 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 776,00 0,00 11 478,41
Grudzień 16 518,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 776,00 0,00 11 478,41
Rocznie 198 216,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 56 022,00 0,00 140 612,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 457 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.