Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 884 zł
Ubezpieczenie rentowe 290 zł
Ubezpieczenie chorobowe 473 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 499 zł
Zaliczka na podatek 1 669 zł
Całość - kwota brutto 19 303 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 1 669,00 13 488,47
Luty 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 1 669,00 13 488,47
Marzec 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 1 669,00 13 488,47
Kwiecień 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 1 669,00 13 488,47
Maj 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 1 669,00 13 488,47
Czerwiec 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 1 669,00 13 488,47
Lipiec 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 1 669,00 13 488,47
Sierpień 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 3 920,00 11 237,47
Wrzesień 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 5 250,00 9 907,47
Październik 19 303,00 1 883,97 289,55 472,92 1 499,09 16 407,00 5 250,00 9 907,47
Listopad 19 303,00 1 465,98 225,25 472,92 1 542,50 16 889,00 5 404,00 10 192,35
Grudzień 19 303,00 0,00 0,00 472,92 1 694,71 18 580,00 5 946,00 11 189,37
Rocznie 231 636,00 20 305,68 3 120,75 5 675,04 18 228,11 199 539,00 19 226,00 146 853,42
Wynagrodzenie pracownika 19 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 884 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 255 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 322 zł
Fundusz Pracy (FP) 473 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 23 256 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Luty 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Marzec 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Kwiecień 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Maj 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Czerwiec 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Lipiec 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Sierpień 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Wrzesień 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Październik 19 303,00 1 883,97 1 254,70 322,36 492,22 23 256,25 zł
Listopad 19 303,00 1 465,98 976,25 322,36 492,22 22 559,81 zł
Grudzień 19 303,00 0,00 0,00 322,36 492,22 20 117,58 zł
Rocznie 231 636,00 20 305,68 13 523,25 3 868,32 5 906,64 275 239,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 303 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 488 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 488 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 256 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 770 zł
Ubezpieczenie rentowe 272 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 448 zł
Zaliczka na podatek 1 545 zł
Całość - kwota brutto 18 135 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Luty 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Marzec 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Kwiecień 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Maj 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Czerwiec 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Lipiec 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Sierpień 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Wrzesień 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Październik 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Listopad 18 135,00 1 769,98 272,03 0,00 1 448,37 12 874,00 1 545,00 13 099,74
Grudzień 18 135,00 835,90 128,42 0,00 1 545,36 13 737,00 1 648,00 13 976,88
Rocznie 217 620,00 20 305,68 3 120,75 0,00 17 477,43 155 351,00 1 170,00 158 074,02
Wynagrodzenie pracownika 18 135 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 770 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 179 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 444 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 546 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Luty 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Marzec 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Kwiecień 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Maj 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Czerwiec 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Lipiec 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Sierpień 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Wrzesień 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Październik 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Listopad 18 135,00 1 769,98 1 178,78 0,00 462,45 21 546,21 zł
Grudzień 18 135,00 835,90 556,67 0,00 462,45 19 990,02 zł
Rocznie 217 620,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 549,40 256 998,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 18 135 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 546 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 156 zł
Całość - kwota brutto 15 856 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Luty 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Marzec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Kwiecień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Maj 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Czerwiec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Lipiec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Sierpień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Wrzesień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Październik 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Listopad 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Grudzień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 685,00 2 156,00 13 700,00
Rocznie 190 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 220,00 25 872,00 164 400,00
Wynagrodzenie pracownika 15 856 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 856 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Luty 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Marzec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Kwiecień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Maj 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Czerwiec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Lipiec 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Sierpień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Wrzesień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Październik 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Listopad 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Grudzień 15 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 856,00 zł
Rocznie 190 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 856 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 856 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 487 zł
Zaliczka na podatek 3 061 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 518 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 518,00 0,00 0,00 0,00 1 486,62 0,00 3 061,00 0,00 11 970,38
Luty 16 518,00 0,00 0,00 0,00 1 486,62 0,00 4 861,00 0,00 10 170,38
Marzec 16 518,00 0,00 0,00 0,00 1 486,62 0,00 4 861,00 0,00 10 170,38
Kwiecień 16 518,00 0,00 0,00 0,00 1 486,62 0,00 4 861,00 0,00 10 170,38
Maj 16 518,00 0,00 0,00 0,00 1 486,62 0,00 4 861,00 0,00 10 170,38
Czerwiec 16 518,00 0,00 0,00 0,00 1 486,62 0,00 4 861,00 0,00 10 170,38
Lipiec 16 518,00 176,27 72,24 0,00 1 486,62 15,08 4 776,00 0,00 9 991,79
Sierpień 16 518,00 176,27 72,24 0,00 1 486,62 15,08 4 776,00 0,00 9 991,79
Wrzesień 16 518,00 176,27 72,24 0,00 1 486,62 15,08 4 776,00 0,00 9 991,79
Październik 16 518,00 176,27 72,24 0,00 1 486,62 15,08 4 776,00 0,00 9 991,79
Listopad 16 518,00 176,27 72,24 0,00 1 486,62 15,08 4 776,00 0,00 9 991,79
Grudzień 16 518,00 176,27 72,24 0,00 1 486,62 15,08 4 776,00 0,00 9 991,79
Rocznie 198 216,00 1 057,62 433,44 0,00 17 839,44 0,00 56 022,00 0,00 122 773,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.