Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 185 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 287 zł
Ubezpieczenie chorobowe 469 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 487 zł
Zaliczka na podatek 855 zł
Całość - kwota brutto 19 153 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 153,00 1 869,33 287,30 469,25 1 487,44 16 277,00 855,00 14 184,68
Luty 19 153,00 1 869,33 287,30 469,25 1 487,44 16 277,00 855,00 14 184,68
Marzec 19 153,00 1 869,33 287,30 469,25 1 487,44 16 277,00 855,00 14 184,68
Kwiecień 19 153,00 1 869,33 287,30 469,25 1 487,44 16 277,00 855,00 14 184,68
Maj 19 153,00 1 869,33 287,30 469,25 1 487,44 16 277,00 855,00 14 184,68
Czerwiec 19 153,00 1 869,33 287,30 469,25 1 487,44 16 277,00 855,00 14 184,68
Lipiec 19 153,00 1 869,33 287,30 469,25 1 487,44 16 277,00 855,00 14 184,68
Sierpień 19 153,00 1 869,33 287,30 469,25 1 487,44 16 277,00 2 387,00 12 652,68
Wrzesień 19 153,00 1 869,33 287,30 469,25 1 487,44 16 277,00 3 721,00 11 318,68
Październik 19 153,00 515,65 79,20 469,25 1 628,00 17 839,00 4 080,00 12 380,90
Listopad 19 153,00 0,00 0,00 469,25 1 681,54 18 434,00 4 217,00 12 785,21
Grudzień 19 153,00 0,00 0,00 469,25 1 681,54 18 434,00 4 217,00 12 785,21
Rocznie 229 836,00 17 339,62 2 664,90 5 631,00 18 378,04 201 200,00 24 607,00 161 215,44
Wynagrodzenie pracownika 19 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 245 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 320 zł
Fundusz Pracy (FP) 469 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 23 076 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 153,00 1 869,33 1 244,95 319,86 488,40 23 075,54 zł
Luty 19 153,00 1 869,33 1 244,95 319,86 488,40 23 075,54 zł
Marzec 19 153,00 1 869,33 1 244,95 319,86 488,40 23 075,54 zł
Kwiecień 19 153,00 1 869,33 1 244,95 319,86 488,40 23 075,54 zł
Maj 19 153,00 1 869,33 1 244,95 319,86 488,40 23 075,54 zł
Czerwiec 19 153,00 1 869,33 1 244,95 319,86 488,40 23 075,54 zł
Lipiec 19 153,00 1 869,33 1 244,95 319,86 488,40 23 075,54 zł
Sierpień 19 153,00 1 869,33 1 244,95 319,86 488,40 23 075,54 zł
Wrzesień 19 153,00 1 869,33 1 244,95 319,86 488,40 23 075,54 zł
Październik 19 153,00 515,65 343,35 319,86 488,40 20 820,26 zł
Listopad 19 153,00 0,00 0,00 319,86 488,40 19 961,26 zł
Grudzień 19 153,00 0,00 0,00 319,86 488,40 19 961,26 zł
Rocznie 229 836,00 17 339,62 11 547,90 3 838,32 5 860,80 268 422,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 153 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 185 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 14 185 zł netto poniesie łączny koszt równy 23 076 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 437 zł
Zaliczka na podatek 934 zł
Całość - kwota brutto 17 998 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 998,00 1 756,60 269,97 0,00 1 437,43 12 777,00 934,00 13 600,00
Luty 17 998,00 1 756,60 269,97 0,00 1 437,43 12 777,00 934,00 13 600,00
Marzec 17 998,00 1 756,60 269,97 0,00 1 437,43 12 777,00 934,00 13 600,00
Kwiecień 17 998,00 1 756,60 269,97 0,00 1 437,43 12 777,00 934,00 13 600,00
Maj 17 998,00 1 756,60 269,97 0,00 1 437,43 12 777,00 934,00 13 600,00
Czerwiec 17 998,00 1 756,60 269,97 0,00 1 437,43 12 777,00 934,00 13 600,00
Lipiec 17 998,00 1 756,60 269,97 0,00 1 437,43 12 777,00 934,00 13 600,00
Sierpień 17 998,00 1 756,60 269,97 0,00 1 437,43 12 777,00 934,00 13 600,00
Wrzesień 17 998,00 1 756,60 269,97 0,00 1 437,43 12 777,00 934,00 13 600,00
Październik 17 998,00 1 530,22 235,17 0,00 1 460,93 12 986,00 950,00 13 821,68
Listopad 17 998,00 0,00 0,00 0,00 1 619,82 14 398,00 1 053,00 15 325,18
Grudzień 17 998,00 0,00 0,00 0,00 1 619,82 14 398,00 1 053,00 15 325,18
Rocznie 215 976,00 17 339,62 2 664,90 0,00 17 637,44 156 775,00 11 462,00 166 872,04
Wynagrodzenie pracownika 17 998 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 757 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 170 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 441 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 383 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 998,00 1 756,60 1 169,87 0,00 458,95 21 383,42 zł
Luty 17 998,00 1 756,60 1 169,87 0,00 458,95 21 383,42 zł
Marzec 17 998,00 1 756,60 1 169,87 0,00 458,95 21 383,42 zł
Kwiecień 17 998,00 1 756,60 1 169,87 0,00 458,95 21 383,42 zł
Maj 17 998,00 1 756,60 1 169,87 0,00 458,95 21 383,42 zł
Czerwiec 17 998,00 1 756,60 1 169,87 0,00 458,95 21 383,42 zł
Lipiec 17 998,00 1 756,60 1 169,87 0,00 458,95 21 383,42 zł
Sierpień 17 998,00 1 756,60 1 169,87 0,00 458,95 21 383,42 zł
Wrzesień 17 998,00 1 756,60 1 169,87 0,00 458,95 21 383,42 zł
Październik 17 998,00 1 530,22 1 019,07 0,00 458,95 21 006,24 zł
Listopad 17 998,00 0,00 0,00 0,00 458,95 18 456,95 zł
Grudzień 17 998,00 0,00 0,00 0,00 458,95 18 456,95 zł
Rocznie 215 976,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 507,40 250 370,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 998 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 383 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 141 zł
Całość - kwota brutto 15 741 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Luty 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Marzec 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Kwiecień 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Maj 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Czerwiec 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Lipiec 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Sierpień 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Wrzesień 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Październik 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Listopad 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Grudzień 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,00 2 141,00 13 600,00
Rocznie 188 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 116,00 25 692,00 163 200,00
Wynagrodzenie pracownika 15 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Luty 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Marzec 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Kwiecień 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Maj 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Czerwiec 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Lipiec 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Sierpień 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Wrzesień 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Październik 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Listopad 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Grudzień 15 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 741,00 zł
Rocznie 188 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 892,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 741 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 022 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 397 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 022,00 0,00 13 375,00
Luty 16 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 822,00 0,00 11 575,00
Marzec 16 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 822,00 0,00 11 575,00
Kwiecień 16 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 822,00 0,00 11 575,00
Maj 16 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 822,00 0,00 11 575,00
Czerwiec 16 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 822,00 0,00 11 575,00
Lipiec 16 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 738,00 0,00 11 395,41
Sierpień 16 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 738,00 0,00 11 395,41
Wrzesień 16 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 738,00 0,00 11 395,41
Październik 16 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 738,00 0,00 11 395,41
Listopad 16 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 738,00 0,00 11 395,41
Grudzień 16 397,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 738,00 0,00 11 395,41
Rocznie 196 764,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 55 560,00 0,00 139 622,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 375 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.