Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 856 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie chorobowe 466 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 477 zł
Zaliczka na podatek 1 431 zł
Całość - kwota brutto 19 015 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 015,00 1 855,86 285,23 465,87 1 476,72 16 158,00 1 431,00 13 500,32
Luty 19 015,00 1 855,86 285,23 465,87 1 476,72 16 158,00 1 431,00 13 500,32
Marzec 19 015,00 1 855,86 285,23 465,87 1 476,72 16 158,00 1 431,00 13 500,32
Kwiecień 19 015,00 1 855,86 285,23 465,87 1 476,72 16 158,00 1 431,00 13 500,32
Maj 19 015,00 1 855,86 285,23 465,87 1 476,72 16 158,00 1 431,00 13 500,32
Czerwiec 19 015,00 1 855,86 285,23 465,87 1 476,72 16 158,00 3 144,00 11 787,32
Lipiec 19 015,00 1 855,86 285,23 465,87 1 476,72 16 158,00 3 899,00 11 032,32
Sierpień 19 015,00 1 855,86 285,23 465,87 1 476,72 16 158,00 3 899,00 11 032,32
Wrzesień 19 015,00 551,47 84,71 465,87 1 612,17 17 663,00 4 264,00 12 036,78
Październik 19 015,00 0,00 0,00 465,87 1 669,42 18 299,00 4 418,00 12 461,71
Listopad 19 015,00 0,00 0,00 465,87 1 669,42 18 299,00 4 418,00 12 461,71
Grudzień 19 015,00 0,00 0,00 465,87 1 669,42 18 299,00 4 418,00 12 461,71
Rocznie 228 180,00 15 398,35 2 366,55 5 590,44 18 434,19 201 824,00 35 615,00 150 775,47
Wynagrodzenie pracownika 19 015 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 856 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 318 zł
Fundusz Pracy (FP) 466 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 909 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 015,00 1 855,86 1 235,98 317,55 484,89 22 909,28 zł
Luty 19 015,00 1 855,86 1 235,98 317,55 484,89 22 909,28 zł
Marzec 19 015,00 1 855,86 1 235,98 317,55 484,89 22 909,28 zł
Kwiecień 19 015,00 1 855,86 1 235,98 317,55 484,89 22 909,28 zł
Maj 19 015,00 1 855,86 1 235,98 317,55 484,89 22 909,28 zł
Czerwiec 19 015,00 1 855,86 1 235,98 317,55 484,89 22 909,28 zł
Lipiec 19 015,00 1 855,86 1 235,98 317,55 484,89 22 909,28 zł
Sierpień 19 015,00 1 855,86 1 235,98 317,55 484,89 22 909,28 zł
Wrzesień 19 015,00 551,47 367,21 317,55 484,89 20 736,12 zł
Październik 19 015,00 0,00 0,00 317,55 484,89 19 817,44 zł
Listopad 19 015,00 0,00 0,00 317,55 484,89 19 817,44 zł
Grudzień 19 015,00 0,00 0,00 317,55 484,89 19 817,44 zł
Rocznie 228 180,00 15 398,35 10 255,05 3 810,60 5 818,68 263 462,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 015 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 909 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 427 zł
Zaliczka na podatek 927 zł
Całość - kwota brutto 17 866 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 866,00 1 743,72 267,99 0,00 1 426,89 12 683,00 927,00 13 500,40
Luty 17 866,00 1 743,72 267,99 0,00 1 426,89 12 683,00 927,00 13 500,40
Marzec 17 866,00 1 743,72 267,99 0,00 1 426,89 12 683,00 927,00 13 500,40
Kwiecień 17 866,00 1 743,72 267,99 0,00 1 426,89 12 683,00 927,00 13 500,40
Maj 17 866,00 1 743,72 267,99 0,00 1 426,89 12 683,00 927,00 13 500,40
Czerwiec 17 866,00 1 743,72 267,99 0,00 1 426,89 12 683,00 927,00 13 500,40
Lipiec 17 866,00 1 743,72 267,99 0,00 1 426,89 12 683,00 927,00 13 500,40
Sierpień 17 866,00 1 743,72 267,99 0,00 1 426,89 12 683,00 927,00 13 500,40
Wrzesień 17 866,00 1 448,59 222,63 0,00 1 457,53 12 956,00 947,00 13 790,25
Październik 17 866,00 0,00 0,00 0,00 1 607,94 14 293,00 1 045,00 15 213,06
Listopad 17 866,00 0,00 0,00 0,00 1 607,94 14 293,00 1 045,00 15 213,06
Grudzień 17 866,00 0,00 0,00 0,00 1 607,94 14 293,00 1 045,00 15 213,06
Rocznie 214 392,00 15 398,35 2 366,55 0,00 17 696,47 157 299,00 11 498,00 167 432,63
Wynagrodzenie pracownika 17 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 161 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 438 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 866,00 1 743,72 1 161,29 0,00 455,59 21 226,60 zł
Luty 17 866,00 1 743,72 1 161,29 0,00 455,59 21 226,60 zł
Marzec 17 866,00 1 743,72 1 161,29 0,00 455,59 21 226,60 zł
Kwiecień 17 866,00 1 743,72 1 161,29 0,00 455,59 21 226,60 zł
Maj 17 866,00 1 743,72 1 161,29 0,00 455,59 21 226,60 zł
Czerwiec 17 866,00 1 743,72 1 161,29 0,00 455,59 21 226,60 zł
Lipiec 17 866,00 1 743,72 1 161,29 0,00 455,59 21 226,60 zł
Sierpień 17 866,00 1 743,72 1 161,29 0,00 455,59 21 226,60 zł
Wrzesień 17 866,00 1 448,59 964,73 0,00 455,59 20 734,91 zł
Październik 17 866,00 0,00 0,00 0,00 455,59 18 321,59 zł
Listopad 17 866,00 0,00 0,00 0,00 455,59 18 321,59 zł
Grudzień 17 866,00 0,00 0,00 0,00 455,59 18 321,59 zł
Rocznie 214 392,00 15 398,35 10 255,05 0,00 5 467,08 245 512,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 866 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 125 zł
Całość - kwota brutto 15 625 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Luty 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Marzec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Kwiecień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Maj 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Czerwiec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Lipiec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Sierpień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Wrzesień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Październik 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Listopad 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Grudzień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Rocznie 187 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 25 500,00 162 000,00
Wynagrodzenie pracownika 15 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Luty 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Marzec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Kwiecień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Maj 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Czerwiec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Lipiec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Sierpień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Wrzesień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Październik 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Listopad 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Grudzień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Rocznie 187 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 394 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 276 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 394,00 0,00 13 500,19
Luty 16 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 394,00 0,00 13 500,19
Marzec 16 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 394,00 0,00 13 500,19
Kwiecień 16 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 394,00 0,00 13 500,19
Maj 16 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 394,00 0,00 13 500,19
Czerwiec 16 276,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 4 214,00 0,00 11 680,19
Lipiec 16 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 757,00 0,00 10 891,99
Sierpień 16 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 757,00 0,00 10 891,99
Wrzesień 16 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 757,00 0,00 10 891,99
Październik 16 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 757,00 0,00 10 891,99
Listopad 16 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 757,00 0,00 10 891,99
Grudzień 16 276,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 757,00 0,00 10 891,99
Rocznie 195 312,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 44 726,00 0,00 144 533,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 500 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ