Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 856 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie chorobowe 466 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 477 zł
Zaliczka na podatek 1 639 zł
Całość - kwota brutto 19 019 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 1 639,00 13 295,46
Luty 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 1 639,00 13 295,46
Marzec 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 1 639,00 13 295,46
Kwiecień 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 1 639,00 13 295,46
Maj 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 1 639,00 13 295,46
Czerwiec 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 1 639,00 13 295,46
Lipiec 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 1 639,00 13 295,46
Sierpień 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 3 497,00 11 437,46
Wrzesień 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 5 172,00 9 762,46
Październik 19 019,00 1 856,25 285,29 465,97 1 477,03 16 161,00 5 172,00 9 762,46
Listopad 19 019,00 1 743,18 267,85 465,97 1 488,78 16 292,00 5 213,00 9 840,22
Grudzień 19 019,00 0,00 0,00 465,97 1 669,77 18 303,00 5 857,00 11 026,26
Rocznie 228 228,00 20 305,68 3 120,75 5 591,64 17 928,85 196 205,00 18 454,00 144 897,08
Wynagrodzenie pracownika 19 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 856 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 318 zł
Fundusz Pracy (FP) 466 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 914 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Luty 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Marzec 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Kwiecień 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Maj 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Czerwiec 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Lipiec 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Sierpień 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Wrzesień 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Październik 19 019,00 1 856,25 1 236,24 317,62 484,99 22 914,10 zł
Listopad 19 019,00 1 743,18 1 160,85 317,62 484,99 22 725,64 zł
Grudzień 19 019,00 0,00 0,00 317,62 484,99 19 821,61 zł
Rocznie 228 228,00 20 305,68 13 523,25 3 811,44 5 819,88 271 688,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 19 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 295 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 295 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 914 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 427 zł
Zaliczka na podatek 1 522 zł
Całość - kwota brutto 17 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Luty 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Marzec 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Kwiecień 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Maj 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Czerwiec 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Lipiec 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Sierpień 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Wrzesień 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Październik 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Listopad 17 870,00 1 744,11 268,05 0,00 1 427,21 12 686,00 1 522,00 12 908,31
Grudzień 17 870,00 1 120,47 172,20 0,00 1 491,96 13 262,00 1 591,00 13 493,93
Rocznie 214 440,00 20 305,68 3 120,75 0,00 17 191,27 152 808,00 1 144,00 155 485,34
Wynagrodzenie pracownika 17 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 744 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 162 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 438 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 231 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Luty 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Marzec 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Kwiecień 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Maj 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Czerwiec 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Lipiec 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Sierpień 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Wrzesień 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Październik 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Listopad 17 870,00 1 744,11 1 161,55 0,00 455,69 21 231,35 zł
Grudzień 17 870,00 1 120,47 746,20 0,00 455,69 20 192,36 zł
Rocznie 214 440,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 468,28 253 737,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 908 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 908 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 231 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 125 zł
Całość - kwota brutto 15 625 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Luty 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Marzec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Kwiecień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Maj 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Czerwiec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Lipiec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Sierpień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Wrzesień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Październik 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Listopad 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Grudzień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 2 125,00 13 500,00
Rocznie 187 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 25 500,00 162 000,00
Wynagrodzenie pracownika 15 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Luty 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Marzec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Kwiecień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Maj 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Czerwiec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Lipiec 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Sierpień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Wrzesień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Październik 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Listopad 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Grudzień 15 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 625,00 zł
Rocznie 187 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 828 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 465 zł
Zaliczka na podatek 2 984 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 277 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 277,00 0,00 0,00 0,00 1 464,93 0,00 2 984,00 0,00 11 828,07
Luty 16 277,00 0,00 0,00 0,00 1 464,93 0,00 4 784,00 0,00 10 028,07
Marzec 16 277,00 0,00 0,00 0,00 1 464,93 0,00 4 784,00 0,00 10 028,07
Kwiecień 16 277,00 0,00 0,00 0,00 1 464,93 0,00 4 784,00 0,00 10 028,07
Maj 16 277,00 0,00 0,00 0,00 1 464,93 0,00 4 784,00 0,00 10 028,07
Czerwiec 16 277,00 0,00 0,00 0,00 1 464,93 0,00 4 784,00 0,00 10 028,07
Lipiec 16 277,00 176,27 72,24 0,00 1 464,93 15,08 4 699,00 0,00 9 849,48
Sierpień 16 277,00 176,27 72,24 0,00 1 464,93 15,08 4 699,00 0,00 9 849,48
Wrzesień 16 277,00 176,27 72,24 0,00 1 464,93 15,08 4 699,00 0,00 9 849,48
Październik 16 277,00 176,27 72,24 0,00 1 464,93 15,08 4 699,00 0,00 9 849,48
Listopad 16 277,00 176,27 72,24 0,00 1 464,93 15,08 4 699,00 0,00 9 849,48
Grudzień 16 277,00 176,27 72,24 0,00 1 464,93 15,08 4 699,00 0,00 9 849,48
Rocznie 195 324,00 1 057,62 433,44 0,00 17 579,16 0,00 55 098,00 0,00 121 065,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 828 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.