Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 198 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 842 zł
Ubezpieczenie rentowe 283 zł
Ubezpieczenie chorobowe 462 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 466 zł
Zaliczka na podatek 1 625 zł
Całość - kwota brutto 18 877 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 1 625,00 13 197,94
Luty 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 1 625,00 13 197,94
Marzec 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 1 625,00 13 197,94
Kwiecień 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 1 625,00 13 197,94
Maj 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 1 625,00 13 197,94
Czerwiec 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 1 625,00 13 197,94
Lipiec 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 1 625,00 13 197,94
Sierpień 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 3 287,00 11 535,94
Wrzesień 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 5 132,00 9 690,94
Październik 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 5 132,00 9 690,94
Listopad 18 877,00 1 842,40 283,16 462,49 1 466,01 16 039,00 5 132,00 9 690,94
Grudzień 18 877,00 39,28 5,99 462,49 1 653,23 18 119,00 5 798,00 10 918,01
Rocznie 226 524,00 20 305,68 3 120,75 5 549,88 17 779,34 194 548,00 18 077,00 143 912,35
Wynagrodzenie pracownika 18 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 842 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 227 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 315 zł
Fundusz Pracy (FP) 462 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 743 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Luty 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Marzec 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Kwiecień 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Maj 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Czerwiec 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Lipiec 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Sierpień 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Wrzesień 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Październik 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Listopad 18 877,00 1 842,40 1 227,01 315,25 481,37 22 743,03 zł
Grudzień 18 877,00 39,28 26,14 315,25 481,37 19 739,04 zł
Rocznie 226 524,00 20 305,68 13 523,25 3 783,00 5 776,44 269 912,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 877 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 198 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 198 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 743 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 731 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 417 zł
Zaliczka na podatek 1 511 zł
Całość - kwota brutto 17 738 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Luty 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Marzec 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Kwiecień 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Maj 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Czerwiec 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Lipiec 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Sierpień 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Wrzesień 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Październik 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Listopad 17 738,00 1 731,23 266,07 0,00 1 416,66 12 593,00 1 511,00 12 812,88
Grudzień 17 738,00 1 262,15 193,98 0,00 1 465,37 13 026,00 1 563,00 13 253,38
Rocznie 212 856,00 20 305,68 3 120,75 0,00 17 048,63 151 549,00 1 143,00 154 195,06
Wynagrodzenie pracownika 17 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 731 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 435 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 075 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Luty 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Marzec 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Kwiecień 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Maj 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Czerwiec 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Lipiec 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Sierpień 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Wrzesień 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Październik 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Listopad 17 738,00 1 731,23 1 152,97 0,00 452,32 21 074,52 zł
Grudzień 17 738,00 1 262,15 840,58 0,00 452,32 20 293,05 zł
Rocznie 212 856,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 427,84 252 112,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 738 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 813 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 813 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 075 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 109 zł
Całość - kwota brutto 15 509 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Luty 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Marzec 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Kwiecień 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Maj 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Czerwiec 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Lipiec 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Sierpień 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Wrzesień 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Październik 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Listopad 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Grudzień 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 407,00 2 109,00 13 400,00
Rocznie 186 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 884,00 25 308,00 160 800,00
Wynagrodzenie pracownika 15 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 509 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Luty 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Marzec 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Kwiecień 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Maj 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Czerwiec 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Lipiec 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Sierpień 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Wrzesień 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Październik 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Listopad 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Grudzień 15 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 509,00 zł
Rocznie 186 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 509 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 757 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 454 zł
Zaliczka na podatek 2 945 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 156 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 156,00 0,00 0,00 0,00 1 454,04 0,00 2 945,00 0,00 11 756,96
Luty 16 156,00 0,00 0,00 0,00 1 454,04 0,00 4 745,00 0,00 9 956,96
Marzec 16 156,00 0,00 0,00 0,00 1 454,04 0,00 4 745,00 0,00 9 956,96
Kwiecień 16 156,00 0,00 0,00 0,00 1 454,04 0,00 4 745,00 0,00 9 956,96
Maj 16 156,00 0,00 0,00 0,00 1 454,04 0,00 4 745,00 0,00 9 956,96
Czerwiec 16 156,00 0,00 0,00 0,00 1 454,04 0,00 4 745,00 0,00 9 956,96
Lipiec 16 156,00 176,27 72,24 0,00 1 454,04 15,08 4 660,00 0,00 9 778,37
Sierpień 16 156,00 176,27 72,24 0,00 1 454,04 15,08 4 660,00 0,00 9 778,37
Wrzesień 16 156,00 176,27 72,24 0,00 1 454,04 15,08 4 660,00 0,00 9 778,37
Październik 16 156,00 176,27 72,24 0,00 1 454,04 15,08 4 660,00 0,00 9 778,37
Listopad 16 156,00 176,27 72,24 0,00 1 454,04 15,08 4 660,00 0,00 9 778,37
Grudzień 16 156,00 176,27 72,24 0,00 1 454,04 15,08 4 660,00 0,00 9 778,37
Rocznie 193 872,00 1 057,62 433,44 0,00 17 448,48 0,00 54 630,00 0,00 120 211,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 757 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.