Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 881 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 828 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie chorobowe 459 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 454 zł
Zaliczka na podatek 825 zł
Całość - kwota brutto 18 728 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 728,00 1 827,85 280,92 458,84 1 454,44 15 910,00 825,00 13 880,95
Luty 18 728,00 1 827,85 280,92 458,84 1 454,44 15 910,00 825,00 13 880,95
Marzec 18 728,00 1 827,85 280,92 458,84 1 454,44 15 910,00 825,00 13 880,95
Kwiecień 18 728,00 1 827,85 280,92 458,84 1 454,44 15 910,00 825,00 13 880,95
Maj 18 728,00 1 827,85 280,92 458,84 1 454,44 15 910,00 825,00 13 880,95
Czerwiec 18 728,00 1 827,85 280,92 458,84 1 454,44 15 910,00 825,00 13 880,95
Lipiec 18 728,00 1 827,85 280,92 458,84 1 454,44 15 910,00 825,00 13 880,95
Sierpień 18 728,00 1 827,85 280,92 458,84 1 454,44 15 910,00 1 917,00 12 788,95
Wrzesień 18 728,00 1 827,85 280,92 458,84 1 454,44 15 910,00 3 637,00 11 068,95
Październik 18 728,00 888,97 136,62 458,84 1 551,92 16 994,00 3 886,00 11 805,65
Listopad 18 728,00 0,00 0,00 458,84 1 644,22 18 019,00 4 122,00 12 502,94
Grudzień 18 728,00 0,00 0,00 458,84 1 644,22 18 019,00 4 122,00 12 502,94
Rocznie 224 736,00 17 339,62 2 664,90 5 506,08 17 930,32 196 222,00 23 459,00 157 836,08
Wynagrodzenie pracownika 18 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 828 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 217 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 313 zł
Fundusz Pracy (FP) 459 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 564 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 728,00 1 827,85 1 217,32 312,76 477,57 22 563,50 zł
Luty 18 728,00 1 827,85 1 217,32 312,76 477,57 22 563,50 zł
Marzec 18 728,00 1 827,85 1 217,32 312,76 477,57 22 563,50 zł
Kwiecień 18 728,00 1 827,85 1 217,32 312,76 477,57 22 563,50 zł
Maj 18 728,00 1 827,85 1 217,32 312,76 477,57 22 563,50 zł
Czerwiec 18 728,00 1 827,85 1 217,32 312,76 477,57 22 563,50 zł
Lipiec 18 728,00 1 827,85 1 217,32 312,76 477,57 22 563,50 zł
Sierpień 18 728,00 1 827,85 1 217,32 312,76 477,57 22 563,50 zł
Wrzesień 18 728,00 1 827,85 1 217,32 312,76 477,57 22 563,50 zł
Październik 18 728,00 888,97 592,02 312,76 477,57 20 999,32 zł
Listopad 18 728,00 0,00 0,00 312,76 477,57 19 518,33 zł
Grudzień 18 728,00 0,00 0,00 312,76 477,57 19 518,33 zł
Rocznie 224 736,00 17 339,62 11 547,90 3 753,12 5 730,84 263 107,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 728 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 881 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 881 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 564 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 406 zł
Zaliczka na podatek 914 zł
Całość - kwota brutto 17 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Luty 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Marzec 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Kwiecień 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Maj 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Czerwiec 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Lipiec 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Sierpień 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Wrzesień 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Październik 17 602,00 1 717,96 264,03 0,00 1 405,80 12 496,00 914,00 13 300,21
Listopad 17 602,00 160,02 24,60 0,00 1 567,56 13 934,00 1 019,00 14 830,82
Grudzień 17 602,00 0,00 0,00 0,00 1 584,18 14 082,00 1 030,00 14 987,82
Rocznie 211 224,00 17 339,62 2 664,90 0,00 17 209,74 152 976,00 11 189,00 162 820,74
Wynagrodzenie pracownika 17 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 431 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 20 913 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Luty 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Marzec 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Kwiecień 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Maj 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Czerwiec 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Lipiec 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Sierpień 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Wrzesień 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Październik 17 602,00 1 717,96 1 144,13 0,00 448,85 20 912,94 zł
Listopad 17 602,00 160,02 106,60 0,00 448,85 18 317,47 zł
Grudzień 17 602,00 0,00 0,00 0,00 448,85 18 050,85 zł
Rocznie 211 224,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 386,20 245 497,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 913 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 094 zł
Całość - kwota brutto 15 394 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Luty 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Marzec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Kwiecień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Maj 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Czerwiec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Lipiec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Sierpień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Wrzesień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Październik 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Listopad 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Grudzień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Rocznie 184 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 780,00 25 128,00 159 600,00
Wynagrodzenie pracownika 15 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 394 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Luty 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Marzec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Kwiecień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Maj 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Czerwiec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Lipiec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Sierpień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Wrzesień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Październik 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Listopad 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Grudzień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Rocznie 184 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 394 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 394 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 907 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 036 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 907,00 0,00 13 129,00
Luty 16 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 707,00 0,00 11 329,00
Marzec 16 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 707,00 0,00 11 329,00
Kwiecień 16 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 707,00 0,00 11 329,00
Maj 16 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 707,00 0,00 11 329,00
Czerwiec 16 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 707,00 0,00 11 329,00
Lipiec 16 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 622,00 0,00 11 150,41
Sierpień 16 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 622,00 0,00 11 150,41
Wrzesień 16 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 622,00 0,00 11 150,41
Październik 16 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 622,00 0,00 11 150,41
Listopad 16 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 622,00 0,00 11 150,41
Grudzień 16 036,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 622,00 0,00 11 150,41
Rocznie 192 432,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 54 174,00 0,00 136 676,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 129 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.