Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 102 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 829 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie chorobowe 459 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 455 zł
Zaliczka na podatek 1 610 zł
Całość - kwota brutto 18 736 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 1 610,00 13 102,24
Luty 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 1 610,00 13 102,24
Marzec 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 1 610,00 13 102,24
Kwiecień 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 1 610,00 13 102,24
Maj 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 1 610,00 13 102,24
Czerwiec 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 1 610,00 13 102,24
Lipiec 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 1 610,00 13 102,24
Sierpień 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 3 077,00 11 635,24
Wrzesień 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 5 093,00 9 619,24
Październik 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 5 093,00 9 619,24
Listopad 18 736,00 1 828,63 281,04 459,03 1 455,06 15 917,00 5 093,00 9 619,24
Grudzień 18 736,00 190,75 29,31 459,03 1 625,12 17 807,00 5 698,00 10 733,79
Rocznie 224 832,00 20 305,68 3 120,75 5 508,36 17 630,78 192 894,00 17 694,00 142 942,43
Wynagrodzenie pracownika 18 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 829 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 313 zł
Fundusz Pracy (FP) 459 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 573 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Luty 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Marzec 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Kwiecień 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Maj 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Czerwiec 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Lipiec 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Sierpień 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Wrzesień 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Październik 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Listopad 18 736,00 1 828,63 1 217,84 312,89 477,77 22 573,13 zł
Grudzień 18 736,00 190,75 127,01 312,89 477,77 19 844,42 zł
Rocznie 224 832,00 20 305,68 13 523,25 3 754,68 5 733,24 268 148,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 102 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 102 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 573 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 717 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 406 zł
Zaliczka na podatek 1 500 zł
Całość - kwota brutto 17 605 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Luty 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Marzec 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Kwiecień 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Maj 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Czerwiec 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Lipiec 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Sierpień 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Wrzesień 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Październik 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Listopad 17 605,00 1 718,25 264,08 0,00 1 406,04 12 498,00 1 500,00 12 716,87
Grudzień 17 605,00 1 404,93 215,87 0,00 1 438,58 12 787,00 1 534,00 13 011,18
Rocznie 211 260,00 20 305,68 3 120,75 0,00 16 905,02 150 265,00 1 130,00 152 896,75
Wynagrodzenie pracownika 17 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 431 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 20 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Luty 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Marzec 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Kwiecień 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Maj 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Czerwiec 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Lipiec 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Sierpień 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Wrzesień 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Październik 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Listopad 17 605,00 1 718,25 1 144,33 0,00 448,93 20 916,51 zł
Grudzień 17 605,00 1 404,93 935,62 0,00 448,93 20 394,48 zł
Rocznie 211 260,00 20 305,68 13 523,25 0,00 5 387,16 250 476,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 605 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 717 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 717 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 094 zł
Całość - kwota brutto 15 394 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Luty 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Marzec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Kwiecień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Maj 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Czerwiec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Lipiec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Sierpień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Wrzesień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Październik 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Listopad 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Grudzień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 315,00 2 094,00 13 300,00
Rocznie 184 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 780,00 25 128,00 159 600,00
Wynagrodzenie pracownika 15 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 394 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Luty 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Marzec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Kwiecień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Maj 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Czerwiec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Lipiec 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Sierpień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Wrzesień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Październik 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Listopad 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Grudzień 15 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 394,00 zł
Rocznie 184 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 394 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 394 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 686 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 443 zł
Zaliczka na podatek 2 907 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 036 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 036,00 0,00 0,00 0,00 1 443,24 0,00 2 907,00 0,00 11 685,76
Luty 16 036,00 0,00 0,00 0,00 1 443,24 0,00 4 707,00 0,00 9 885,76
Marzec 16 036,00 0,00 0,00 0,00 1 443,24 0,00 4 707,00 0,00 9 885,76
Kwiecień 16 036,00 0,00 0,00 0,00 1 443,24 0,00 4 707,00 0,00 9 885,76
Maj 16 036,00 0,00 0,00 0,00 1 443,24 0,00 4 707,00 0,00 9 885,76
Czerwiec 16 036,00 0,00 0,00 0,00 1 443,24 0,00 4 707,00 0,00 9 885,76
Lipiec 16 036,00 176,27 72,24 0,00 1 443,24 15,08 4 622,00 0,00 9 707,17
Sierpień 16 036,00 176,27 72,24 0,00 1 443,24 15,08 4 622,00 0,00 9 707,17
Wrzesień 16 036,00 176,27 72,24 0,00 1 443,24 15,08 4 622,00 0,00 9 707,17
Październik 16 036,00 176,27 72,24 0,00 1 443,24 15,08 4 622,00 0,00 9 707,17
Listopad 16 036,00 176,27 72,24 0,00 1 443,24 15,08 4 622,00 0,00 9 707,17
Grudzień 16 036,00 176,27 72,24 0,00 1 443,24 15,08 4 622,00 0,00 9 707,17
Rocznie 192 432,00 1 057,62 433,44 0,00 17 318,88 0,00 54 174,00 0,00 119 357,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 036 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 686 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.