Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 814 zł
Ubezpieczenie rentowe 279 zł
Ubezpieczenie chorobowe 455 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 444 zł
Zaliczka na podatek 1 398 zł
Całość - kwota brutto 18 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 590,00 1 814,38 278,85 455,46 1 443,72 15 791,00 1 398,00 13 199,59
Luty 18 590,00 1 814,38 278,85 455,46 1 443,72 15 791,00 1 398,00 13 199,59
Marzec 18 590,00 1 814,38 278,85 455,46 1 443,72 15 791,00 1 398,00 13 199,59
Kwiecień 18 590,00 1 814,38 278,85 455,46 1 443,72 15 791,00 1 398,00 13 199,59
Maj 18 590,00 1 814,38 278,85 455,46 1 443,72 15 791,00 1 398,00 13 199,59
Czerwiec 18 590,00 1 814,38 278,85 455,46 1 443,72 15 791,00 2 780,00 11 817,59
Lipiec 18 590,00 1 814,38 278,85 455,46 1 443,72 15 791,00 3 810,00 10 787,59
Sierpień 18 590,00 1 814,38 278,85 455,46 1 443,72 15 791,00 3 810,00 10 787,59
Wrzesień 18 590,00 789,62 121,35 455,46 1 550,12 16 974,00 4 097,00 11 576,45
Październik 18 590,00 0,00 0,00 455,46 1 632,11 17 885,00 4 318,00 12 184,43
Listopad 18 590,00 0,00 0,00 455,46 1 632,11 17 885,00 4 318,00 12 184,43
Grudzień 18 590,00 0,00 0,00 455,46 1 632,11 17 885,00 4 318,00 12 184,43
Rocznie 223 080,00 15 304,66 2 352,15 5 465,52 17 996,21 196 957,00 34 441,00 147 520,46
Wynagrodzenie pracownika 18 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 814 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 208 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 310 zł
Fundusz Pracy (FP) 455 zł
FGŚP 19 zł
Cała kwota 22 397 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 590,00 1 814,38 1 208,35 310,45 474,05 22 397,23 zł
Luty 18 590,00 1 814,38 1 208,35 310,45 474,05 22 397,23 zł
Marzec 18 590,00 1 814,38 1 208,35 310,45 474,05 22 397,23 zł
Kwiecień 18 590,00 1 814,38 1 208,35 310,45 474,05 22 397,23 zł
Maj 18 590,00 1 814,38 1 208,35 310,45 474,05 22 397,23 zł
Czerwiec 18 590,00 1 814,38 1 208,35 310,45 474,05 22 397,23 zł
Lipiec 18 590,00 1 814,38 1 208,35 310,45 474,05 22 397,23 zł
Sierpień 18 590,00 1 814,38 1 208,35 310,45 474,05 22 397,23 zł
Wrzesień 18 590,00 789,62 525,85 310,45 474,05 20 689,97 zł
Październik 18 590,00 0,00 0,00 310,45 474,05 19 374,50 zł
Listopad 18 590,00 0,00 0,00 310,45 474,05 19 374,50 zł
Grudzień 18 590,00 0,00 0,00 310,45 474,05 19 374,50 zł
Rocznie 223 080,00 15 304,66 10 192,65 3 725,40 5 688,60 257 991,31 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 397 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 705 zł
Ubezpieczenie rentowe 262 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 395 zł
Zaliczka na podatek 907 zł
Całość - kwota brutto 17 469 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 469,00 1 704,97 262,04 0,00 1 395,18 12 402,00 907,00 13 199,81
Luty 17 469,00 1 704,97 262,04 0,00 1 395,18 12 402,00 907,00 13 199,81
Marzec 17 469,00 1 704,97 262,04 0,00 1 395,18 12 402,00 907,00 13 199,81
Kwiecień 17 469,00 1 704,97 262,04 0,00 1 395,18 12 402,00 907,00 13 199,81
Maj 17 469,00 1 704,97 262,04 0,00 1 395,18 12 402,00 907,00 13 199,81
Czerwiec 17 469,00 1 704,97 262,04 0,00 1 395,18 12 402,00 907,00 13 199,81
Lipiec 17 469,00 1 704,97 262,04 0,00 1 395,18 12 402,00 907,00 13 199,81
Sierpień 17 469,00 1 704,97 262,04 0,00 1 395,18 12 402,00 907,00 13 199,81
Wrzesień 17 469,00 1 664,90 255,83 0,00 1 399,34 12 439,00 910,00 13 238,93
Październik 17 469,00 0,00 0,00 0,00 1 572,21 13 975,00 1 022,00 14 874,79
Listopad 17 469,00 0,00 0,00 0,00 1 572,21 13 975,00 1 022,00 14 874,79
Grudzień 17 469,00 0,00 0,00 0,00 1 572,21 13 975,00 1 022,00 14 874,79
Rocznie 209 628,00 15 304,66 2 352,15 0,00 17 277,41 153 580,00 11 232,00 163 461,78
Wynagrodzenie pracownika 17 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 705 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 135 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 428 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 469,00 1 704,97 1 135,49 0,00 445,46 20 754,92 zł
Luty 17 469,00 1 704,97 1 135,49 0,00 445,46 20 754,92 zł
Marzec 17 469,00 1 704,97 1 135,49 0,00 445,46 20 754,92 zł
Kwiecień 17 469,00 1 704,97 1 135,49 0,00 445,46 20 754,92 zł
Maj 17 469,00 1 704,97 1 135,49 0,00 445,46 20 754,92 zł
Czerwiec 17 469,00 1 704,97 1 135,49 0,00 445,46 20 754,92 zł
Lipiec 17 469,00 1 704,97 1 135,49 0,00 445,46 20 754,92 zł
Sierpień 17 469,00 1 704,97 1 135,49 0,00 445,46 20 754,92 zł
Wrzesień 17 469,00 1 664,90 1 108,73 0,00 445,46 20 688,09 zł
Październik 17 469,00 0,00 0,00 0,00 445,46 17 914,46 zł
Listopad 17 469,00 0,00 0,00 0,00 445,46 17 914,46 zł
Grudzień 17 469,00 0,00 0,00 0,00 445,46 17 914,46 zł
Rocznie 209 628,00 15 304,66 10 192,65 0,00 5 345,52 240 470,83 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 469 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 078 zł
Całość - kwota brutto 15 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Luty 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Marzec 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Kwiecień 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Maj 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Czerwiec 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Lipiec 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Sierpień 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Wrzesień 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Październik 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Listopad 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Grudzień 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 222,00 2 078,00 13 200,00
Rocznie 183 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 664,00 24 936,00 158 400,00
Wynagrodzenie pracownika 15 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 278 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Luty 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Marzec 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Kwiecień 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Maj 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Czerwiec 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Lipiec 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Sierpień 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Wrzesień 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Październik 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Listopad 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Grudzień 15 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 278,00 zł
Rocznie 183 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 278 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 2 349 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 911 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 911,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 349,00 0,00 13 199,66
Luty 15 911,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 349,00 0,00 13 199,66
Marzec 15 911,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 349,00 0,00 13 199,66
Kwiecień 15 911,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 349,00 0,00 13 199,66
Maj 15 911,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 349,00 0,00 13 199,66
Czerwiec 15 911,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 3 840,00 0,00 11 708,66
Lipiec 15 911,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 663,00 0,00 10 657,97
Sierpień 15 911,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 663,00 0,00 10 657,97
Wrzesień 15 911,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 663,00 0,00 10 657,97
Październik 15 911,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 663,00 0,00 10 657,97
Listopad 15 911,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 663,00 0,00 10 657,97
Grudzień 15 911,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 663,00 0,00 10 657,97
Rocznie 190 932,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 43 563,00 0,00 141 654,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 911 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 200 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ