Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 277 zł
Ubezpieczenie chorobowe 452 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 433 zł
Zaliczka na podatek 1 386 zł
Całość - kwota brutto 18 448 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 448,00 1 800,52 276,72 451,98 1 432,69 15 669,00 1 386,00 13 100,09
Luty 18 448,00 1 800,52 276,72 451,98 1 432,69 15 669,00 1 386,00 13 100,09
Marzec 18 448,00 1 800,52 276,72 451,98 1 432,69 15 669,00 1 386,00 13 100,09
Kwiecień 18 448,00 1 800,52 276,72 451,98 1 432,69 15 669,00 1 386,00 13 100,09
Maj 18 448,00 1 800,52 276,72 451,98 1 432,69 15 669,00 1 386,00 13 100,09
Czerwiec 18 448,00 1 800,52 276,72 451,98 1 432,69 15 669,00 2 659,00 11 827,09
Lipiec 18 448,00 1 800,52 276,72 451,98 1 432,69 15 669,00 3 780,00 10 706,09
Sierpień 18 448,00 1 800,52 276,72 451,98 1 432,69 15 669,00 3 780,00 10 706,09
Wrzesień 18 448,00 994,19 152,79 451,98 1 516,41 16 599,00 4 006,00 11 326,63
Październik 18 448,00 0,00 0,00 451,98 1 619,64 17 746,00 4 284,00 12 092,38
Listopad 18 448,00 0,00 0,00 451,98 1 619,64 17 746,00 4 284,00 12 092,38
Grudzień 18 448,00 0,00 0,00 451,98 1 619,64 17 746,00 4 284,00 12 092,38
Rocznie 221 376,00 15 398,35 2 366,55 5 423,76 17 836,85 195 189,00 34 007,00 146 343,49
Wynagrodzenie pracownika 18 448 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 801 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 199 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 308 zł
Fundusz Pracy (FP) 452 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 22 226 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 448,00 1 800,52 1 199,12 308,08 470,43 22 226,15 zł
Luty 18 448,00 1 800,52 1 199,12 308,08 470,43 22 226,15 zł
Marzec 18 448,00 1 800,52 1 199,12 308,08 470,43 22 226,15 zł
Kwiecień 18 448,00 1 800,52 1 199,12 308,08 470,43 22 226,15 zł
Maj 18 448,00 1 800,52 1 199,12 308,08 470,43 22 226,15 zł
Czerwiec 18 448,00 1 800,52 1 199,12 308,08 470,43 22 226,15 zł
Lipiec 18 448,00 1 800,52 1 199,12 308,08 470,43 22 226,15 zł
Sierpień 18 448,00 1 800,52 1 199,12 308,08 470,43 22 226,15 zł
Wrzesień 18 448,00 994,19 662,09 308,08 470,43 20 882,79 zł
Październik 18 448,00 0,00 0,00 308,08 470,43 19 226,51 zł
Listopad 18 448,00 0,00 0,00 308,08 470,43 19 226,51 zł
Grudzień 18 448,00 0,00 0,00 308,08 470,43 19 226,51 zł
Rocznie 221 376,00 15 398,35 10 255,05 3 696,96 5 645,16 256 371,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 448 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 226 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 385 zł
Zaliczka na podatek 900 zł
Całość - kwota brutto 17 337 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Luty 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Marzec 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Kwiecień 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Maj 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Czerwiec 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Lipiec 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Sierpień 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Wrzesień 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Październik 17 337,00 169,54 26,01 0,00 1 542,73 13 713,00 1 003,00 14 595,72
Listopad 17 337,00 0,00 0,00 0,00 1 560,33 13 870,00 1 014,00 14 762,67
Grudzień 17 337,00 0,00 0,00 0,00 1 560,33 13 870,00 1 014,00 14 762,67
Rocznie 208 044,00 15 398,35 2 366,55 0,00 17 125,15 152 225,00 11 131,00 162 022,95
Wynagrodzenie pracownika 17 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 425 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 598 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Luty 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Marzec 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Kwiecień 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Maj 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Czerwiec 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Lipiec 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Sierpień 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Wrzesień 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Październik 17 337,00 169,54 112,86 0,00 442,10 18 061,50 zł
Listopad 17 337,00 0,00 0,00 0,00 442,10 17 779,10 zł
Grudzień 17 337,00 0,00 0,00 0,00 442,10 17 779,10 zł
Rocznie 208 044,00 15 398,35 10 255,05 0,00 5 305,20 239 002,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 598 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 062 zł
Całość - kwota brutto 15 162 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Luty 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Marzec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Kwiecień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Maj 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Czerwiec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Lipiec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Sierpień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Wrzesień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Październik 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Listopad 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Grudzień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Rocznie 181 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 560,00 24 744,00 157 200,00
Wynagrodzenie pracownika 15 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 162 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Luty 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Marzec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Kwiecień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Maj 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Czerwiec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Lipiec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Sierpień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Wrzesień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Październik 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Listopad 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Grudzień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Rocznie 181 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 162 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 162 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 312 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 794 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 312,00 0,00 13 100,19
Luty 15 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 312,00 0,00 13 100,19
Marzec 15 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 312,00 0,00 13 100,19
Kwiecień 15 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 312,00 0,00 13 100,19
Maj 15 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 312,00 0,00 13 100,19
Czerwiec 15 794,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 698,00 0,00 11 714,19
Lipiec 15 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 603,00 0,00 10 563,99
Sierpień 15 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 603,00 0,00 10 563,99
Wrzesień 15 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 603,00 0,00 10 563,99
Październik 15 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 603,00 0,00 10 563,99
Listopad 15 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 603,00 0,00 10 563,99
Grudzień 15 794,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 603,00 0,00 10 563,99
Rocznie 189 528,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 42 876,00 0,00 140 599,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 794 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 100 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ