Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 277 zł
Ubezpieczenie chorobowe 452 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 432 zł
Zaliczka na podatek 806 zł
Całość - kwota brutto 18 444 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 444,00 1 800,13 276,66 451,88 1 432,38 15 665,00 806,00 13 676,95
Luty 18 444,00 1 800,13 276,66 451,88 1 432,38 15 665,00 806,00 13 676,95
Marzec 18 444,00 1 800,13 276,66 451,88 1 432,38 15 665,00 806,00 13 676,95
Kwiecień 18 444,00 1 800,13 276,66 451,88 1 432,38 15 665,00 806,00 13 676,95
Maj 18 444,00 1 800,13 276,66 451,88 1 432,38 15 665,00 806,00 13 676,95
Czerwiec 18 444,00 1 800,13 276,66 451,88 1 432,38 15 665,00 806,00 13 676,95
Lipiec 18 444,00 1 800,13 276,66 451,88 1 432,38 15 665,00 806,00 13 676,95
Sierpień 18 444,00 1 800,13 276,66 451,88 1 432,38 15 665,00 1 604,00 12 878,95
Wrzesień 18 444,00 1 800,13 276,66 451,88 1 432,38 15 665,00 3 580,00 10 902,95
Październik 18 444,00 1 138,45 174,96 451,88 1 501,08 16 429,00 3 756,00 11 421,63
Listopad 18 444,00 0,00 0,00 451,88 1 619,29 17 742,00 4 058,00 12 314,83
Grudzień 18 444,00 0,00 0,00 451,88 1 619,29 17 742,00 4 058,00 12 314,83
Rocznie 221 328,00 17 339,62 2 664,90 5 422,56 17 631,08 192 898,00 22 698,00 155 571,84
Wynagrodzenie pracownika 18 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 800 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 199 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 308 zł
Fundusz Pracy (FP) 452 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 22 221 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 444,00 1 800,13 1 198,86 308,01 470,32 22 221,32 zł
Luty 18 444,00 1 800,13 1 198,86 308,01 470,32 22 221,32 zł
Marzec 18 444,00 1 800,13 1 198,86 308,01 470,32 22 221,32 zł
Kwiecień 18 444,00 1 800,13 1 198,86 308,01 470,32 22 221,32 zł
Maj 18 444,00 1 800,13 1 198,86 308,01 470,32 22 221,32 zł
Czerwiec 18 444,00 1 800,13 1 198,86 308,01 470,32 22 221,32 zł
Lipiec 18 444,00 1 800,13 1 198,86 308,01 470,32 22 221,32 zł
Sierpień 18 444,00 1 800,13 1 198,86 308,01 470,32 22 221,32 zł
Wrzesień 18 444,00 1 800,13 1 198,86 308,01 470,32 22 221,32 zł
Październik 18 444,00 1 138,45 758,16 308,01 470,32 21 118,94 zł
Listopad 18 444,00 0,00 0,00 308,01 470,32 19 222,33 zł
Grudzień 18 444,00 0,00 0,00 308,01 470,32 19 222,33 zł
Rocznie 221 328,00 17 339,62 11 547,90 3 696,12 5 643,84 259 555,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 444 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 677 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 677 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 221 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 385 zł
Zaliczka na podatek 900 zł
Całość - kwota brutto 17 337 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Luty 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Marzec 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Kwiecień 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Maj 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Czerwiec 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Lipiec 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Sierpień 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Wrzesień 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Październik 17 337,00 1 692,09 260,06 0,00 1 384,64 12 308,00 900,00 13 100,21
Listopad 17 337,00 418,72 64,30 0,00 1 516,86 13 483,00 986,00 14 351,12
Grudzień 17 337,00 0,00 0,00 0,00 1 560,33 13 870,00 1 014,00 14 762,67
Rocznie 208 044,00 17 339,62 2 664,90 0,00 16 923,59 150 433,00 11 000,00 160 115,89
Wynagrodzenie pracownika 17 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 692 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 425 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 598 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Luty 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Marzec 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Kwiecień 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Maj 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Czerwiec 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Lipiec 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Sierpień 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Wrzesień 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Październik 17 337,00 1 692,09 1 126,91 0,00 442,10 20 598,10 zł
Listopad 17 337,00 418,72 278,80 0,00 442,10 18 476,62 zł
Grudzień 17 337,00 0,00 0,00 0,00 442,10 17 779,10 zł
Rocznie 208 044,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 305,20 242 236,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 598 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 062 zł
Całość - kwota brutto 15 162 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Luty 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Marzec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Kwiecień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Maj 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Czerwiec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Lipiec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Sierpień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Wrzesień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Październik 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Listopad 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Grudzień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 130,00 2 062,00 13 100,00
Rocznie 181 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 560,00 24 744,00 157 200,00
Wynagrodzenie pracownika 15 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 162 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Luty 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Marzec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Kwiecień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Maj 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Czerwiec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Lipiec 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Sierpień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Wrzesień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Październik 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Listopad 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Grudzień 15 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 162,00 zł
Rocznie 181 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 162 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 162 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 829 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 795 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 829,00 0,00 12 966,00
Luty 15 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 629,00 0,00 11 166,00
Marzec 15 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 629,00 0,00 11 166,00
Kwiecień 15 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 629,00 0,00 11 166,00
Maj 15 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 629,00 0,00 11 166,00
Czerwiec 15 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 629,00 0,00 11 166,00
Lipiec 15 795,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 545,00 0,00 10 986,41
Sierpień 15 795,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 545,00 0,00 10 986,41
Wrzesień 15 795,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 545,00 0,00 10 986,41
Październik 15 795,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 545,00 0,00 10 986,41
Listopad 15 795,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 545,00 0,00 10 986,41
Grudzień 15 795,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 545,00 0,00 10 986,41
Rocznie 189 540,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 53 244,00 0,00 134 714,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 795 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 966 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.