Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 812 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 275 zł
Ubezpieczenie chorobowe 449 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 422 zł
Zaliczka na podatek 1 566 zł
Całość - kwota brutto 18 310 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 1 566,00 12 811,72
Luty 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 1 566,00 12 811,72
Marzec 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 1 566,00 12 811,72
Kwiecień 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 1 566,00 12 811,72
Maj 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 1 566,00 12 811,72
Czerwiec 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 1 566,00 12 811,72
Lipiec 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 1 566,00 12 811,72
Sierpień 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 2 446,00 11 931,72
Wrzesień 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 4 976,00 9 401,72
Październik 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 4 976,00 9 401,72
Listopad 18 310,00 1 787,06 274,65 448,60 1 421,97 15 550,00 4 976,00 9 401,72
Grudzień 18 310,00 648,02 99,60 448,60 1 540,24 16 864,00 5 396,00 10 177,54
Rocznie 219 720,00 20 305,68 3 120,75 5 383,20 17 181,91 187 914,00 16 550,00 139 996,46
Wynagrodzenie pracownika 18 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 306 zł
Fundusz Pracy (FP) 449 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 22 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Luty 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Marzec 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Kwiecień 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Maj 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Czerwiec 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Lipiec 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Sierpień 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Wrzesień 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Październik 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Listopad 18 310,00 1 787,06 1 190,15 305,78 466,91 22 059,90 zł
Grudzień 18 310,00 648,02 431,60 305,78 466,91 20 162,31 zł
Rocznie 219 720,00 20 305,68 13 523,25 3 669,36 5 602,92 262 821,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 812 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 812 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 680 zł
Ubezpieczenie rentowe 258 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 374 zł
Zaliczka na podatek 1 466 zł
Całość - kwota brutto 17 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Luty 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Marzec 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Kwiecień 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Maj 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Czerwiec 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Lipiec 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Sierpień 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Wrzesień 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Październik 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Listopad 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Grudzień 17 208,00 1 679,50 258,12 0,00 1 374,33 12 216,00 1 466,00 12 430,13
Rocznie 206 496,00 20 154,00 3 097,44 0,00 16 491,96 146 592,00 1 104,00 149 161,56
Wynagrodzenie pracownika 17 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 680 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 119 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 422 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 445 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Luty 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Marzec 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Kwiecień 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Maj 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Czerwiec 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Lipiec 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Sierpień 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Wrzesień 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Październik 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Listopad 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Grudzień 17 208,00 1 679,50 1 118,52 0,00 438,81 20 444,83 zł
Rocznie 206 496,00 20 154,00 13 422,24 0,00 5 265,72 245 337,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 445 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 046 zł
Całość - kwota brutto 15 046 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Luty 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Marzec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Kwiecień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Maj 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Czerwiec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Lipiec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Sierpień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Wrzesień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Październik 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Listopad 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Grudzień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Rocznie 180 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 444,00 24 552,00 156 000,00
Wynagrodzenie pracownika 15 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 046 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Luty 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Marzec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Kwiecień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Maj 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Czerwiec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Lipiec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Sierpień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Wrzesień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Październik 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Listopad 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Grudzień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Rocznie 180 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 046 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 046 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 473 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 411 zł
Zaliczka na podatek 2 791 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 675 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 675,00 0,00 0,00 0,00 1 410,75 0,00 2 791,00 0,00 11 473,25
Luty 15 675,00 0,00 0,00 0,00 1 410,75 0,00 4 591,00 0,00 9 673,25
Marzec 15 675,00 0,00 0,00 0,00 1 410,75 0,00 4 591,00 0,00 9 673,25
Kwiecień 15 675,00 0,00 0,00 0,00 1 410,75 0,00 4 591,00 0,00 9 673,25
Maj 15 675,00 0,00 0,00 0,00 1 410,75 0,00 4 591,00 0,00 9 673,25
Czerwiec 15 675,00 0,00 0,00 0,00 1 410,75 0,00 4 591,00 0,00 9 673,25
Lipiec 15 675,00 176,27 72,24 0,00 1 410,75 15,08 4 507,00 0,00 9 493,66
Sierpień 15 675,00 176,27 72,24 0,00 1 410,75 15,08 4 507,00 0,00 9 493,66
Wrzesień 15 675,00 176,27 72,24 0,00 1 410,75 15,08 4 507,00 0,00 9 493,66
Październik 15 675,00 176,27 72,24 0,00 1 410,75 15,08 4 507,00 0,00 9 493,66
Listopad 15 675,00 176,27 72,24 0,00 1 410,75 15,08 4 507,00 0,00 9 493,66
Grudzień 15 675,00 176,27 72,24 0,00 1 410,75 15,08 4 507,00 0,00 9 493,66
Rocznie 188 100,00 1 057,62 433,44 0,00 16 929,00 0,00 52 788,00 0,00 116 801,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 675 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 473 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.