Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 13000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 13 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 275 zł
Ubezpieczenie chorobowe 449 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 422 zł
Zaliczka na podatek 1 375 zł
Całość - kwota brutto 18 306 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 306,00 1 786,67 274,59 448,50 1 421,66 15 546,00 1 375,00 12 999,58
Luty 18 306,00 1 786,67 274,59 448,50 1 421,66 15 546,00 1 375,00 12 999,58
Marzec 18 306,00 1 786,67 274,59 448,50 1 421,66 15 546,00 1 375,00 12 999,58
Kwiecień 18 306,00 1 786,67 274,59 448,50 1 421,66 15 546,00 1 375,00 12 999,58
Maj 18 306,00 1 786,67 274,59 448,50 1 421,66 15 546,00 1 375,00 12 999,58
Czerwiec 18 306,00 1 786,67 274,59 448,50 1 421,66 15 546,00 2 537,00 11 837,58
Lipiec 18 306,00 1 786,67 274,59 448,50 1 421,66 15 546,00 3 751,00 10 623,58
Sierpień 18 306,00 1 786,67 274,59 448,50 1 421,66 15 546,00 3 751,00 10 623,58
Wrzesień 18 306,00 1 104,99 169,83 448,50 1 492,44 16 333,00 3 941,00 11 149,24
Październik 18 306,00 0,00 0,00 448,50 1 607,18 17 608,00 4 251,00 11 999,32
Listopad 18 306,00 0,00 0,00 448,50 1 607,18 17 608,00 4 251,00 11 999,32
Grudzień 18 306,00 0,00 0,00 448,50 1 607,18 17 608,00 4 251,00 11 999,32
Rocznie 219 672,00 15 398,35 2 366,55 5 382,00 17 687,26 193 525,00 33 608,00 145 229,84
Wynagrodzenie pracownika 18 306 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 787 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 306 zł
Fundusz Pracy (FP) 449 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 22 055 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 306,00 1 786,67 1 189,89 305,71 466,81 22 055,08 zł
Luty 18 306,00 1 786,67 1 189,89 305,71 466,81 22 055,08 zł
Marzec 18 306,00 1 786,67 1 189,89 305,71 466,81 22 055,08 zł
Kwiecień 18 306,00 1 786,67 1 189,89 305,71 466,81 22 055,08 zł
Maj 18 306,00 1 786,67 1 189,89 305,71 466,81 22 055,08 zł
Czerwiec 18 306,00 1 786,67 1 189,89 305,71 466,81 22 055,08 zł
Lipiec 18 306,00 1 786,67 1 189,89 305,71 466,81 22 055,08 zł
Sierpień 18 306,00 1 786,67 1 189,89 305,71 466,81 22 055,08 zł
Wrzesień 18 306,00 1 104,99 735,93 305,71 466,81 20 919,44 zł
Październik 18 306,00 0,00 0,00 305,71 466,81 19 078,52 zł
Listopad 18 306,00 0,00 0,00 305,71 466,81 19 078,52 zł
Grudzień 18 306,00 0,00 0,00 305,71 466,81 19 078,52 zł
Rocznie 219 672,00 15 398,35 10 255,05 3 668,52 5 601,72 254 595,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 306 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 22 055 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 13000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 13 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 679 zł
Ubezpieczenie rentowe 258 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 374 zł
Zaliczka na podatek 893 zł
Całość - kwota brutto 17 204 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 204,00 1 679,11 258,06 0,00 1 374,01 12 213,00 893,00 12 999,82
Luty 17 204,00 1 679,11 258,06 0,00 1 374,01 12 213,00 893,00 12 999,82
Marzec 17 204,00 1 679,11 258,06 0,00 1 374,01 12 213,00 893,00 12 999,82
Kwiecień 17 204,00 1 679,11 258,06 0,00 1 374,01 12 213,00 893,00 12 999,82
Maj 17 204,00 1 679,11 258,06 0,00 1 374,01 12 213,00 893,00 12 999,82
Czerwiec 17 204,00 1 679,11 258,06 0,00 1 374,01 12 213,00 893,00 12 999,82
Lipiec 17 204,00 1 679,11 258,06 0,00 1 374,01 12 213,00 893,00 12 999,82
Sierpień 17 204,00 1 679,11 258,06 0,00 1 374,01 12 213,00 893,00 12 999,82
Wrzesień 17 204,00 1 679,11 258,06 0,00 1 374,01 12 213,00 893,00 12 999,82
Październik 17 204,00 286,36 44,01 0,00 1 518,63 13 499,00 987,00 14 368,00
Listopad 17 204,00 0,00 0,00 0,00 1 548,36 13 763,00 1 006,00 14 649,64
Grudzień 17 204,00 0,00 0,00 0,00 1 548,36 13 763,00 1 006,00 14 649,64
Rocznie 206 448,00 15 398,35 2 366,55 0,00 16 981,44 150 942,00 11 036,00 160 665,66
Wynagrodzenie pracownika 17 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 679 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 118 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 422 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 204,00 1 679,11 1 118,26 0,00 438,70 20 440,07 zł
Luty 17 204,00 1 679,11 1 118,26 0,00 438,70 20 440,07 zł
Marzec 17 204,00 1 679,11 1 118,26 0,00 438,70 20 440,07 zł
Kwiecień 17 204,00 1 679,11 1 118,26 0,00 438,70 20 440,07 zł
Maj 17 204,00 1 679,11 1 118,26 0,00 438,70 20 440,07 zł
Czerwiec 17 204,00 1 679,11 1 118,26 0,00 438,70 20 440,07 zł
Lipiec 17 204,00 1 679,11 1 118,26 0,00 438,70 20 440,07 zł
Sierpień 17 204,00 1 679,11 1 118,26 0,00 438,70 20 440,07 zł
Wrzesień 17 204,00 1 679,11 1 118,26 0,00 438,70 20 440,07 zł
Październik 17 204,00 286,36 190,71 0,00 438,70 18 119,77 zł
Listopad 17 204,00 0,00 0,00 0,00 438,70 17 642,70 zł
Grudzień 17 204,00 0,00 0,00 0,00 438,70 17 642,70 zł
Rocznie 206 448,00 15 398,35 10 255,05 0,00 5 264,40 237 365,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 13000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 13 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 046 zł
Całość - kwota brutto 15 046 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Luty 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Marzec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Kwiecień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Maj 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Czerwiec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Lipiec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Sierpień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Wrzesień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Październik 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Listopad 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Grudzień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 2 046,00 13 000,00
Rocznie 180 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 444,00 24 552,00 156 000,00
Wynagrodzenie pracownika 15 046 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 046 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Luty 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Marzec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Kwiecień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Maj 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Czerwiec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Lipiec 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Sierpień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Wrzesień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Październik 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Listopad 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Grudzień 15 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 046,00 zł
Rocznie 180 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 046 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 15 046 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 13000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 13 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 13 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 292 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 674 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 292,00 0,00 13 000,19
Luty 15 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 292,00 0,00 13 000,19
Marzec 15 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 292,00 0,00 13 000,19
Kwiecień 15 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 292,00 0,00 13 000,19
Maj 15 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 292,00 0,00 13 000,19
Czerwiec 15 674,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 3 569,00 0,00 11 723,19
Lipiec 15 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 565,00 0,00 10 481,99
Sierpień 15 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 565,00 0,00 10 481,99
Wrzesień 15 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 565,00 0,00 10 481,99
Październik 15 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 565,00 0,00 10 481,99
Listopad 15 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 565,00 0,00 10 481,99
Grudzień 15 674,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 565,00 0,00 10 481,99
Rocznie 188 088,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 42 419,00 0,00 139 616,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ