Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 360 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 415 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 140 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 802 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Luty 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Marzec 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Kwiecień 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Maj 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Czerwiec 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Lipiec 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Sierpień 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Wrzesień 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Październik 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Listopad 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Grudzień 1 802,00 175,88 27,03 44,15 139,94 1 305,00 0,00 1 415,00
Rocznie 21 624,00 2 110,56 324,36 529,80 0,00 15 660,00 0,00 16 980,00
Wynagrodzenie pracownika 1 802 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 30 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Luty 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Marzec 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Kwiecień 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Maj 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Czerwiec 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Lipiec 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Sierpień 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Wrzesień 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Październik 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Listopad 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Grudzień 1 802,00 175,88 117,13 30,09 45,95 2 171,05 zł
Rocznie 21 624,00 2 110,56 1 405,56 361,08 551,40 26 052,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 802 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 415 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 415 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 144 zł
Zaliczka na podatek 154 zł
Całość - kwota brutto 1 804 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Luty 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Marzec 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Kwiecień 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Maj 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Czerwiec 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Lipiec 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Sierpień 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Wrzesień 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Październik 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Listopad 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Grudzień 1 804,00 176,07 27,06 0,00 144,08 1 281,00 154,00 1 303,07
Rocznie 21 648,00 2 112,84 324,72 0,00 1 728,96 15 372,00 120,00 15 636,84
Wynagrodzenie pracownika 1 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 143 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Luty 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Marzec 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Kwiecień 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Maj 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Czerwiec 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Lipiec 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Sierpień 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Wrzesień 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Październik 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Listopad 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Grudzień 1 804,00 176,07 117,26 0,00 46,00 2 143,33 zł
Rocznie 21 648,00 2 112,84 1 407,12 0,00 552,00 25 719,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 804 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 303 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 303 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 143 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 214 zł
Całość - kwota brutto 1 574 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Luty 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Marzec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Kwiecień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Maj 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Czerwiec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Lipiec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Sierpień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Wrzesień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Październik 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Listopad 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Grudzień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Rocznie 18 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 108,00 2 568,00 16 320,00
Wynagrodzenie pracownika 1 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Luty 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Marzec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Kwiecień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Maj 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Czerwiec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Lipiec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Sierpień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Wrzesień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Październik 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Listopad 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Grudzień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Rocznie 18 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 364 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 093,10
Luty 1 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 093,10
Marzec 1 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 093,10
Kwiecień 1 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 093,10
Maj 1 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 093,10
Czerwiec 1 364,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 093,10
Lipiec 1 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 829,51
Sierpień 1 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 829,51
Wrzesień 1 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 829,51
Październik 1 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 829,51
Listopad 1 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 829,51
Grudzień 1 364,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 829,51
Rocznie 16 368,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 11 535,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 364 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 093 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.