Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1360 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 360 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 140 zł
Zaliczka na podatek 58 zł
Całość - kwota brutto 1 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Luty 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Marzec 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Kwiecień 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Maj 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Czerwiec 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Lipiec 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Sierpień 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Wrzesień 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Październik 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Listopad 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Grudzień 1 806,00 176,27 27,09 44,25 140,26 1 308,00 58,00 1 360,13
Rocznie 21 672,00 2 115,24 325,08 531,00 1 683,12 15 696,00 696,00 16 321,56
Wynagrodzenie pracownika 1 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 30 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 176 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Luty 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Marzec 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Kwiecień 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Maj 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Czerwiec 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Lipiec 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Sierpień 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Wrzesień 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Październik 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Listopad 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Grudzień 1 806,00 176,27 117,39 30,16 46,06 2 175,88 zł
Rocznie 21 672,00 2 115,24 1 408,68 361,92 552,72 26 110,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 176 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1360 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 144 zł
Zaliczka na podatek 93 zł
Całość - kwota brutto 1 799 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Luty 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Marzec 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Kwiecień 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Maj 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Czerwiec 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Lipiec 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Sierpień 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Wrzesień 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Październik 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Listopad 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Grudzień 1 799,00 175,58 26,99 0,00 143,68 1 277,00 93,00 1 359,75
Rocznie 21 588,00 2 106,96 323,88 0,00 1 724,16 15 324,00 1 116,00 16 317,00
Wynagrodzenie pracownika 1 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 137 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Luty 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Marzec 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Kwiecień 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Maj 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Czerwiec 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Lipiec 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Sierpień 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Wrzesień 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Październik 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Listopad 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Grudzień 1 799,00 175,58 116,94 0,00 45,88 2 137,40 zł
Rocznie 21 588,00 2 106,96 1 403,28 0,00 550,56 25 648,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 799 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 137 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1360 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 214 zł
Całość - kwota brutto 1 574 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Luty 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Marzec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Kwiecień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Maj 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Czerwiec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Lipiec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Sierpień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Wrzesień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Październik 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Listopad 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Grudzień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,00 214,00 1 360,00
Rocznie 18 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 108,00 2 568,00 16 320,00
Wynagrodzenie pracownika 1 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Luty 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Marzec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Kwiecień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Maj 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Czerwiec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Lipiec 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Sierpień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Wrzesień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Październik 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Listopad 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Grudzień 1 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 zł
Rocznie 18 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 360 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 360 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1360 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 360 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 722 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 722,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 359,66
Luty 1 722,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 359,66
Marzec 1 722,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 359,66
Kwiecień 1 722,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 359,66
Maj 1 722,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 359,66
Czerwiec 1 722,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 359,66
Lipiec 1 722,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 131,97
Sierpień 1 722,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 131,97
Wrzesień 1 722,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 131,97
Październik 1 722,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 131,97
Listopad 1 722,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 131,97
Grudzień 1 722,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 131,97
Rocznie 20 664,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 14 949,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 722 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 360 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ