Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1370 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 370 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 177 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 816 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Luty 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Marzec 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Kwiecień 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Maj 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Czerwiec 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Lipiec 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Sierpień 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Wrzesień 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Październik 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Listopad 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Grudzień 1 816,00 177,24 27,24 44,49 0,00 1 317,00 0,00 1 567,03
Rocznie 21 792,00 2 126,88 326,88 533,88 0,00 15 804,00 0,00 18 804,36
Wynagrodzenie pracownika 1 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 177 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 30 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 188 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Luty 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Marzec 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Kwiecień 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Maj 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Czerwiec 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Lipiec 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Sierpień 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Wrzesień 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Październik 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Listopad 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Grudzień 1 816,00 177,24 118,04 30,33 46,31 2 187,92 zł
Rocznie 21 792,00 2 126,88 1 416,48 363,96 555,72 26 255,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 816 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 567 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 567 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 188 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1370 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 177 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 145 zł
Zaliczka na podatek 94 zł
Całość - kwota brutto 1 813 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Luty 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Marzec 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Kwiecień 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Maj 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Czerwiec 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Lipiec 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Sierpień 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Wrzesień 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Październik 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Listopad 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Grudzień 1 813,00 176,95 27,20 0,00 144,80 1 287,00 94,00 1 370,05
Rocznie 21 756,00 2 123,40 326,40 0,00 1 737,60 15 444,00 1 128,00 16 440,60
Wynagrodzenie pracownika 1 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 177 zł
Ubezpieczenie rentowe 118 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 154 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Luty 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Marzec 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Kwiecień 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Maj 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Czerwiec 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Lipiec 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Sierpień 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Wrzesień 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Październik 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Listopad 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Grudzień 1 813,00 176,95 117,85 0,00 46,23 2 154,03 zł
Rocznie 21 756,00 2 123,40 1 414,20 0,00 554,76 25 848,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 813 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 154 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1370 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 216 zł
Całość - kwota brutto 1 586 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Luty 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Marzec 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Kwiecień 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Maj 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Czerwiec 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Lipiec 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Sierpień 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Wrzesień 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Październik 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Listopad 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Grudzień 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 216,00 1 370,00
Rocznie 19 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 228,00 2 592,00 16 440,00
Wynagrodzenie pracownika 1 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 586 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Luty 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Marzec 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Kwiecień 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Maj 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Czerwiec 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Lipiec 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Sierpień 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Wrzesień 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Październik 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Listopad 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Grudzień 1 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 586,00 zł
Rocznie 19 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 032,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 586 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 586 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1370 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 370 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00
Luty 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00
Marzec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00
Kwiecień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00
Maj 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00
Czerwiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00
Lipiec 1 370,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 106,41
Sierpień 1 370,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 106,41
Wrzesień 1 370,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 106,41
Październik 1 370,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 106,41
Listopad 1 370,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 106,41
Grudzień 1 370,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 106,41
Rocznie 16 440,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 858,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 370 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.