Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 716 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 773 zł
Ubezpieczenie rentowe 273 zł
Ubezpieczenie chorobowe 445 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 411 zł
Zaliczka na podatek 1 551 zł
Całość - kwota brutto 18 169 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 1 551,00 12 716,01
Luty 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 1 551,00 12 716,01
Marzec 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 1 551,00 12 716,01
Kwiecień 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 1 551,00 12 716,01
Maj 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 1 551,00 12 716,01
Czerwiec 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 1 551,00 12 716,01
Lipiec 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 1 551,00 12 716,01
Sierpień 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 2 236,00 12 031,01
Wrzesień 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 4 937,00 9 330,01
Październik 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 4 937,00 9 330,01
Listopad 18 169,00 1 773,29 272,54 445,14 1 411,02 15 428,00 4 937,00 9 330,01
Grudzień 18 169,00 799,49 122,81 445,14 1 512,14 16 552,00 5 297,00 9 992,42
Rocznie 218 028,00 20 305,68 3 120,75 5 341,68 17 033,36 186 260,00 16 168,00 139 025,53
Wynagrodzenie pracownika 18 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 773 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 181 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 303 zł
Fundusz Pracy (FP) 445 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 890 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Luty 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Marzec 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Kwiecień 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Maj 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Czerwiec 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Lipiec 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Sierpień 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Wrzesień 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Październik 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Listopad 18 169,00 1 773,29 1 180,99 303,42 463,31 21 890,01 zł
Grudzień 18 169,00 799,49 532,36 303,42 463,31 20 267,58 zł
Rocznie 218 028,00 20 305,68 13 523,25 3 641,04 5 559,72 261 057,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 716 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 716 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 890 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 335 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 364 zł
Zaliczka na podatek 1 455 zł
Całość - kwota brutto 17 076 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Luty 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Marzec 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Kwiecień 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Maj 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Czerwiec 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Lipiec 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Sierpień 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Wrzesień 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Październik 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Listopad 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Grudzień 17 076,00 1 666,62 256,14 0,00 1 363,79 12 123,00 1 455,00 12 334,69
Rocznie 204 912,00 19 999,44 3 073,68 0,00 16 365,48 145 476,00 1 092,00 148 016,28
Wynagrodzenie pracownika 17 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 110 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 418 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Luty 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Marzec 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Kwiecień 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Maj 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Czerwiec 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Lipiec 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Sierpień 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Wrzesień 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Październik 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Listopad 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Grudzień 17 076,00 1 666,62 1 109,94 0,00 435,44 20 288,00 zł
Rocznie 204 912,00 19 999,44 13 319,28 0,00 5 225,28 243 456,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 17 076 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 335 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 335 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 031 zł
Całość - kwota brutto 14 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Luty 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Marzec 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Kwiecień 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Maj 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Czerwiec 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Lipiec 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Sierpień 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Wrzesień 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Październik 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Listopad 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Grudzień 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 945,00 2 031,00 12 900,00
Rocznie 179 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 340,00 24 372,00 154 800,00
Wynagrodzenie pracownika 14 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Luty 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Marzec 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Kwiecień 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Maj 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Czerwiec 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Lipiec 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Sierpień 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Wrzesień 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Październik 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Listopad 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Grudzień 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 931,00 zł
Rocznie 179 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 402 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 400 zł
Zaliczka na podatek 2 752 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 554 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 554,00 0,00 0,00 0,00 1 399,86 0,00 2 752,00 0,00 11 402,14
Luty 15 554,00 0,00 0,00 0,00 1 399,86 0,00 4 552,00 0,00 9 602,14
Marzec 15 554,00 0,00 0,00 0,00 1 399,86 0,00 4 552,00 0,00 9 602,14
Kwiecień 15 554,00 0,00 0,00 0,00 1 399,86 0,00 4 552,00 0,00 9 602,14
Maj 15 554,00 0,00 0,00 0,00 1 399,86 0,00 4 552,00 0,00 9 602,14
Czerwiec 15 554,00 0,00 0,00 0,00 1 399,86 0,00 4 552,00 0,00 9 602,14
Lipiec 15 554,00 176,27 72,24 0,00 1 399,86 15,08 4 468,00 0,00 9 422,55
Sierpień 15 554,00 176,27 72,24 0,00 1 399,86 15,08 4 468,00 0,00 9 422,55
Wrzesień 15 554,00 176,27 72,24 0,00 1 399,86 15,08 4 468,00 0,00 9 422,55
Październik 15 554,00 176,27 72,24 0,00 1 399,86 15,08 4 468,00 0,00 9 422,55
Listopad 15 554,00 176,27 72,24 0,00 1 399,86 15,08 4 468,00 0,00 9 422,55
Grudzień 15 554,00 176,27 72,24 0,00 1 399,86 15,08 4 468,00 0,00 9 422,55
Rocznie 186 648,00 1 057,62 433,44 0,00 16 798,32 0,00 52 320,00 0,00 115 948,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 554 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 402 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.