Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 619 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie chorobowe 442 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 400 zł
Zaliczka na podatek 1 537 zł
Całość - kwota brutto 18 027 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 1 537,00 12 618,50
Luty 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 1 537,00 12 618,50
Marzec 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 1 537,00 12 618,50
Kwiecień 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 1 537,00 12 618,50
Maj 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 1 537,00 12 618,50
Czerwiec 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 1 537,00 12 618,50
Lipiec 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 1 537,00 12 618,50
Sierpień 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 2 025,00 12 130,50
Wrzesień 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 4 898,00 9 257,50
Październik 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 4 898,00 9 257,50
Listopad 18 027,00 1 759,44 270,41 441,66 1 399,99 15 305,00 4 898,00 9 257,50
Grudzień 18 027,00 951,84 146,24 441,66 1 483,85 16 237,00 5 196,00 9 807,41
Rocznie 216 324,00 20 305,68 3 120,75 5 299,92 16 883,74 184 592,00 15 790,00 138 039,91
Wynagrodzenie pracownika 18 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 172 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 301 zł
Fundusz Pracy (FP) 442 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 719 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Luty 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Marzec 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Kwiecień 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Maj 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Czerwiec 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Lipiec 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Sierpień 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Wrzesień 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Październik 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Listopad 18 027,00 1 759,44 1 171,76 301,05 459,69 21 718,94 zł
Grudzień 18 027,00 951,84 633,89 301,05 459,69 20 373,47 zł
Rocznie 216 324,00 20 305,68 13 523,25 3 612,60 5 516,28 259 281,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 027 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 619 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 619 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 719 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 239 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 353 zł
Zaliczka na podatek 1 443 zł
Całość - kwota brutto 16 944 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Luty 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Marzec 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Kwiecień 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Maj 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Czerwiec 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Lipiec 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Sierpień 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Wrzesień 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Październik 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Listopad 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Grudzień 16 944,00 1 653,73 254,16 0,00 1 353,25 12 029,00 1 443,00 12 239,38
Rocznie 203 328,00 19 844,76 3 049,92 0,00 16 239,00 144 348,00 1 080,00 146 872,56
Wynagrodzenie pracownika 16 944 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 101 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 415 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 131 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Luty 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Marzec 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Kwiecień 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Maj 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Czerwiec 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Lipiec 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Sierpień 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Wrzesień 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Październik 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Listopad 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Grudzień 16 944,00 1 653,73 1 101,36 0,00 432,07 20 131,16 zł
Rocznie 203 328,00 19 844,76 13 216,32 0,00 5 184,84 241 573,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 239 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 239 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 131 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 015 zł
Całość - kwota brutto 14 815 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Luty 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Marzec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Kwiecień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Maj 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Czerwiec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Lipiec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Sierpień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Wrzesień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Październik 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Listopad 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Grudzień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Rocznie 177 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 224,00 24 180,00 153 600,00
Wynagrodzenie pracownika 14 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 815 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Luty 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Marzec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Kwiecień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Maj 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Czerwiec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Lipiec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Sierpień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Wrzesień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Październik 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Listopad 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Grudzień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Rocznie 177 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 815 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 331 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 389 zł
Zaliczka na podatek 2 714 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 434 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 434,00 0,00 0,00 0,00 1 389,06 0,00 2 714,00 0,00 11 330,94
Luty 15 434,00 0,00 0,00 0,00 1 389,06 0,00 4 514,00 0,00 9 530,94
Marzec 15 434,00 0,00 0,00 0,00 1 389,06 0,00 4 514,00 0,00 9 530,94
Kwiecień 15 434,00 0,00 0,00 0,00 1 389,06 0,00 4 514,00 0,00 9 530,94
Maj 15 434,00 0,00 0,00 0,00 1 389,06 0,00 4 514,00 0,00 9 530,94
Czerwiec 15 434,00 0,00 0,00 0,00 1 389,06 0,00 4 514,00 0,00 9 530,94
Lipiec 15 434,00 176,27 72,24 0,00 1 389,06 15,08 4 429,00 0,00 9 352,35
Sierpień 15 434,00 176,27 72,24 0,00 1 389,06 15,08 4 429,00 0,00 9 352,35
Wrzesień 15 434,00 176,27 72,24 0,00 1 389,06 15,08 4 429,00 0,00 9 352,35
Październik 15 434,00 176,27 72,24 0,00 1 389,06 15,08 4 429,00 0,00 9 352,35
Listopad 15 434,00 176,27 72,24 0,00 1 389,06 15,08 4 429,00 0,00 9 352,35
Grudzień 15 434,00 176,27 72,24 0,00 1 389,06 15,08 4 429,00 0,00 9 352,35
Rocznie 185 208,00 1 057,62 433,44 0,00 16 668,72 0,00 51 858,00 0,00 115 099,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 434 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 331 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.