Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 270 zł
Ubezpieczenie chorobowe 441 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 399 zł
Zaliczka na podatek 776 zł
Całość - kwota brutto 18 019 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 18 019,00 1 758,65 270,29 441,47 1 399,37 15 299,00 776,00 13 373,22
Luty 18 019,00 1 758,65 270,29 441,47 1 399,37 15 299,00 776,00 13 373,22
Marzec 18 019,00 1 758,65 270,29 441,47 1 399,37 15 299,00 776,00 13 373,22
Kwiecień 18 019,00 1 758,65 270,29 441,47 1 399,37 15 299,00 776,00 13 373,22
Maj 18 019,00 1 758,65 270,29 441,47 1 399,37 15 299,00 776,00 13 373,22
Czerwiec 18 019,00 1 758,65 270,29 441,47 1 399,37 15 299,00 776,00 13 373,22
Lipiec 18 019,00 1 758,65 270,29 441,47 1 399,37 15 299,00 776,00 13 373,22
Sierpień 18 019,00 1 758,65 270,29 441,47 1 399,37 15 299,00 1 135,00 13 014,22
Wrzesień 18 019,00 1 758,65 270,29 441,47 1 399,37 15 299,00 3 496,00 10 653,22
Październik 18 019,00 1 511,77 232,29 441,47 1 425,01 15 583,00 3 562,00 10 846,46
Listopad 18 019,00 0,00 0,00 441,47 1 581,98 17 328,00 3 963,00 12 032,55
Grudzień 18 019,00 0,00 0,00 441,47 1 581,98 17 328,00 3 963,00 12 032,55
Rocznie 216 228,00 17 339,62 2 664,90 5 297,64 17 183,30 187 930,00 21 551,00 152 191,54
Wynagrodzenie pracownika 18 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 759 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 171 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 301 zł
Fundusz Pracy (FP) 441 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 709 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 18 019,00 1 758,65 1 171,24 300,92 459,49 21 709,30 zł
Luty 18 019,00 1 758,65 1 171,24 300,92 459,49 21 709,30 zł
Marzec 18 019,00 1 758,65 1 171,24 300,92 459,49 21 709,30 zł
Kwiecień 18 019,00 1 758,65 1 171,24 300,92 459,49 21 709,30 zł
Maj 18 019,00 1 758,65 1 171,24 300,92 459,49 21 709,30 zł
Czerwiec 18 019,00 1 758,65 1 171,24 300,92 459,49 21 709,30 zł
Lipiec 18 019,00 1 758,65 1 171,24 300,92 459,49 21 709,30 zł
Sierpień 18 019,00 1 758,65 1 171,24 300,92 459,49 21 709,30 zł
Wrzesień 18 019,00 1 758,65 1 171,24 300,92 459,49 21 709,30 zł
Październik 18 019,00 1 511,77 1 006,74 300,92 459,49 21 297,92 zł
Listopad 18 019,00 0,00 0,00 300,92 459,49 18 779,41 zł
Grudzień 18 019,00 0,00 0,00 300,92 459,49 18 779,41 zł
Rocznie 216 228,00 17 339,62 11 547,90 3 611,04 5 513,88 254 240,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 18 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 373 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 373 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 709 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 653 zł
Ubezpieczenie rentowe 254 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 353 zł
Zaliczka na podatek 879 zł
Całość - kwota brutto 16 939 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Luty 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Marzec 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Kwiecień 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Maj 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Czerwiec 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Lipiec 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Sierpień 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Wrzesień 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Październik 16 939,00 1 653,25 254,09 0,00 1 352,85 12 025,00 879,00 12 799,81
Listopad 16 939,00 807,12 124,00 0,00 1 440,71 12 806,00 936,00 13 631,17
Grudzień 16 939,00 0,00 0,00 0,00 1 524,51 13 551,00 991,00 14 423,49
Rocznie 203 268,00 17 339,62 2 664,90 0,00 16 493,72 146 607,00 10 717,00 156 052,76
Wynagrodzenie pracownika 16 939 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 653 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 101 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 415 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Luty 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Marzec 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Kwiecień 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Maj 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Czerwiec 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Lipiec 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Sierpień 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Wrzesień 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Październik 16 939,00 1 653,25 1 101,04 0,00 431,95 20 125,24 zł
Listopad 16 939,00 807,12 537,50 0,00 431,95 18 715,57 zł
Grudzień 16 939,00 0,00 0,00 0,00 431,95 17 370,95 zł
Rocznie 203 268,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 183,40 237 338,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 939 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 015 zł
Całość - kwota brutto 14 815 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Luty 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Marzec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Kwiecień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Maj 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Czerwiec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Lipiec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Sierpień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Wrzesień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Październik 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Listopad 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Grudzień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 852,00 2 015,00 12 800,00
Rocznie 177 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 224,00 24 180,00 153 600,00
Wynagrodzenie pracownika 14 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 815 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Luty 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Marzec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Kwiecień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Maj 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Czerwiec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Lipiec 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Sierpień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Wrzesień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Październik 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Listopad 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Grudzień 14 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 815,00 zł
Rocznie 177 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 815 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 714 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 434 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 714,00 0,00 12 720,00
Luty 15 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 0,00 10 920,00
Marzec 15 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 0,00 10 920,00
Kwiecień 15 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 0,00 10 920,00
Maj 15 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 0,00 10 920,00
Czerwiec 15 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 514,00 0,00 10 920,00
Lipiec 15 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 429,00 0,00 10 741,41
Sierpień 15 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 429,00 0,00 10 741,41
Wrzesień 15 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 429,00 0,00 10 741,41
Październik 15 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 429,00 0,00 10 741,41
Listopad 15 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 429,00 0,00 10 741,41
Grudzień 15 434,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 429,00 0,00 10 741,41
Rocznie 185 208,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 51 858,00 0,00 131 768,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 434 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 720 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.