Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 522 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie chorobowe 438 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 389 zł
Zaliczka na podatek 1 522 zł
Całość - kwota brutto 17 885 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 1 522,00 12 521,99
Luty 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 1 522,00 12 521,99
Marzec 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 1 522,00 12 521,99
Kwiecień 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 1 522,00 12 521,99
Maj 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 1 522,00 12 521,99
Czerwiec 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 1 522,00 12 521,99
Lipiec 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 1 522,00 12 521,99
Sierpień 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 1 815,00 12 228,99
Wrzesień 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 4 859,00 9 184,99
Październik 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 4 859,00 9 184,99
Listopad 17 885,00 1 745,58 268,28 438,18 1 388,97 15 183,00 4 859,00 9 184,99
Grudzień 17 885,00 1 104,30 169,67 438,18 1 455,56 15 923,00 5 095,00 9 622,29
Rocznie 214 620,00 20 305,68 3 120,75 5 258,16 16 734,23 182 936,00 15 407,00 137 060,18
Wynagrodzenie pracownika 17 885 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 746 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 163 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 299 zł
Fundusz Pracy (FP) 438 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 548 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Luty 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Marzec 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Kwiecień 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Maj 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Czerwiec 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Lipiec 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Sierpień 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Wrzesień 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Październik 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Listopad 17 885,00 1 745,58 1 162,53 298,68 456,07 21 547,86 zł
Grudzień 17 885,00 1 104,30 735,42 298,68 456,07 20 479,47 zł
Rocznie 214 620,00 20 305,68 13 523,25 3 584,16 5 472,84 257 505,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 885 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 522 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 522 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 548 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 252 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 343 zł
Zaliczka na podatek 1 432 zł
Całość - kwota brutto 16 811 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Luty 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Marzec 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Kwiecień 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Maj 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Czerwiec 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Lipiec 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Sierpień 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Wrzesień 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Październik 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Listopad 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Grudzień 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 1 432,00 12 143,37
Rocznie 201 732,00 19 689,00 3 026,04 0,00 16 111,56 143 208,00 1 068,00 145 720,44
Wynagrodzenie pracownika 16 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 093 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 412 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 19 973 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Luty 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Marzec 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Kwiecień 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Maj 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Czerwiec 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Lipiec 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Sierpień 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Wrzesień 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Październik 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Listopad 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Grudzień 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Rocznie 201 732,00 19 689,00 13 112,64 0,00 5 144,16 239 677,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 143 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 143 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 973 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 999 zł
Całość - kwota brutto 14 699 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Luty 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Marzec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Kwiecień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Maj 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Czerwiec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Lipiec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Sierpień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Wrzesień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Październik 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Listopad 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Grudzień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Rocznie 176 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 108,00 23 988,00 152 400,00
Wynagrodzenie pracownika 14 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Luty 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Marzec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Kwiecień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Maj 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Czerwiec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Lipiec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Sierpień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Wrzesień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Październik 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Listopad 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Grudzień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Rocznie 176 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 378 zł
Zaliczka na podatek 2 675 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 313 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 313,00 0,00 0,00 0,00 1 378,17 0,00 2 675,00 0,00 11 259,83
Luty 15 313,00 0,00 0,00 0,00 1 378,17 0,00 4 475,00 0,00 9 459,83
Marzec 15 313,00 0,00 0,00 0,00 1 378,17 0,00 4 475,00 0,00 9 459,83
Kwiecień 15 313,00 0,00 0,00 0,00 1 378,17 0,00 4 475,00 0,00 9 459,83
Maj 15 313,00 0,00 0,00 0,00 1 378,17 0,00 4 475,00 0,00 9 459,83
Czerwiec 15 313,00 0,00 0,00 0,00 1 378,17 0,00 4 475,00 0,00 9 459,83
Lipiec 15 313,00 176,27 72,24 0,00 1 378,17 15,08 4 391,00 0,00 9 280,24
Sierpień 15 313,00 176,27 72,24 0,00 1 378,17 15,08 4 391,00 0,00 9 280,24
Wrzesień 15 313,00 176,27 72,24 0,00 1 378,17 15,08 4 391,00 0,00 9 280,24
Październik 15 313,00 176,27 72,24 0,00 1 378,17 15,08 4 391,00 0,00 9 280,24
Listopad 15 313,00 176,27 72,24 0,00 1 378,17 15,08 4 391,00 0,00 9 280,24
Grudzień 15 313,00 176,27 72,24 0,00 1 378,17 15,08 4 391,00 0,00 9 280,24
Rocznie 183 756,00 1 057,62 433,44 0,00 16 538,04 0,00 51 396,00 0,00 114 240,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 260 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.