Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 745 zł
Ubezpieczenie rentowe 268 zł
Ubezpieczenie chorobowe 438 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 388 zł
Zaliczka na podatek 767 zł
Całość - kwota brutto 17 877 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 877,00 1 744,80 268,16 437,99 1 388,34 15 176,00 767,00 13 270,71
Luty 17 877,00 1 744,80 268,16 437,99 1 388,34 15 176,00 767,00 13 270,71
Marzec 17 877,00 1 744,80 268,16 437,99 1 388,34 15 176,00 767,00 13 270,71
Kwiecień 17 877,00 1 744,80 268,16 437,99 1 388,34 15 176,00 767,00 13 270,71
Maj 17 877,00 1 744,80 268,16 437,99 1 388,34 15 176,00 767,00 13 270,71
Czerwiec 17 877,00 1 744,80 268,16 437,99 1 388,34 15 176,00 767,00 13 270,71
Lipiec 17 877,00 1 744,80 268,16 437,99 1 388,34 15 176,00 767,00 13 270,71
Sierpień 17 877,00 1 744,80 268,16 437,99 1 388,34 15 176,00 978,00 13 059,71
Wrzesień 17 877,00 1 744,80 268,16 437,99 1 388,34 15 176,00 3 468,00 10 569,71
Październik 17 877,00 1 636,42 251,46 437,99 1 399,60 15 301,00 3 497,00 10 654,53
Listopad 17 877,00 0,00 0,00 437,99 1 569,51 17 189,00 3 931,00 11 938,50
Grudzień 17 877,00 0,00 0,00 437,99 1 569,51 17 189,00 3 931,00 11 938,50
Rocznie 214 524,00 17 339,62 2 664,90 5 255,88 17 033,68 186 263,00 21 174,00 151 055,92
Wynagrodzenie pracownika 17 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 745 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 162 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 299 zł
Fundusz Pracy (FP) 438 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 538 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 877,00 1 744,80 1 162,01 298,55 455,87 21 538,23 zł
Luty 17 877,00 1 744,80 1 162,01 298,55 455,87 21 538,23 zł
Marzec 17 877,00 1 744,80 1 162,01 298,55 455,87 21 538,23 zł
Kwiecień 17 877,00 1 744,80 1 162,01 298,55 455,87 21 538,23 zł
Maj 17 877,00 1 744,80 1 162,01 298,55 455,87 21 538,23 zł
Czerwiec 17 877,00 1 744,80 1 162,01 298,55 455,87 21 538,23 zł
Lipiec 17 877,00 1 744,80 1 162,01 298,55 455,87 21 538,23 zł
Sierpień 17 877,00 1 744,80 1 162,01 298,55 455,87 21 538,23 zł
Wrzesień 17 877,00 1 744,80 1 162,01 298,55 455,87 21 538,23 zł
Październik 17 877,00 1 636,42 1 089,81 298,55 455,87 21 357,65 zł
Listopad 17 877,00 0,00 0,00 298,55 455,87 18 631,42 zł
Grudzień 17 877,00 0,00 0,00 298,55 455,87 18 631,42 zł
Rocznie 214 524,00 17 339,62 11 547,90 3 582,60 5 470,44 252 464,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 877 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 271 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 271 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 538 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 252 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 343 zł
Zaliczka na podatek 873 zł
Całość - kwota brutto 16 811 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Luty 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Marzec 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Kwiecień 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Maj 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Czerwiec 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Lipiec 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Sierpień 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Wrzesień 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Październik 16 811,00 1 640,75 252,17 0,00 1 342,63 11 934,00 873,00 12 702,45
Listopad 16 811,00 932,12 143,20 0,00 1 416,21 12 589,00 921,00 13 398,47
Grudzień 16 811,00 0,00 0,00 0,00 1 512,99 13 449,00 983,00 14 315,01
Rocznie 201 732,00 17 339,62 2 664,90 0,00 16 355,50 145 378,00 10 634,00 154 737,98
Wynagrodzenie pracownika 16 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 641 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 093 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 412 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 19 973 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Luty 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Marzec 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Kwiecień 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Maj 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Czerwiec 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Lipiec 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Sierpień 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Wrzesień 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Październik 16 811,00 1 640,75 1 092,72 0,00 428,68 19 973,15 zł
Listopad 16 811,00 932,12 620,70 0,00 428,68 18 792,50 zł
Grudzień 16 811,00 0,00 0,00 0,00 428,68 17 239,68 zł
Rocznie 201 732,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 144,16 235 763,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 702 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 702 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 973 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 999 zł
Całość - kwota brutto 14 699 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Luty 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Marzec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Kwiecień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Maj 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Czerwiec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Lipiec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Sierpień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Wrzesień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Październik 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Listopad 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Grudzień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 759,00 1 999,00 12 700,00
Rocznie 176 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 108,00 23 988,00 152 400,00
Wynagrodzenie pracownika 14 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Luty 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Marzec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Kwiecień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Maj 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Czerwiec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Lipiec 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Sierpień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Wrzesień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Październik 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Listopad 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Grudzień 14 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699,00 zł
Rocznie 176 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 675 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 313 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 675,00 0,00 12 638,00
Luty 15 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 475,00 0,00 10 838,00
Marzec 15 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 475,00 0,00 10 838,00
Kwiecień 15 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 475,00 0,00 10 838,00
Maj 15 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 475,00 0,00 10 838,00
Czerwiec 15 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 475,00 0,00 10 838,00
Lipiec 15 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 391,00 0,00 10 658,41
Sierpień 15 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 391,00 0,00 10 658,41
Wrzesień 15 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 391,00 0,00 10 658,41
Październik 15 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 391,00 0,00 10 658,41
Listopad 15 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 391,00 0,00 10 658,41
Grudzień 15 313,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 391,00 0,00 10 658,41
Rocznie 183 756,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 51 396,00 0,00 130 778,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 638 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.