Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 266 zł
Ubezpieczenie chorobowe 435 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 378 zł
Zaliczka na podatek 1 507 zł
Całość - kwota brutto 17 743 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to sierpień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 1 507,00 12 425,49
Luty 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 1 507,00 12 425,49
Marzec 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 1 507,00 12 425,49
Kwiecień 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 1 507,00 12 425,49
Maj 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 1 507,00 12 425,49
Czerwiec 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 1 507,00 12 425,49
Lipiec 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 1 507,00 12 425,49
Sierpień 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 1 603,00 12 329,49
Wrzesień 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 4 819,00 9 113,49
Październik 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 4 819,00 9 113,49
Listopad 17 743,00 1 731,72 266,15 434,70 1 377,94 15 060,00 4 819,00 9 113,49
Grudzień 17 743,00 1 256,76 193,10 434,70 1 427,26 15 608,00 4 995,00 9 436,18
Rocznie 212 916,00 20 305,68 3 120,75 5 216,40 16 584,60 181 268,00 15 018,00 136 084,57
Wynagrodzenie pracownika 17 743 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 732 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 153 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 296 zł
Fundusz Pracy (FP) 435 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 377 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Luty 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Marzec 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Kwiecień 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Maj 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Czerwiec 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Lipiec 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Sierpień 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Wrzesień 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Październik 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Listopad 17 743,00 1 731,72 1 153,30 296,31 452,44 21 376,77 zł
Grudzień 17 743,00 1 256,76 836,95 296,31 452,44 20 585,46 zł
Rocznie 212 916,00 20 305,68 13 523,25 3 555,72 5 429,28 255 729,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 743 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 425 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 425 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 377 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 250 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 332 zł
Zaliczka na podatek 1 421 zł
Całość - kwota brutto 16 679 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Luty 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Marzec 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Kwiecień 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Maj 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Czerwiec 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Lipiec 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Sierpień 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Wrzesień 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Październik 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Listopad 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Grudzień 16 679,00 1 627,87 250,19 0,00 1 332,08 11 841,00 1 421,00 12 047,94
Rocznie 200 148,00 19 534,44 3 002,28 0,00 15 984,96 142 092,00 1 068,00 144 575,28
Wynagrodzenie pracownika 16 679 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 084 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 409 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 19 816 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Luty 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Marzec 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Kwiecień 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Maj 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Czerwiec 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Lipiec 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Sierpień 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Wrzesień 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Październik 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Listopad 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Grudzień 16 679,00 1 627,87 1 084,14 0,00 425,32 19 816,33 zł
Rocznie 200 148,00 19 534,44 13 009,68 0,00 5 103,84 237 795,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 679 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 048 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 048 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 816 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 983 zł
Całość - kwota brutto 14 583 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Luty 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Marzec 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Kwiecień 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Maj 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Czerwiec 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Lipiec 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Sierpień 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Wrzesień 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Październik 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Listopad 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Grudzień 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 666,00 1 983,00 12 600,00
Rocznie 174 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 992,00 23 796,00 151 200,00
Wynagrodzenie pracownika 14 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Luty 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Marzec 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Kwiecień 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Maj 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Czerwiec 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Lipiec 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Sierpień 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Wrzesień 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Październik 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Listopad 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Grudzień 14 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583,00 zł
Rocznie 174 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 583 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 367 zł
Zaliczka na podatek 2 637 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 193 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 193,00 0,00 0,00 0,00 1 367,37 0,00 2 637,00 0,00 11 188,63
Luty 15 193,00 0,00 0,00 0,00 1 367,37 0,00 4 437,00 0,00 9 388,63
Marzec 15 193,00 0,00 0,00 0,00 1 367,37 0,00 4 437,00 0,00 9 388,63
Kwiecień 15 193,00 0,00 0,00 0,00 1 367,37 0,00 4 437,00 0,00 9 388,63
Maj 15 193,00 0,00 0,00 0,00 1 367,37 0,00 4 437,00 0,00 9 388,63
Czerwiec 15 193,00 0,00 0,00 0,00 1 367,37 0,00 4 437,00 0,00 9 388,63
Lipiec 15 193,00 176,27 72,24 0,00 1 367,37 15,08 4 352,00 0,00 9 210,04
Sierpień 15 193,00 176,27 72,24 0,00 1 367,37 15,08 4 352,00 0,00 9 210,04
Wrzesień 15 193,00 176,27 72,24 0,00 1 367,37 15,08 4 352,00 0,00 9 210,04
Październik 15 193,00 176,27 72,24 0,00 1 367,37 15,08 4 352,00 0,00 9 210,04
Listopad 15 193,00 176,27 72,24 0,00 1 367,37 15,08 4 352,00 0,00 9 210,04
Grudzień 15 193,00 176,27 72,24 0,00 1 367,37 15,08 4 352,00 0,00 9 210,04
Rocznie 182 316,00 1 057,62 433,44 0,00 16 408,44 0,00 50 934,00 0,00 113 392,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 193 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 189 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.