Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie chorobowe 431 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 366 zł
Zaliczka na podatek 747 zł
Całość - kwota brutto 17 594 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 747,00 13 068,50
Luty 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 747,00 13 068,50
Marzec 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 747,00 13 068,50
Kwiecień 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 747,00 13 068,50
Maj 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 747,00 13 068,50
Czerwiec 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 747,00 13 068,50
Lipiec 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 747,00 13 068,50
Sierpień 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 747,00 13 068,50
Wrzesień 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 3 238,00 10 577,50
Październik 17 594,00 1 717,17 263,91 431,05 1 366,37 14 932,00 3 412,00 10 403,50
Listopad 17 594,00 167,92 25,80 431,05 1 527,23 16 719,00 3 823,00 11 619,00
Grudzień 17 594,00 0,00 0,00 431,05 1 544,67 16 913,00 3 867,00 11 751,28
Rocznie 211 128,00 17 339,62 2 664,90 5 172,60 16 735,60 182 952,00 20 316,00 148 899,28
Wynagrodzenie pracownika 17 594 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 717 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 294 zł
Fundusz Pracy (FP) 431 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 197 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Luty 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Marzec 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Kwiecień 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Maj 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Czerwiec 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Lipiec 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Sierpień 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Wrzesień 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Październik 17 594,00 1 717,17 1 143,61 293,82 448,64 21 197,24 zł
Listopad 17 594,00 167,92 111,80 293,82 448,64 18 616,18 zł
Grudzień 17 594,00 0,00 0,00 293,82 448,64 18 336,46 zł
Rocznie 211 128,00 17 339,62 11 547,90 3 525,84 5 383,68 248 925,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 594 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 069 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 13 069 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 197 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 321 zł
Zaliczka na podatek 859 zł
Całość - kwota brutto 16 543 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Luty 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Marzec 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Kwiecień 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Maj 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Czerwiec 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Lipiec 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Sierpień 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Wrzesień 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Październik 16 543,00 1 614,60 248,15 0,00 1 321,22 11 744,00 859,00 12 500,03
Listopad 16 543,00 1 193,62 183,40 0,00 1 364,94 12 133,00 887,00 12 914,04
Grudzień 16 543,00 0,00 0,00 0,00 1 488,87 13 234,00 968,00 14 086,13
Rocznie 198 516,00 17 339,62 2 664,90 0,00 16 066,01 142 807,00 10 445,00 152 000,47
Wynagrodzenie pracownika 16 543 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 075 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 405 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 19 655 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Luty 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Marzec 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Kwiecień 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Maj 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Czerwiec 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Lipiec 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Sierpień 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Wrzesień 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Październik 16 543,00 1 614,60 1 075,30 0,00 421,84 19 654,74 zł
Listopad 16 543,00 1 193,62 794,90 0,00 421,84 18 953,36 zł
Grudzień 16 543,00 0,00 0,00 0,00 421,84 16 964,84 zł
Rocznie 198 516,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 062,08 232 465,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 543 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 655 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 968 zł
Całość - kwota brutto 14 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Luty 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Marzec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Kwiecień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Maj 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Czerwiec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Lipiec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Sierpień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Wrzesień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Październik 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Listopad 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Grudzień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Rocznie 173 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 888,00 23 616,00 150 000,00
Wynagrodzenie pracownika 14 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 468 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Luty 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Marzec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Kwiecień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Maj 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Czerwiec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Lipiec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Sierpień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Wrzesień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Październik 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Listopad 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Grudzień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Rocznie 173 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 468 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 474 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 598 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 072 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 598,00 0,00 12 474,00
Luty 15 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 0,00 10 674,00
Marzec 15 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 0,00 10 674,00
Kwiecień 15 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 0,00 10 674,00
Maj 15 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 0,00 10 674,00
Czerwiec 15 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 0,00 10 674,00
Lipiec 15 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 314,00 0,00 10 494,41
Sierpień 15 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 314,00 0,00 10 494,41
Wrzesień 15 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 314,00 0,00 10 494,41
Październik 15 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 314,00 0,00 10 494,41
Listopad 15 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 314,00 0,00 10 494,41
Grudzień 15 072,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 314,00 0,00 10 494,41
Rocznie 180 864,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 50 472,00 0,00 128 810,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 474 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.