Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 264 zł
Ubezpieczenie chorobowe 431 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 367 zł
Zaliczka na podatek 1 493 zł
Całość - kwota brutto 17 602 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 1 493,00 12 328,77
Luty 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 1 493,00 12 328,77
Marzec 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 1 493,00 12 328,77
Kwiecień 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 1 493,00 12 328,77
Maj 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 1 493,00 12 328,77
Czerwiec 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 1 493,00 12 328,77
Lipiec 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 1 493,00 12 328,77
Sierpień 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 1 493,00 12 328,77
Wrzesień 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 4 624,00 9 197,77
Październik 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 4 780,00 9 041,77
Listopad 17 602,00 1 717,96 264,03 431,25 1 366,99 14 939,00 4 780,00 9 041,77
Grudzień 17 602,00 1 408,12 216,42 431,25 1 399,16 15 296,00 4 895,00 9 252,05
Rocznie 211 224,00 20 305,68 3 120,75 5 175,00 16 436,05 179 625,00 14 587,00 135 163,52
Wynagrodzenie pracownika 17 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 718 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 144 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 294 zł
Fundusz Pracy (FP) 431 zł
FGŚP 18 zł
Cała kwota 21 207 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Luty 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Marzec 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Kwiecień 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Maj 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Czerwiec 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Lipiec 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Sierpień 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Wrzesień 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Październik 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Listopad 17 602,00 1 717,96 1 144,13 293,95 448,85 21 206,89 zł
Grudzień 17 602,00 1 408,12 937,82 293,95 448,85 20 690,74 zł
Rocznie 211 224,00 20 305,68 13 523,25 3 527,40 5 386,20 253 966,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 329 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 329 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 207 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 953 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 248 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 322 zł
Zaliczka na podatek 1 410 zł
Całość - kwota brutto 16 547 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Luty 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Marzec 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Kwiecień 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Maj 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Czerwiec 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Lipiec 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Sierpień 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Wrzesień 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Październik 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Listopad 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Grudzień 16 547,00 1 614,99 248,21 0,00 1 321,54 11 747,00 1 410,00 11 952,62
Rocznie 198 564,00 19 379,88 2 978,52 0,00 15 858,48 140 964,00 1 056,00 143 431,44
Wynagrodzenie pracownika 16 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 076 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 405 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 19 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Luty 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Marzec 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Kwiecień 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Maj 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Czerwiec 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Lipiec 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Sierpień 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Wrzesień 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Październik 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Listopad 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Grudzień 16 547,00 1 614,99 1 075,56 0,00 421,95 19 659,50 zł
Rocznie 198 564,00 19 379,88 12 906,72 0,00 5 063,40 235 914,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 547 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 953 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 953 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 968 zł
Całość - kwota brutto 14 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Luty 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Marzec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Kwiecień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Maj 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Czerwiec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Lipiec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Sierpień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Wrzesień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Październik 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Listopad 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Grudzień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 574,00 1 968,00 12 500,00
Rocznie 173 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 888,00 23 616,00 150 000,00
Wynagrodzenie pracownika 14 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 468 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Luty 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Marzec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Kwiecień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Maj 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Czerwiec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Lipiec 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Sierpień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Wrzesień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Październik 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Listopad 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Grudzień 14 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 468,00 zł
Rocznie 173 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 468 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 356 zł
Zaliczka na podatek 2 598 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 072 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 072,00 0,00 0,00 0,00 1 356,48 0,00 2 598,00 0,00 11 117,52
Luty 15 072,00 0,00 0,00 0,00 1 356,48 0,00 4 398,00 0,00 9 317,52
Marzec 15 072,00 0,00 0,00 0,00 1 356,48 0,00 4 398,00 0,00 9 317,52
Kwiecień 15 072,00 0,00 0,00 0,00 1 356,48 0,00 4 398,00 0,00 9 317,52
Maj 15 072,00 0,00 0,00 0,00 1 356,48 0,00 4 398,00 0,00 9 317,52
Czerwiec 15 072,00 0,00 0,00 0,00 1 356,48 0,00 4 398,00 0,00 9 317,52
Lipiec 15 072,00 176,27 72,24 0,00 1 356,48 15,08 4 314,00 0,00 9 137,93
Sierpień 15 072,00 176,27 72,24 0,00 1 356,48 15,08 4 314,00 0,00 9 137,93
Wrzesień 15 072,00 176,27 72,24 0,00 1 356,48 15,08 4 314,00 0,00 9 137,93
Październik 15 072,00 176,27 72,24 0,00 1 356,48 15,08 4 314,00 0,00 9 137,93
Listopad 15 072,00 176,27 72,24 0,00 1 356,48 15,08 4 314,00 0,00 9 137,93
Grudzień 15 072,00 176,27 72,24 0,00 1 356,48 15,08 4 314,00 0,00 9 137,93
Rocznie 180 864,00 1 057,62 433,44 0,00 16 277,76 0,00 50 472,00 0,00 112 532,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 118 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.