Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 262 zł
Ubezpieczenie chorobowe 428 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 356 zł
Zaliczka na podatek 1 307 zł
Całość - kwota brutto 17 456 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 456,00 1 703,71 261,84 427,67 1 355,65 14 813,00 1 307,00 12 400,13
Luty 17 456,00 1 703,71 261,84 427,67 1 355,65 14 813,00 1 307,00 12 400,13
Marzec 17 456,00 1 703,71 261,84 427,67 1 355,65 14 813,00 1 307,00 12 400,13
Kwiecień 17 456,00 1 703,71 261,84 427,67 1 355,65 14 813,00 1 307,00 12 400,13
Maj 17 456,00 1 703,71 261,84 427,67 1 355,65 14 813,00 1 307,00 12 400,13
Czerwiec 17 456,00 1 703,71 261,84 427,67 1 355,65 14 813,00 1 810,00 11 897,13
Lipiec 17 456,00 1 703,71 261,84 427,67 1 355,65 14 813,00 3 573,00 10 134,13
Sierpień 17 456,00 1 703,71 261,84 427,67 1 355,65 14 813,00 3 573,00 10 134,13
Wrzesień 17 456,00 1 703,71 261,84 427,67 1 355,65 14 813,00 3 573,00 10 134,13
Październik 17 456,00 64,96 9,99 427,67 1 525,80 16 703,00 4 031,00 11 396,58
Listopad 17 456,00 0,00 0,00 427,67 1 532,55 16 778,00 4 049,00 11 446,78
Grudzień 17 456,00 0,00 0,00 427,67 1 532,55 16 778,00 4 049,00 11 446,78
Rocznie 209 472,00 15 398,35 2 366,55 5 132,04 16 791,75 183 576,00 31 193,00 138 590,31
Wynagrodzenie pracownika 17 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 135 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 292 zł
Fundusz Pracy (FP) 428 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 21 031 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 456,00 1 703,71 1 134,64 291,52 445,13 21 031,00 zł
Luty 17 456,00 1 703,71 1 134,64 291,52 445,13 21 031,00 zł
Marzec 17 456,00 1 703,71 1 134,64 291,52 445,13 21 031,00 zł
Kwiecień 17 456,00 1 703,71 1 134,64 291,52 445,13 21 031,00 zł
Maj 17 456,00 1 703,71 1 134,64 291,52 445,13 21 031,00 zł
Czerwiec 17 456,00 1 703,71 1 134,64 291,52 445,13 21 031,00 zł
Lipiec 17 456,00 1 703,71 1 134,64 291,52 445,13 21 031,00 zł
Sierpień 17 456,00 1 703,71 1 134,64 291,52 445,13 21 031,00 zł
Wrzesień 17 456,00 1 703,71 1 134,64 291,52 445,13 21 031,00 zł
Październik 17 456,00 64,96 43,29 291,52 445,13 18 300,90 zł
Listopad 17 456,00 0,00 0,00 291,52 445,13 18 192,65 zł
Grudzień 17 456,00 0,00 0,00 291,52 445,13 18 192,65 zł
Rocznie 209 472,00 15 398,35 10 255,05 3 498,24 5 341,56 243 965,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 456 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 031 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 246 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 311 zł
Zaliczka na podatek 852 zł
Całość - kwota brutto 16 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Luty 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Marzec 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Kwiecień 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Maj 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Czerwiec 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Lipiec 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Sierpień 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Wrzesień 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Październik 16 410,00 983,77 151,20 0,00 1 374,75 12 220,00 894,00 13 006,28
Listopad 16 410,00 0,00 0,00 0,00 1 476,90 13 128,00 960,00 13 973,10
Grudzień 16 410,00 0,00 0,00 0,00 1 476,90 13 128,00 960,00 13 973,10
Rocznie 196 920,00 15 398,35 2 366,55 0,00 16 123,95 143 326,00 10 482,00 152 549,15
Wynagrodzenie pracownika 16 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 067 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 402 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 497 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Luty 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Marzec 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Kwiecień 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Maj 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Czerwiec 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Lipiec 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Sierpień 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Wrzesień 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Październik 16 410,00 983,77 655,20 0,00 418,46 18 467,43 zł
Listopad 16 410,00 0,00 0,00 0,00 418,46 16 828,46 zł
Grudzień 16 410,00 0,00 0,00 0,00 418,46 16 828,46 zł
Rocznie 196 920,00 15 398,35 10 255,05 0,00 5 021,52 227 594,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 497 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 952 zł
Całość - kwota brutto 14 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Luty 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Marzec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Kwiecień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Maj 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Czerwiec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Lipiec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Sierpień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Wrzesień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Październik 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Listopad 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Grudzień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Rocznie 172 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 784,00 23 424,00 148 800,00
Wynagrodzenie pracownika 14 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 352 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Luty 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Marzec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Kwiecień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Maj 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Czerwiec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Lipiec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Sierpień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Wrzesień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Październik 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Listopad 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Grudzień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Rocznie 172 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 352 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 169 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 951 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 169,00 0,00 12 400,19
Luty 14 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 169,00 0,00 12 400,19
Marzec 14 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 169,00 0,00 12 400,19
Kwiecień 14 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 169,00 0,00 12 400,19
Maj 14 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 169,00 0,00 12 400,19
Czerwiec 14 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 796,00 0,00 11 773,19
Lipiec 14 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 333,00 0,00 9 990,99
Sierpień 14 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 333,00 0,00 9 990,99
Wrzesień 14 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 333,00 0,00 9 990,99
Październik 14 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 333,00 0,00 9 990,99
Listopad 14 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 333,00 0,00 9 990,99
Grudzień 14 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 333,00 0,00 9 990,99
Rocznie 179 412,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 39 639,00 0,00 133 720,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ