Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 967 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 262 zł
Ubezpieczenie chorobowe 428 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 355 zł
Zaliczka na podatek 737 zł
Całość - kwota brutto 17 452 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 737,00 12 966,99
Luty 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 737,00 12 966,99
Marzec 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 737,00 12 966,99
Kwiecień 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 737,00 12 966,99
Maj 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 737,00 12 966,99
Czerwiec 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 737,00 12 966,99
Lipiec 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 737,00 12 966,99
Sierpień 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 737,00 12 966,99
Wrzesień 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 2 895,00 10 808,99
Październik 17 452,00 1 703,32 261,78 427,57 1 355,34 14 809,00 3 384,00 10 319,99
Listopad 17 452,00 306,42 47,10 427,57 1 500,38 16 421,00 3 754,00 11 416,53
Grudzień 17 452,00 0,00 0,00 427,57 1 532,20 16 774,00 3 835,00 11 657,23
Rocznie 209 424,00 17 339,62 2 664,90 5 130,84 16 585,98 181 285,00 19 764,00 147 938,66
Wynagrodzenie pracownika 17 452 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 703 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 291 zł
Fundusz Pracy (FP) 428 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 21 026 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Luty 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Marzec 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Kwiecień 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Maj 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Czerwiec 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Lipiec 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Sierpień 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Wrzesień 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Październik 17 452,00 1 703,32 1 134,38 291,45 445,02 21 026,17 zł
Listopad 17 452,00 306,42 204,10 291,45 445,02 18 698,99 zł
Grudzień 17 452,00 0,00 0,00 291,45 445,02 18 188,47 zł
Rocznie 209 424,00 17 339,62 11 547,90 3 497,40 5 340,24 247 149,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 452 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 967 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 967 zł netto poniesie łączny koszt równy 21 026 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 246 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 311 zł
Zaliczka na podatek 852 zł
Całość - kwota brutto 16 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Luty 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Marzec 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Kwiecień 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Maj 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Czerwiec 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Lipiec 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Sierpień 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Wrzesień 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Październik 16 410,00 1 601,62 246,15 0,00 1 310,60 11 650,00 852,00 12 399,63
Listopad 16 410,00 1 323,42 203,40 0,00 1 339,49 11 907,00 871,00 12 672,69
Grudzień 16 410,00 0,00 0,00 0,00 1 476,90 13 128,00 960,00 13 973,10
Rocznie 196 920,00 17 339,62 2 664,90 0,00 15 922,39 141 535,00 10 351,00 150 642,09
Wynagrodzenie pracownika 16 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 067 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 402 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 497 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Luty 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Marzec 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Kwiecień 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Maj 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Czerwiec 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Lipiec 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Sierpień 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Wrzesień 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Październik 16 410,00 1 601,62 1 066,65 0,00 418,46 19 496,73 zł
Listopad 16 410,00 1 323,42 881,40 0,00 418,46 19 033,28 zł
Grudzień 16 410,00 0,00 0,00 0,00 418,46 16 828,46 zł
Rocznie 196 920,00 17 339,62 11 547,90 0,00 5 021,52 230 829,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 497 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 952 zł
Całość - kwota brutto 14 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Luty 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Marzec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Kwiecień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Maj 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Czerwiec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Lipiec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Sierpień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Wrzesień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Październik 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Listopad 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Grudzień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 482,00 1 952,00 12 400,00
Rocznie 172 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 784,00 23 424,00 148 800,00
Wynagrodzenie pracownika 14 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 352 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Luty 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Marzec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Kwiecień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Maj 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Czerwiec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Lipiec 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Sierpień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Wrzesień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Październik 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Listopad 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Grudzień 14 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 352,00 zł
Rocznie 172 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 352 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 560 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 952 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 560,00 0,00 12 392,00
Luty 14 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 0,00 10 592,00
Marzec 14 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 0,00 10 592,00
Kwiecień 14 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 0,00 10 592,00
Maj 14 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 0,00 10 592,00
Czerwiec 14 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360,00 0,00 10 592,00
Lipiec 14 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 275,00 0,00 10 413,41
Sierpień 14 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 275,00 0,00 10 413,41
Wrzesień 14 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 275,00 0,00 10 413,41
Październik 14 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 275,00 0,00 10 413,41
Listopad 14 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 275,00 0,00 10 413,41
Grudzień 14 952,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 275,00 0,00 10 413,41
Rocznie 179 424,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 50 010,00 0,00 127 832,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 392 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.