Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 190 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 347 zł
Ubezpieczenie emerytalne 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 561 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Luty 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Marzec 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Kwiecień 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Maj 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Czerwiec 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Lipiec 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Sierpień 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Wrzesień 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Październik 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Listopad 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Grudzień 1 561,00 152,35 23,42 38,24 0,00 1 097,00 0,00 1 346,99
Rocznie 18 732,00 1 828,20 281,04 458,88 0,00 13 164,00 0,00 16 163,88
Wynagrodzenie pracownika 1 561 zł
Ubezpieczenie emerytalne 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 26 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 881 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Luty 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Marzec 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Kwiecień 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Maj 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Czerwiec 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Lipiec 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Sierpień 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Wrzesień 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Październik 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Listopad 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Grudzień 1 561,00 152,35 101,47 26,07 39,80 1 880,69 zł
Rocznie 18 732,00 1 828,20 1 217,64 312,84 477,60 22 568,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 561 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 347 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 347 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 881 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 154 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 126 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Całość - kwota brutto 1 575 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Luty 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Marzec 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Kwiecień 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Maj 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Czerwiec 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Lipiec 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Sierpień 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Wrzesień 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Październik 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Listopad 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Grudzień 1 575,00 153,72 23,63 0,00 125,79 1 118,00 82,00 1 189,86
Rocznie 18 900,00 1 844,64 283,56 0,00 1 509,48 13 416,00 984,00 14 278,32
Wynagrodzenie pracownika 1 575 zł
Ubezpieczenie emerytalne 154 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 871 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Luty 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Marzec 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Kwiecień 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Maj 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Czerwiec 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Lipiec 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Sierpień 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Wrzesień 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Październik 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Listopad 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Grudzień 1 575,00 153,72 102,38 0,00 40,17 1 871,27 zł
Rocznie 18 900,00 1 844,64 1 228,56 0,00 482,04 22 455,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 575 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 871 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 187 zł
Całość - kwota brutto 1 377 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Luty 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Marzec 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Kwiecień 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Maj 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Czerwiec 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Lipiec 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Sierpień 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Wrzesień 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Październik 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Listopad 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Grudzień 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 102,00 187,00 1 190,00
Rocznie 16 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 224,00 2 244,00 14 280,00
Wynagrodzenie pracownika 1 377 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 377 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Luty 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Marzec 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Kwiecień 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Maj 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Czerwiec 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Lipiec 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Sierpień 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Wrzesień 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Październik 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Listopad 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Grudzień 1 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,00 zł
Rocznie 16 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 524,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 377 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 377 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 190 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00
Luty 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00
Marzec 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00
Kwiecień 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00
Maj 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00
Czerwiec 1 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00
Lipiec 1 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 926,41
Sierpień 1 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 926,41
Wrzesień 1 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 926,41
Październik 1 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 926,41
Listopad 1 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 926,41
Grudzień 1 190,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 926,41
Rocznie 14 280,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 698,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 190 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.