Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1180 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 180 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 151 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 120 zł
Zaliczka na podatek 37 zł
Całość - kwota brutto 1 550 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Luty 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Marzec 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Kwiecień 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Maj 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Czerwiec 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Lipiec 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Sierpień 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Wrzesień 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Październik 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Listopad 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Grudzień 1 550,00 151,28 23,25 37,98 120,37 1 087,00 37,00 1 180,12
Rocznie 18 600,00 1 815,36 279,00 455,76 1 444,44 13 044,00 444,00 14 161,44
Wynagrodzenie pracownika 1 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 151 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 26 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Luty 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Marzec 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Kwiecień 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Maj 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Czerwiec 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Lipiec 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Sierpień 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Wrzesień 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Październik 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Listopad 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Grudzień 1 550,00 151,28 100,75 25,89 39,53 1 867,45 zł
Rocznie 18 600,00 1 815,36 1 209,00 310,68 474,36 22 409,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1180 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 125 zł
Zaliczka na podatek 81 zł
Całość - kwota brutto 1 562 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Luty 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Marzec 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Kwiecień 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Maj 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Czerwiec 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Lipiec 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Sierpień 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Wrzesień 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Październik 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Listopad 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Grudzień 1 562,00 152,45 23,43 0,00 124,75 1 109,00 81,00 1 180,37
Rocznie 18 744,00 1 829,40 281,16 0,00 1 497,00 13 308,00 972,00 14 164,44
Wynagrodzenie pracownika 1 562 zł
Ubezpieczenie emerytalne 152 zł
Ubezpieczenie rentowe 102 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 856 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Luty 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Marzec 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Kwiecień 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Maj 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Czerwiec 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Lipiec 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Sierpień 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Wrzesień 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Październik 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Listopad 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Grudzień 1 562,00 152,45 101,53 0,00 39,83 1 855,81 zł
Rocznie 18 744,00 1 829,40 1 218,36 0,00 477,96 22 269,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 562 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 856 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1180 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 1 366 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Luty 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Marzec 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Kwiecień 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Maj 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Czerwiec 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Lipiec 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Sierpień 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Wrzesień 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Październik 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Listopad 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Grudzień 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 093,00 186,00 1 180,00
Rocznie 16 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 116,00 2 232,00 14 160,00
Wynagrodzenie pracownika 1 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Luty 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Marzec 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Kwiecień 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Maj 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Czerwiec 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Lipiec 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Sierpień 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Wrzesień 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Październik 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Listopad 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Grudzień 1 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366,00 zł
Rocznie 16 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 366 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1180 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 562 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 562,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 180,19
Luty 1 562,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 180,19
Marzec 1 562,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 180,19
Kwiecień 1 562,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 180,19
Maj 1 562,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 180,19
Czerwiec 1 562,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 180,19
Lipiec 1 562,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 934,99
Sierpień 1 562,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 934,99
Wrzesień 1 562,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 934,99
Październik 1 562,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 934,99
Listopad 1 562,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 934,99
Grudzień 1 562,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 934,99
Rocznie 18 744,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 12 691,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 562 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 180 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ