Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1120 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 120 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 114 zł
Zaliczka na podatek 31 zł
Całość - kwota brutto 1 466 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Luty 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Marzec 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Kwiecień 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Maj 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Czerwiec 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Lipiec 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Sierpień 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Wrzesień 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Październik 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Listopad 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Grudzień 1 466,00 143,08 21,99 35,92 113,85 1 015,00 31,00 1 120,16
Rocznie 17 592,00 1 716,96 263,88 431,04 1 366,20 12 180,00 372,00 13 441,92
Wynagrodzenie pracownika 1 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 24 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 766 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Luty 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Marzec 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Kwiecień 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Maj 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Czerwiec 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Lipiec 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Sierpień 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Wrzesień 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Październik 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Listopad 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Grudzień 1 466,00 143,08 95,29 24,48 37,39 1 766,24 zł
Rocznie 17 592,00 1 716,96 1 143,48 293,76 448,68 21 194,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 466 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 766 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1120 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 118 zł
Zaliczka na podatek 77 zł
Całość - kwota brutto 1 482 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Luty 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Marzec 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Kwiecień 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Maj 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Czerwiec 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Lipiec 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Sierpień 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Wrzesień 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Październik 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Listopad 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Grudzień 1 482,00 144,64 22,23 0,00 118,36 1 052,00 77,00 1 119,77
Rocznie 17 784,00 1 735,68 266,76 0,00 1 420,32 12 624,00 924,00 13 437,24
Wynagrodzenie pracownika 1 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 761 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Luty 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Marzec 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Kwiecień 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Maj 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Czerwiec 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Lipiec 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Sierpień 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Wrzesień 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Październik 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Listopad 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Grudzień 1 482,00 144,64 96,33 0,00 37,79 1 760,76 zł
Rocznie 17 784,00 1 735,68 1 155,96 0,00 453,48 21 129,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 761 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1120 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 176 zł
Całość - kwota brutto 1 296 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Luty 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Marzec 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Kwiecień 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Maj 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Czerwiec 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Lipiec 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Sierpień 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Wrzesień 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Październik 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Listopad 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Grudzień 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,00 176,00 1 120,00
Rocznie 15 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 444,00 2 112,00 13 440,00
Wynagrodzenie pracownika 1 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Luty 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Marzec 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Kwiecień 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Maj 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Czerwiec 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Lipiec 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Sierpień 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Wrzesień 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Październik 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Listopad 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Grudzień 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 296,00 zł
Rocznie 15 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 296 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 120 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1120 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 120 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 482 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 482,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 119,66
Luty 1 482,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 119,66
Marzec 1 482,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 119,66
Kwiecień 1 482,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 119,66
Maj 1 482,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 119,66
Czerwiec 1 482,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 119,66
Lipiec 1 482,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 891,97
Sierpień 1 482,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 891,97
Wrzesień 1 482,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 891,97
Październik 1 482,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 891,97
Listopad 1 482,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 891,97
Grudzień 1 482,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 891,97
Rocznie 17 784,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 12 069,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 120 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ