Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1110 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 110 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 447 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Luty 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Marzec 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Kwiecień 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Maj 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Czerwiec 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Lipiec 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Sierpień 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Wrzesień 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Październik 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Listopad 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Grudzień 1 447,00 141,23 21,71 35,45 0,00 999,00 0,00 1 248,61
Rocznie 17 364,00 1 694,76 260,52 425,40 0,00 11 988,00 0,00 14 983,32
Wynagrodzenie pracownika 1 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 24 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 743 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Luty 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Marzec 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Kwiecień 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Maj 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Czerwiec 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Lipiec 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Sierpień 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Wrzesień 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Październik 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Listopad 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Grudzień 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Rocznie 17 364,00 1 694,76 1 128,72 289,92 442,80 20 920,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 447 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 249 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 249 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 743 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1110 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 117 zł
Zaliczka na podatek 76 zł
Całość - kwota brutto 1 469 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Luty 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Marzec 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Kwiecień 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Maj 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Czerwiec 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Lipiec 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Sierpień 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Wrzesień 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Październik 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Listopad 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Grudzień 1 469,00 143,37 22,04 0,00 117,32 1 043,00 76,00 1 110,27
Rocznie 17 628,00 1 720,44 264,48 0,00 1 407,84 12 516,00 912,00 13 323,24
Wynagrodzenie pracownika 1 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Luty 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Marzec 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Kwiecień 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Maj 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Czerwiec 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Lipiec 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Sierpień 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Wrzesień 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Październik 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Listopad 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Grudzień 1 469,00 143,37 95,49 0,00 37,46 1 745,32 zł
Rocznie 17 628,00 1 720,44 1 145,88 0,00 449,52 20 943,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 469 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1110 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Całość - kwota brutto 1 285 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Luty 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Marzec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Kwiecień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Maj 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Czerwiec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Lipiec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Sierpień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Wrzesień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Październik 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Listopad 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Grudzień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Rocznie 15 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 336,00 2 100,00 13 320,00
Wynagrodzenie pracownika 1 285 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 285 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Luty 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Marzec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Kwiecień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Maj 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Czerwiec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Lipiec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Sierpień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Wrzesień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Październik 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Listopad 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Grudzień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Rocznie 15 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 420,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 285 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 285 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1110 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 110 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,00
Luty 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,00
Marzec 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,00
Kwiecień 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,00
Maj 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,00
Czerwiec 1 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110,00
Lipiec 1 110,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 846,41
Sierpień 1 110,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 846,41
Wrzesień 1 110,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 846,41
Październik 1 110,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 846,41
Listopad 1 110,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 846,41
Grudzień 1 110,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 846,41
Rocznie 13 320,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 738,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 110 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.