Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1110 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 110 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 112 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 447 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Luty 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Marzec 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Kwiecień 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Maj 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Czerwiec 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Lipiec 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Sierpień 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Wrzesień 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Październik 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Listopad 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Grudzień 1 447,00 141,23 21,71 35,45 112,37 999,00 0,00 1 136,24
Rocznie 17 364,00 1 694,76 260,52 425,40 0,00 11 988,00 0,00 13 634,88
Wynagrodzenie pracownika 1 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 24 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 743 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Luty 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Marzec 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Kwiecień 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Maj 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Czerwiec 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Lipiec 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Sierpień 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Wrzesień 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Październik 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Listopad 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Grudzień 1 447,00 141,23 94,06 24,16 36,90 1 743,35 zł
Rocznie 17 364,00 1 694,76 1 128,72 289,92 442,80 20 920,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 447 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 136 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 136 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 743 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1110 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 064 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 118 zł
Zaliczka na podatek 126 zł
Całość - kwota brutto 1 473 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Luty 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Marzec 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Kwiecień 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Maj 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Czerwiec 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Lipiec 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Sierpień 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Wrzesień 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Październik 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Listopad 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Grudzień 1 473,00 143,76 22,10 0,00 117,64 1 046,00 126,00 1 063,98
Rocznie 17 676,00 1 725,12 265,20 0,00 1 411,68 12 552,00 96,00 12 767,76
Wynagrodzenie pracownika 1 473 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Luty 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Marzec 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Kwiecień 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Maj 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Czerwiec 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Lipiec 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Sierpień 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Wrzesień 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Październik 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Listopad 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Grudzień 1 473,00 143,76 95,75 0,00 37,56 1 750,07 zł
Rocznie 17 676,00 1 725,12 1 149,00 0,00 450,72 21 000,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 473 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 064 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 064 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1110 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Całość - kwota brutto 1 285 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Luty 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Marzec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Kwiecień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Maj 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Czerwiec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Lipiec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Sierpień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Wrzesień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Październik 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Listopad 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Grudzień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 175,00 1 110,00
Rocznie 15 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 336,00 2 100,00 13 320,00
Wynagrodzenie pracownika 1 285 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 285 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Luty 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Marzec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Kwiecień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Maj 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Czerwiec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Lipiec 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Sierpień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Wrzesień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Październik 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Listopad 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Grudzień 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 zł
Rocznie 15 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 420,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 285 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 110 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 285 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1110 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 110 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 114 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 843,10
Luty 1 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 843,10
Marzec 1 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 843,10
Kwiecień 1 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 843,10
Maj 1 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 843,10
Czerwiec 1 114,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 843,10
Lipiec 1 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 579,51
Sierpień 1 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 579,51
Wrzesień 1 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 579,51
Październik 1 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 579,51
Listopad 1 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 579,51
Grudzień 1 114,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 579,51
Rocznie 13 368,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 8 535,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 114 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 843 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.