Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 160 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 148 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 518 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Luty 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Marzec 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Kwiecień 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Maj 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Czerwiec 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Lipiec 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Sierpień 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Wrzesień 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Październik 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Listopad 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Grudzień 1 518,00 148,16 22,77 37,19 0,00 1 060,00 0,00 1 309,88
Rocznie 18 216,00 1 777,92 273,24 446,28 0,00 12 720,00 0,00 15 718,56
Wynagrodzenie pracownika 1 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 148 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Luty 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Marzec 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Kwiecień 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Maj 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Czerwiec 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Lipiec 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Sierpień 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Wrzesień 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Październik 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Listopad 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Grudzień 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Rocznie 18 216,00 1 777,92 1 184,04 304,20 464,52 21 946,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 123 zł
Zaliczka na podatek 80 zł
Całość - kwota brutto 1 535 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Luty 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Marzec 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Kwiecień 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Maj 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Czerwiec 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Lipiec 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Sierpień 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Wrzesień 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Październik 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Listopad 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Grudzień 1 535,00 149,82 23,03 0,00 122,59 1 090,00 80,00 1 159,56
Rocznie 18 420,00 1 797,84 276,36 0,00 1 471,08 13 080,00 960,00 13 914,72
Wynagrodzenie pracownika 1 535 zł
Ubezpieczenie emerytalne 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 824 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Luty 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Marzec 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Kwiecień 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Maj 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Czerwiec 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Lipiec 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Sierpień 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Wrzesień 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Październik 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Listopad 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Grudzień 1 535,00 149,82 99,78 0,00 39,15 1 823,75 zł
Rocznie 18 420,00 1 797,84 1 197,36 0,00 469,80 21 885,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 535 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 824 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 183 zł
Całość - kwota brutto 1 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Luty 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Marzec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Kwiecień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Maj 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Czerwiec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Lipiec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Sierpień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Wrzesień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Październik 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Listopad 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Grudzień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Rocznie 16 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 888,00 2 196,00 13 920,00
Wynagrodzenie pracownika 1 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 343 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Luty 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Marzec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Kwiecień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Maj 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Czerwiec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Lipiec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Sierpień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Wrzesień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Październik 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Listopad 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Grudzień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Rocznie 16 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 343 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 160 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00
Luty 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00
Marzec 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00
Kwiecień 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00
Maj 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00
Czerwiec 1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160,00
Lipiec 1 160,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 896,41
Sierpień 1 160,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 896,41
Wrzesień 1 160,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 896,41
Październik 1 160,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 896,41
Listopad 1 160,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 896,41
Grudzień 1 160,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 896,41
Rocznie 13 920,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 338,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 160 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 160 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.