Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1160 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 160 zł netto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 148 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 118 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 518 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Luty 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Marzec 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Kwiecień 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Maj 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Czerwiec 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Lipiec 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Sierpień 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Wrzesień 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Październik 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Listopad 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Grudzień 1 518,00 148,16 22,77 37,19 117,89 1 060,00 0,00 1 191,99
Rocznie 18 216,00 1 777,92 273,24 446,28 0,00 12 720,00 0,00 14 303,88
Wynagrodzenie pracownika 1 518 zł
Ubezpieczenie emerytalne 148 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Luty 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Marzec 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Kwiecień 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Maj 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Czerwiec 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Lipiec 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Sierpień 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Wrzesień 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Październik 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Listopad 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Grudzień 1 518,00 148,16 98,67 25,35 38,71 1 828,89 zł
Rocznie 18 216,00 1 777,92 1 184,04 304,20 464,52 21 946,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 518 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 192 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1160 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 112 zł
Ubezpieczenie emerytalne 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 123 zł
Zaliczka na podatek 131 zł
Całość - kwota brutto 1 539 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Luty 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Marzec 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Kwiecień 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Maj 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Czerwiec 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Lipiec 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Sierpień 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Wrzesień 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Październik 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Listopad 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Grudzień 1 539,00 150,21 23,09 0,00 122,91 1 093,00 131,00 1 111,63
Rocznie 18 468,00 1 802,52 277,08 0,00 1 474,92 13 116,00 96,00 13 339,56
Wynagrodzenie pracownika 1 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 150 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 38 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Luty 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Marzec 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Kwiecień 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Maj 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Czerwiec 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Lipiec 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Sierpień 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Wrzesień 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Październik 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Listopad 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Grudzień 1 539,00 150,21 100,04 0,00 39,25 1 828,50 zł
Rocznie 18 468,00 1 802,52 1 200,48 0,00 471,00 21 942,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 539 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 112 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 112 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1160 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 183 zł
Całość - kwota brutto 1 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Luty 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Marzec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Kwiecień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Maj 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Czerwiec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Lipiec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Sierpień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Wrzesień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Październik 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Listopad 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Grudzień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074,00 183,00 1 160,00
Rocznie 16 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 888,00 2 196,00 13 920,00
Wynagrodzenie pracownika 1 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 343 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Luty 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Marzec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Kwiecień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Maj 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Czerwiec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Lipiec 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Sierpień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Wrzesień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Październik 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Listopad 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Grudzień 1 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343,00 zł
Rocznie 16 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 343 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1160 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 160 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 164 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 893,10
Luty 1 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 893,10
Marzec 1 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 893,10
Kwiecień 1 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 893,10
Maj 1 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 893,10
Czerwiec 1 164,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 893,10
Lipiec 1 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 629,51
Sierpień 1 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 629,51
Wrzesień 1 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 629,51
Październik 1 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 629,51
Listopad 1 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 629,51
Grudzień 1 164,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 629,51
Rocznie 13 968,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 9 135,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 164 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 893 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.