Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1140 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 140 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Luty 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Marzec 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Kwiecień 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Maj 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Czerwiec 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Lipiec 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Sierpień 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Wrzesień 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Październik 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Listopad 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Grudzień 1 490,00 145,42 22,35 36,51 0,00 1 036,00 0,00 1 285,72
Rocznie 17 880,00 1 745,04 268,20 438,12 0,00 12 432,00 0,00 15 428,64
Wynagrodzenie pracownika 1 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 145 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Luty 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Marzec 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Kwiecień 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Maj 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Czerwiec 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Lipiec 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Sierpień 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Wrzesień 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Październik 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Listopad 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Grudzień 1 490,00 145,42 96,85 24,88 38,00 1 795,15 zł
Rocznie 17 880,00 1 745,04 1 162,20 298,56 456,00 21 541,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 286 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 286 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1140 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 120 zł
Zaliczka na podatek 78 zł
Całość - kwota brutto 1 508 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Luty 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Marzec 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Kwiecień 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Maj 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Czerwiec 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Lipiec 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Sierpień 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Wrzesień 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Październik 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Listopad 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Grudzień 1 508,00 147,18 22,62 0,00 120,44 1 071,00 78,00 1 139,76
Rocznie 18 096,00 1 766,16 271,44 0,00 1 445,28 12 852,00 936,00 13 677,12
Wynagrodzenie pracownika 1 508 zł
Ubezpieczenie emerytalne 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 792 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Luty 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Marzec 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Kwiecień 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Maj 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Czerwiec 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Lipiec 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Sierpień 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Wrzesień 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Październik 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Listopad 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Grudzień 1 508,00 147,18 98,02 0,00 38,46 1 791,66 zł
Rocznie 18 096,00 1 766,16 1 176,24 0,00 461,52 21 499,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 508 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 792 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1140 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 179 zł
Całość - kwota brutto 1 319 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Luty 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Marzec 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Kwiecień 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Maj 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Czerwiec 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Lipiec 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Sierpień 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Wrzesień 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Październik 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Listopad 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Grudzień 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 055,00 179,00 1 140,00
Rocznie 15 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 660,00 2 148,00 13 680,00
Wynagrodzenie pracownika 1 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 319 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Luty 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Marzec 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Kwiecień 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Maj 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Czerwiec 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Lipiec 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Sierpień 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Wrzesień 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Październik 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Listopad 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Grudzień 1 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 319,00 zł
Rocznie 15 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 319 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 140 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 319 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1140 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 140 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 140 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00
Luty 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00
Marzec 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00
Kwiecień 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00
Maj 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00
Czerwiec 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00
Lipiec 1 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 876,41
Sierpień 1 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 876,41
Wrzesień 1 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 876,41
Październik 1 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 876,41
Listopad 1 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 876,41
Grudzień 1 140,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 876,41
Rocznie 13 680,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 098,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 140 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.