Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1080 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 080 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 405 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Luty 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Marzec 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Kwiecień 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Maj 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Czerwiec 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Lipiec 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Sierpień 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Wrzesień 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Październik 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Listopad 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Grudzień 1 405,00 137,13 21,08 34,42 0,00 962,00 0,00 1 212,37
Rocznie 16 860,00 1 645,56 252,96 413,04 0,00 11 544,00 0,00 14 548,44
Wynagrodzenie pracownika 1 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 693 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Luty 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Marzec 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Kwiecień 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Maj 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Czerwiec 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Lipiec 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Sierpień 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Wrzesień 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Październik 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Listopad 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Grudzień 1 405,00 137,13 91,33 23,46 35,83 1 692,75 zł
Rocznie 16 860,00 1 645,56 1 095,96 281,52 429,96 20 313,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 212 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 212 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 693 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1080 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 139 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 114 zł
Zaliczka na podatek 74 zł
Całość - kwota brutto 1 429 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Luty 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Marzec 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Kwiecień 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Maj 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Czerwiec 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Lipiec 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Sierpień 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Wrzesień 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Październik 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Listopad 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Grudzień 1 429,00 139,47 21,44 0,00 114,13 1 014,00 74,00 1 079,96
Rocznie 17 148,00 1 673,64 257,28 0,00 1 369,56 12 168,00 888,00 12 959,52
Wynagrodzenie pracownika 1 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 139 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 698 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Luty 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Marzec 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Kwiecień 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Maj 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Czerwiec 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Lipiec 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Sierpień 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Wrzesień 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Październik 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Listopad 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Grudzień 1 429,00 139,47 92,89 0,00 36,44 1 697,80 zł
Rocznie 17 148,00 1 673,64 1 114,68 0,00 437,28 20 373,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 429 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 698 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1080 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 170 zł
Całość - kwota brutto 1 250 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Luty 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Marzec 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Kwiecień 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Maj 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Czerwiec 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Lipiec 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Sierpień 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Wrzesień 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Październik 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Listopad 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Grudzień 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 170,00 1 080,00
Rocznie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 2 040,00 12 960,00
Wynagrodzenie pracownika 1 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 250 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Luty 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Marzec 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Kwiecień 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Maj 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Czerwiec 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Lipiec 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Sierpień 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Wrzesień 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Październik 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Listopad 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Grudzień 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 zł
Rocznie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 080 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 080 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 250 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1080 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 080 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 080 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00
Luty 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00
Marzec 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00
Kwiecień 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00
Maj 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00
Czerwiec 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00
Lipiec 1 080,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 816,41
Sierpień 1 080,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 816,41
Wrzesień 1 080,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 816,41
Październik 1 080,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 816,41
Listopad 1 080,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 816,41
Grudzień 1 080,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 816,41
Rocznie 12 960,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 378,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 080 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.