Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1150 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 150 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 504 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Luty 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Marzec 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Kwiecień 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Maj 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Czerwiec 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Lipiec 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Sierpień 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Wrzesień 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Październik 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Listopad 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Grudzień 1 504,00 146,79 22,56 36,85 0,00 1 048,00 0,00 1 297,80
Rocznie 18 048,00 1 761,48 270,72 442,20 0,00 12 576,00 0,00 15 573,60
Wynagrodzenie pracownika 1 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 98 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 812 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Luty 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Marzec 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Kwiecień 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Maj 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Czerwiec 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Lipiec 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Sierpień 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Wrzesień 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Październik 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Listopad 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Grudzień 1 504,00 146,79 97,76 25,12 38,35 1 812,02 zł
Rocznie 18 048,00 1 761,48 1 173,12 301,44 460,20 21 744,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 504 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 298 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 298 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 812 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1150 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 23 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 122 zł
Zaliczka na podatek 79 zł
Całość - kwota brutto 1 522 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Luty 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Marzec 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Kwiecień 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Maj 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Czerwiec 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Lipiec 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Sierpień 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Wrzesień 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Październik 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Listopad 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Grudzień 1 522,00 148,55 22,83 0,00 121,56 1 081,00 79,00 1 150,06
Rocznie 18 264,00 1 782,60 273,96 0,00 1 458,72 12 972,00 948,00 13 800,72
Wynagrodzenie pracownika 1 522 zł
Ubezpieczenie emerytalne 149 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 808 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Luty 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Marzec 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Kwiecień 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Maj 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Czerwiec 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Lipiec 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Sierpień 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Wrzesień 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Październik 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Listopad 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Grudzień 1 522,00 148,55 98,93 0,00 38,81 1 808,29 zł
Rocznie 18 264,00 1 782,60 1 187,16 0,00 465,72 21 699,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 522 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 808 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1150 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 181 zł
Całość - kwota brutto 1 331 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Luty 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Marzec 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Kwiecień 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Maj 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Czerwiec 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Lipiec 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Sierpień 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Wrzesień 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Październik 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Listopad 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Grudzień 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,00 181,00 1 150,00
Rocznie 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 780,00 2 172,00 13 800,00
Wynagrodzenie pracownika 1 331 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 331 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Luty 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Marzec 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Kwiecień 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Maj 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Czerwiec 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Lipiec 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Sierpień 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Wrzesień 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Październik 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Listopad 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Grudzień 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331,00 zł
Rocznie 15 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 972,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 331 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 150 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 331 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1150 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 150 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 150 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00
Luty 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00
Marzec 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00
Kwiecień 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00
Maj 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00
Czerwiec 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00
Lipiec 1 150,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 886,41
Sierpień 1 150,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 886,41
Wrzesień 1 150,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 886,41
Październik 1 150,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 886,41
Listopad 1 150,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 886,41
Grudzień 1 150,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 886,41
Rocznie 13 800,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 218,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 150 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.