Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 130 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 115 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 476 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Luty 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Marzec 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Kwiecień 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Maj 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Czerwiec 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Lipiec 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Sierpień 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Wrzesień 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Październik 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Listopad 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Grudzień 1 476,00 144,06 22,14 36,16 114,63 1 024,00 0,00 1 159,01
Rocznie 17 712,00 1 728,72 265,68 433,92 0,00 12 288,00 0,00 13 908,12
Wynagrodzenie pracownika 1 476 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Luty 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Marzec 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Kwiecień 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Maj 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Czerwiec 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Lipiec 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Sierpień 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Wrzesień 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Październik 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Listopad 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Grudzień 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Rocznie 17 712,00 1 728,72 1 151,28 295,80 451,68 21 339,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 476 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 159 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 159 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 083 zł
Ubezpieczenie emerytalne 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 120 zł
Zaliczka na podatek 128 zł
Całość - kwota brutto 1 499 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Luty 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Marzec 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Kwiecień 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Maj 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Czerwiec 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Lipiec 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Sierpień 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Wrzesień 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Październik 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Listopad 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Grudzień 1 499,00 146,30 22,49 0,00 119,72 1 064,00 128,00 1 082,81
Rocznie 17 988,00 1 755,60 269,88 0,00 1 436,64 12 768,00 96,00 12 993,72
Wynagrodzenie pracownika 1 499 zł
Ubezpieczenie emerytalne 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 781 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Luty 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Marzec 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Kwiecień 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Maj 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Czerwiec 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Lipiec 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Sierpień 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Wrzesień 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Październik 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Listopad 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Grudzień 1 499,00 146,30 97,44 0,00 38,23 1 780,97 zł
Rocznie 17 988,00 1 755,60 1 169,28 0,00 458,76 21 371,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 499 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 083 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 083 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 781 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Całość - kwota brutto 1 308 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Luty 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Marzec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Kwiecień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Maj 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Czerwiec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Lipiec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Sierpień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Wrzesień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Październik 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Listopad 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Grudzień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Rocznie 15 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 552,00 2 136,00 13 560,00
Wynagrodzenie pracownika 1 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 308 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Luty 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Marzec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Kwiecień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Maj 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Czerwiec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Lipiec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Sierpień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Wrzesień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Październik 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Listopad 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Grudzień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Rocznie 15 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 308 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 308 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 863 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 134 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 863,10
Luty 1 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 863,10
Marzec 1 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 863,10
Kwiecień 1 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 863,10
Maj 1 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 863,10
Czerwiec 1 134,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 863,10
Lipiec 1 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 599,51
Sierpień 1 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 599,51
Wrzesień 1 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 599,51
Październik 1 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 599,51
Listopad 1 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 599,51
Grudzień 1 134,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 599,51
Rocznie 13 608,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 8 775,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 134 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 863 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.