Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1130 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 130 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 274 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 476 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Luty 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Marzec 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Kwiecień 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Maj 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Czerwiec 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Lipiec 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Sierpień 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Wrzesień 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Październik 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Listopad 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Grudzień 1 476,00 144,06 22,14 36,16 0,00 1 024,00 0,00 1 273,64
Rocznie 17 712,00 1 728,72 265,68 433,92 0,00 12 288,00 0,00 15 283,68
Wynagrodzenie pracownika 1 476 zł
Ubezpieczenie emerytalne 144 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 25 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 778 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Luty 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Marzec 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Kwiecień 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Maj 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Czerwiec 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Lipiec 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Sierpień 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Wrzesień 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Październik 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Listopad 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Grudzień 1 476,00 144,06 95,94 24,65 37,64 1 778,29 zł
Rocznie 17 712,00 1 728,72 1 151,28 295,80 451,68 21 339,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 476 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 274 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 274 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 778 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1130 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 119 zł
Zaliczka na podatek 78 zł
Całość - kwota brutto 1 496 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Luty 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Marzec 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Kwiecień 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Maj 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Czerwiec 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Lipiec 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Sierpień 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Wrzesień 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Październik 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Listopad 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Grudzień 1 496,00 146,01 22,44 0,00 119,48 1 062,00 78,00 1 130,07
Rocznie 17 952,00 1 752,12 269,28 0,00 1 433,76 12 744,00 936,00 13 560,84
Wynagrodzenie pracownika 1 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 146 zł
Ubezpieczenie rentowe 97 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 37 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 777 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Luty 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Marzec 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Kwiecień 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Maj 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Czerwiec 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Lipiec 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Sierpień 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Wrzesień 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Październik 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Listopad 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Grudzień 1 496,00 146,01 97,24 0,00 38,15 1 777,40 zł
Rocznie 17 952,00 1 752,12 1 166,88 0,00 457,80 21 328,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 496 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 777 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1130 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 178 zł
Całość - kwota brutto 1 308 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Luty 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Marzec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Kwiecień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Maj 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Czerwiec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Lipiec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Sierpień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Wrzesień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Październik 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Listopad 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Grudzień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,00 178,00 1 130,00
Rocznie 15 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 552,00 2 136,00 13 560,00
Wynagrodzenie pracownika 1 308 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 308 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Luty 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Marzec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Kwiecień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Maj 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Czerwiec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Lipiec 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Sierpień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Wrzesień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Październik 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Listopad 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Grudzień 1 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 308,00 zł
Rocznie 15 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 308 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 130 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 308 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1130 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 130 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 130 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00
Luty 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00
Marzec 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00
Kwiecień 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00
Maj 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00
Czerwiec 1 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00
Lipiec 1 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 866,41
Sierpień 1 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 866,41
Wrzesień 1 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 866,41
Październik 1 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 866,41
Listopad 1 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 866,41
Grudzień 1 130,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 866,41
Rocznie 13 560,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 978,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 130 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ