Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 100 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 140 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 111 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 433 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Luty 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Marzec 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Kwiecień 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Maj 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Czerwiec 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Lipiec 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Sierpień 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Wrzesień 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Październik 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Listopad 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Grudzień 1 433,00 139,86 21,50 35,11 111,29 987,00 0,00 1 125,24
Rocznie 17 196,00 1 678,32 258,00 421,32 0,00 11 844,00 0,00 13 502,88
Wynagrodzenie pracownika 1 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 140 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 24 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 726 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Luty 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Marzec 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Kwiecień 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Maj 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Czerwiec 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Lipiec 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Sierpień 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Wrzesień 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Październik 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Listopad 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Grudzień 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Rocznie 17 196,00 1 678,32 1 117,80 287,16 438,48 20 717,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 433 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 125 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 125 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 726 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 055 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 117 zł
Zaliczka na podatek 124 zł
Całość - kwota brutto 1 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Luty 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Marzec 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Kwiecień 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Maj 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Czerwiec 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Lipiec 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Sierpień 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Wrzesień 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Październik 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Listopad 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Grudzień 1 460,00 142,50 21,90 0,00 116,60 1 036,00 124,00 1 054,68
Rocznie 17 520,00 1 710,00 262,80 0,00 1 399,20 12 432,00 96,00 12 656,16
Wynagrodzenie pracownika 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 735 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Luty 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Marzec 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Kwiecień 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Maj 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Czerwiec 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Lipiec 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Sierpień 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Wrzesień 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Październik 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Listopad 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Grudzień 1 460,00 142,50 94,90 0,00 37,23 1 734,63 zł
Rocznie 17 520,00 1 710,00 1 138,80 0,00 446,76 20 815,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 055 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 055 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 735 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 173 zł
Całość - kwota brutto 1 273 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Luty 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Marzec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Kwiecień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Maj 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Czerwiec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Lipiec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Sierpień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Wrzesień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Październik 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Listopad 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Grudzień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Rocznie 15 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 216,00 2 076,00 13 200,00
Wynagrodzenie pracownika 1 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 273 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Luty 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Marzec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Kwiecień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Maj 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Czerwiec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Lipiec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Sierpień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Wrzesień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Październik 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Listopad 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Grudzień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Rocznie 15 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 273 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 833 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 104 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 833,10
Luty 1 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 833,10
Marzec 1 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 833,10
Kwiecień 1 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 833,10
Maj 1 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 833,10
Czerwiec 1 104,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 833,10
Lipiec 1 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 569,51
Sierpień 1 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 569,51
Wrzesień 1 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 569,51
Październik 1 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 569,51
Listopad 1 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 569,51
Grudzień 1 104,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 569,51
Rocznie 13 248,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 8 415,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 104 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 833 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.