Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 100 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 237 zł
Ubezpieczenie emerytalne 140 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 433 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Luty 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Marzec 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Kwiecień 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Maj 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Czerwiec 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Lipiec 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Sierpień 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Wrzesień 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Październik 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Listopad 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Grudzień 1 433,00 139,86 21,50 35,11 0,00 987,00 0,00 1 236,53
Rocznie 17 196,00 1 678,32 258,00 421,32 0,00 11 844,00 0,00 14 838,36
Wynagrodzenie pracownika 1 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 140 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 24 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 726 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Luty 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Marzec 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Kwiecień 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Maj 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Czerwiec 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Lipiec 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Sierpień 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Wrzesień 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Październik 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Listopad 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Grudzień 1 433,00 139,86 93,15 23,93 36,54 1 726,48 zł
Rocznie 17 196,00 1 678,32 1 117,80 287,16 438,48 20 717,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 433 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 237 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 237 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 726 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 142 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 116 zł
Zaliczka na podatek 76 zł
Całość - kwota brutto 1 456 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Luty 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Marzec 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Kwiecień 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Maj 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Czerwiec 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Lipiec 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Sierpień 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Wrzesień 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Październik 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Listopad 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Grudzień 1 456,00 142,11 21,84 0,00 116,28 1 034,00 76,00 1 099,77
Rocznie 17 472,00 1 705,32 262,08 0,00 1 395,36 12 408,00 912,00 13 197,24
Wynagrodzenie pracownika 1 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 142 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 36 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 730 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Luty 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Marzec 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Kwiecień 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Maj 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Czerwiec 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Lipiec 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Sierpień 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Wrzesień 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Październik 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Listopad 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Grudzień 1 456,00 142,11 94,64 0,00 37,13 1 729,88 zł
Rocznie 17 472,00 1 705,32 1 135,68 0,00 445,56 20 758,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 456 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 730 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 173 zł
Całość - kwota brutto 1 273 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Luty 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Marzec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Kwiecień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Maj 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Czerwiec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Lipiec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Sierpień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Wrzesień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Październik 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Listopad 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Grudzień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018,00 173,00 1 100,00
Rocznie 15 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 216,00 2 076,00 13 200,00
Wynagrodzenie pracownika 1 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 273 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Luty 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Marzec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Kwiecień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Maj 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Czerwiec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Lipiec 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Sierpień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Wrzesień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Październik 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Listopad 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Grudzień 1 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 zł
Rocznie 15 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 273 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 100 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
Luty 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
Marzec 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
Kwiecień 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
Maj 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
Czerwiec 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00
Lipiec 1 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 836,41
Sierpień 1 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 836,41
Wrzesień 1 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 836,41
Październik 1 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 836,41
Listopad 1 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 836,41
Grudzień 1 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 836,41
Rocznie 13 200,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 618,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 100 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.