Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1090 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 090 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 224 zł
Ubezpieczenie emerytalne 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 419 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Luty 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Marzec 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Kwiecień 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Maj 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Czerwiec 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Lipiec 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Sierpień 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Wrzesień 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Październik 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Listopad 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Grudzień 1 419,00 138,49 21,29 34,77 0,00 974,00 0,00 1 224,45
Rocznie 17 028,00 1 661,88 255,48 417,24 0,00 11 688,00 0,00 14 693,40
Wynagrodzenie pracownika 1 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 24 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 710 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Luty 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Marzec 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Kwiecień 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Maj 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Czerwiec 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Lipiec 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Sierpień 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Wrzesień 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Październik 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Listopad 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Grudzień 1 419,00 138,49 92,24 23,70 36,19 1 709,62 zł
Rocznie 17 028,00 1 661,88 1 106,88 284,40 434,28 20 515,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 419 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 224 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 224 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 710 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1090 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 115 zł
Zaliczka na podatek 75 zł
Całość - kwota brutto 1 443 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Luty 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Marzec 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Kwiecień 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Maj 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Czerwiec 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Lipiec 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Sierpień 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Wrzesień 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Październik 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Listopad 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Grudzień 1 443,00 140,84 21,65 0,00 115,25 1 024,00 75,00 1 090,26
Rocznie 17 316,00 1 690,08 259,80 0,00 1 383,00 12 288,00 900,00 13 083,12
Wynagrodzenie pracownika 1 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 714 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Luty 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Marzec 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Kwiecień 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Maj 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Czerwiec 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Lipiec 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Sierpień 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Wrzesień 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Październik 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Listopad 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Grudzień 1 443,00 140,84 93,80 0,00 36,79 1 714,43 zł
Rocznie 17 316,00 1 690,08 1 125,60 0,00 441,48 20 573,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 443 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 714 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1090 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 172 zł
Całość - kwota brutto 1 262 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Luty 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Marzec 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Kwiecień 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Maj 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Czerwiec 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Lipiec 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Sierpień 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Wrzesień 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Październik 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Listopad 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Grudzień 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 172,00 1 090,00
Rocznie 15 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 120,00 2 064,00 13 080,00
Wynagrodzenie pracownika 1 262 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 262 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Luty 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Marzec 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Kwiecień 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Maj 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Czerwiec 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Lipiec 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Sierpień 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Wrzesień 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Październik 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Listopad 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Grudzień 1 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 262,00 zł
Rocznie 15 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 144,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 262 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 090 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 262 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1090 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 090 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 090 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,00
Luty 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,00
Marzec 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,00
Kwiecień 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,00
Maj 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,00
Czerwiec 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,00
Lipiec 1 090,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 826,41
Sierpień 1 090,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 826,41
Wrzesień 1 090,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 826,41
Październik 1 090,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 826,41
Listopad 1 090,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 826,41
Grudzień 1 090,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 826,41
Rocznie 13 080,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 498,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 090 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.