Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1070 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 070 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 136 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 391 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Luty 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Marzec 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Kwiecień 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Maj 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Czerwiec 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Lipiec 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Sierpień 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Wrzesień 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Październik 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Listopad 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Grudzień 1 391,00 135,76 20,87 34,08 0,00 950,00 0,00 1 200,29
Rocznie 16 692,00 1 629,12 250,44 408,96 0,00 11 400,00 0,00 14 403,48
Wynagrodzenie pracownika 1 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 136 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 676 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Luty 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Marzec 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Kwiecień 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Maj 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Czerwiec 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Lipiec 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Sierpień 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Wrzesień 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Październik 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Listopad 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Grudzień 1 391,00 135,76 90,42 23,23 35,47 1 675,88 zł
Rocznie 16 692,00 1 629,12 1 085,04 278,76 425,64 20 110,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 391 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 676 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1070 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 113 zł
Zaliczka na podatek 73 zł
Całość - kwota brutto 1 416 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Luty 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Marzec 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Kwiecień 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Maj 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Czerwiec 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Lipiec 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Sierpień 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Wrzesień 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Październik 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Listopad 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Grudzień 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Rocznie 16 992,00 1 658,40 254,88 0,00 1 357,08 12 060,00 876,00 12 845,64
Wynagrodzenie pracownika 1 416 zł
Ubezpieczenie emerytalne 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 682 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Luty 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Marzec 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Kwiecień 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Maj 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Czerwiec 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Lipiec 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Sierpień 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Wrzesień 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Październik 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Listopad 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Grudzień 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Rocznie 16 992,00 1 658,40 1 104,48 0,00 433,32 20 188,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 416 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 682 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1070 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Całość - kwota brutto 1 238 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Luty 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Marzec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Kwiecień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Maj 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Czerwiec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Lipiec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Sierpień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Wrzesień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Październik 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Listopad 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Grudzień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Rocznie 14 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 880,00 2 016,00 12 840,00
Wynagrodzenie pracownika 1 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 238 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Luty 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Marzec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Kwiecień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Maj 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Czerwiec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Lipiec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Sierpień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Wrzesień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Październik 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Listopad 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Grudzień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Rocznie 14 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 856,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 238 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 238 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1070 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 070 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00
Luty 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00
Marzec 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00
Kwiecień 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00
Maj 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00
Czerwiec 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070,00
Lipiec 1 070,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 806,41
Sierpień 1 070,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 806,41
Wrzesień 1 070,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 806,41
Październik 1 070,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 806,41
Listopad 1 070,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 806,41
Grudzień 1 070,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 806,41
Rocznie 12 840,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 258,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 070 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.