Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1070 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 070 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 136 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 108 zł
Zaliczka na podatek 25 zł
Całość - kwota brutto 1 395 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Luty 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Marzec 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Kwiecień 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Maj 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Czerwiec 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Lipiec 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Sierpień 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Wrzesień 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Październik 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Listopad 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Grudzień 1 395,00 136,15 20,93 34,18 108,34 954,00 25,00 1 070,40
Rocznie 16 740,00 1 633,80 251,16 410,16 1 300,08 11 448,00 300,00 12 844,80
Wynagrodzenie pracownika 1 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 136 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Luty 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Marzec 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Kwiecień 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Maj 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Czerwiec 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Lipiec 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Sierpień 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Wrzesień 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Październik 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Listopad 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Grudzień 1 395,00 136,15 90,68 23,30 35,58 1 680,71 zł
Rocznie 16 740,00 1 633,80 1 088,16 279,60 426,96 20 168,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 395 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1070 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 113 zł
Zaliczka na podatek 73 zł
Całość - kwota brutto 1 416 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Luty 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Marzec 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Kwiecień 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Maj 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Czerwiec 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Lipiec 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Sierpień 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Wrzesień 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Październik 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Listopad 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Grudzień 1 416,00 138,20 21,24 0,00 113,09 1 005,00 73,00 1 070,47
Rocznie 16 992,00 1 658,40 254,88 0,00 1 357,08 12 060,00 876,00 12 845,64
Wynagrodzenie pracownika 1 416 zł
Ubezpieczenie emerytalne 138 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 35 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 682 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Luty 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Marzec 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Kwiecień 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Maj 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Czerwiec 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Lipiec 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Sierpień 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Wrzesień 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Październik 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Listopad 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Grudzień 1 416,00 138,20 92,04 0,00 36,11 1 682,35 zł
Rocznie 16 992,00 1 658,40 1 104,48 0,00 433,32 20 188,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 416 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 682 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1070 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Całość - kwota brutto 1 238 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Luty 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Marzec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Kwiecień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Maj 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Czerwiec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Lipiec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Sierpień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Wrzesień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Październik 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Listopad 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Grudzień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 168,00 1 070,00
Rocznie 14 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 880,00 2 016,00 12 840,00
Wynagrodzenie pracownika 1 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 238 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Luty 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Marzec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Kwiecień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Maj 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Czerwiec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Lipiec 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Sierpień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Wrzesień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Październik 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Listopad 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Grudzień 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 238,00 zł
Rocznie 14 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 856,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 238 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 070 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 070 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 238 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1070 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 070 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 432 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 432,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 069,66
Luty 1 432,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 069,66
Marzec 1 432,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 069,66
Kwiecień 1 432,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 069,66
Maj 1 432,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 069,66
Czerwiec 1 432,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 069,66
Lipiec 1 432,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 841,97
Sierpień 1 432,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 841,97
Wrzesień 1 432,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 841,97
Październik 1 432,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 841,97
Listopad 1 432,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 841,97
Grudzień 1 432,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 841,97
Rocznie 17 184,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 11 469,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 432 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 070 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ