Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1060 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 060 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 187 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 376 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Luty 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Marzec 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Kwiecień 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Maj 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Czerwiec 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Lipiec 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Sierpień 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Wrzesień 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Październik 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Listopad 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Grudzień 1 376,00 134,30 20,64 33,71 0,00 937,00 0,00 1 187,35
Rocznie 16 512,00 1 611,60 247,68 404,52 0,00 11 244,00 0,00 14 248,20
Wynagrodzenie pracownika 1 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 658 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Luty 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Marzec 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Kwiecień 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Maj 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Czerwiec 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Lipiec 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Sierpień 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Wrzesień 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Październik 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Listopad 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Grudzień 1 376,00 134,30 89,44 22,98 35,09 1 657,81 zł
Rocznie 16 512,00 1 611,60 1 073,28 275,76 421,08 19 893,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 376 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 187 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 187 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 658 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1060 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 112 zł
Zaliczka na podatek 73 zł
Całość - kwota brutto 1 403 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Luty 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Marzec 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Kwiecień 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Maj 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Czerwiec 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Lipiec 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Sierpień 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Wrzesień 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Październik 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Listopad 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Grudzień 1 403,00 136,93 21,05 0,00 112,05 996,00 73,00 1 059,97
Rocznie 16 836,00 1 643,16 252,60 0,00 1 344,60 11 952,00 876,00 12 719,64
Wynagrodzenie pracownika 1 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Luty 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Marzec 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Kwiecień 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Maj 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Czerwiec 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Lipiec 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Sierpień 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Wrzesień 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Październik 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Listopad 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Grudzień 1 403,00 136,93 91,20 0,00 35,77 1 666,90 zł
Rocznie 16 836,00 1 643,16 1 094,40 0,00 429,24 20 002,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 403 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1060 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 167 zł
Całość - kwota brutto 1 227 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Luty 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Marzec 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Kwiecień 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Maj 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Czerwiec 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Lipiec 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Sierpień 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Wrzesień 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Październik 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Listopad 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Grudzień 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 167,00 1 060,00
Rocznie 14 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 784,00 2 004,00 12 720,00
Wynagrodzenie pracownika 1 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Luty 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Marzec 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Kwiecień 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Maj 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Czerwiec 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Lipiec 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Sierpień 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Wrzesień 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Październik 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Listopad 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Grudzień 1 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,00 zł
Rocznie 14 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 227 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 060 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 060 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1060 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 060 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 060 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,00
Luty 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,00
Marzec 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,00
Kwiecień 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,00
Maj 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,00
Czerwiec 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060,00
Lipiec 1 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 796,41
Sierpień 1 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 796,41
Wrzesień 1 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 796,41
Październik 1 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 796,41
Listopad 1 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 796,41
Grudzień 1 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 796,41
Rocznie 12 720,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 138,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 060 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.