Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1050 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 050 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 106 zł
Zaliczka na podatek 23 zł
Całość - kwota brutto 1 366 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Luty 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Marzec 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Kwiecień 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Maj 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Czerwiec 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Lipiec 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Sierpień 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Wrzesień 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Październik 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Listopad 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Grudzień 1 366,00 133,32 20,49 33,47 106,08 929,00 23,00 1 049,64
Rocznie 16 392,00 1 599,84 245,88 401,64 1 272,96 11 148,00 276,00 12 595,68
Wynagrodzenie pracownika 1 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 646 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Luty 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Marzec 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Kwiecień 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Maj 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Czerwiec 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Lipiec 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Sierpień 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Wrzesień 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Październik 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Listopad 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Grudzień 1 366,00 133,32 88,79 22,81 34,84 1 645,76 zł
Rocznie 16 392,00 1 599,84 1 065,48 273,72 418,08 19 749,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 366 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 646 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1050 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 136 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 111 zł
Zaliczka na podatek 72 zł
Całość - kwota brutto 1 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Luty 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Marzec 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Kwiecień 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Maj 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Czerwiec 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Lipiec 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Sierpień 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Wrzesień 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Październik 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Listopad 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Grudzień 1 390,00 135,66 20,85 0,00 111,01 987,00 72,00 1 050,48
Rocznie 16 680,00 1 627,92 250,20 0,00 1 332,12 11 844,00 864,00 12 605,76
Wynagrodzenie pracownika 1 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 136 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 651 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Luty 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Marzec 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Kwiecień 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Maj 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Czerwiec 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Lipiec 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Sierpień 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Wrzesień 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Październik 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Listopad 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Grudzień 1 390,00 135,66 90,35 0,00 35,45 1 651,46 zł
Rocznie 16 680,00 1 627,92 1 084,20 0,00 425,40 19 817,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 651 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1050 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 165 zł
Całość - kwota brutto 1 215 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Luty 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Marzec 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Kwiecień 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Maj 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Czerwiec 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Lipiec 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Sierpień 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Wrzesień 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Październik 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Listopad 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Grudzień 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,00 165,00 1 050,00
Rocznie 14 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 664,00 1 980,00 12 600,00
Wynagrodzenie pracownika 1 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 215 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Luty 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Marzec 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Kwiecień 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Maj 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Czerwiec 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Lipiec 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Sierpień 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Wrzesień 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Październik 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Listopad 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Grudzień 1 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 zł
Rocznie 14 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 580,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 215 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 050 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 050 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 215 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1050 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 050 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 432 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 432,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 050,19
Luty 1 432,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 050,19
Marzec 1 432,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 050,19
Kwiecień 1 432,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 050,19
Maj 1 432,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 050,19
Czerwiec 1 432,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 050,19
Lipiec 1 432,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 804,99
Sierpień 1 432,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 804,99
Wrzesień 1 432,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 804,99
Październik 1 432,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 804,99
Listopad 1 432,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 804,99
Grudzień 1 432,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 804,99
Rocznie 17 184,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 11 131,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 432 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 050 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ